Apsveicam un lepojamies!

14.novembrī mūsu skolas komanda piedalījās Ozolnieku vidusskolas rīkotajā erudīcijas konkursā „Unesco azartiskie simtgades prātnieki” un izcīnīja godpilno 3. vietu, tikai par 0,5 punktiem piekāpjoties Pļaviņu valsts ģimnāzijas komandai un par 1,5 punktiem Valmieras Valsts ģimnāzijas komandai.
Komandu pārstāvēja- Samanta Turka-11.a klase, Renāte Vītola-11.a klase, Annija Žilinska-11.a klase, Arnita Norkusa-11.a klase, Viesturs Arājs-11.a klase, Liene Jamčikova-10.a klase.
Paldies skolotājai Mairitai Neilandei par komandas sagatavošanu!

														
Irēna Birgersone

Mūsu draugu sveiciens

														
Irēna Birgersone

Svētku pasākums “Latvijai 100”

Šodien Latvija ir īpaši skaista, šodien latviešu soļos jūtams īpašs lepnums, bet acīs gandarījuma dzirksts un ne bez iemesla. Tieši pirms 100 gadiem piedzima sen lolots un gaidīts bērns – Latvija.
Kādu es vēlos redzēt mūsu Latviju nākotnē? Tikpat stipru, drošu, skaistu, vienotu – gluži tāpat kā šodien? Nē! Vēl stiprāku, drošāku, skaistāku, vienotāku! Es vēlos redzēt zemi, kurā bērni ne tikai ar lepnumu runā latviešu valodā, bet arī māca citiem runāt latviski. Es vēlos redzēt zemi, kurā mēs, latvieši, caur dziesmām, dejām un darbiem pārvaram visas grūtības! Es vēlos redzēt zemi, kuras iedzīvotāji brīvību un neatkarību neuzskata par kaut ko pašsaprotamu, jo ceļš līdz brīvai valstij ir bijis smags un ciešanu pilns. Es vēlos redzēt zemi, kura zina un pazīst savus varoņus, kuri ir pratuši izcīnīt un nosargāt pašu svētāko un dārgāko – brīvību! Saules mūžu Latvijai, ziedu laikus latviešiem! Dievs, svētī Latviju!

Vairāk foto –galerijā!

 

														
Irēna Birgersone

Nedēļas notikumi

Laiks Pasākums
12.11.pirmdiena 8.40 Administrācijas sanāksme (201.)
11.40 Konsultatīvā padomes tikšanās(201.)
13.11.otrdiena
Valsts svētku pasākumi Latvijai-100
9.20 1.-4.klasēm(aktu zāle)
11.00 5.-12.klasēm(aktu zāle)
10.00 Kursi skolotājiem „Vērtību dimensija kompetenču pieejas īstenošanā mācību un audzināšanas darbā”(112.)
14.11.trešdiena 9.20-10.50 projekts par reproduktīvo veselību „Attiecības un lēmumu pieņemšana”8.b klasei
11.00-12.30 projekts par reproduktīvo veselību „Attiecības un lēmumu pieņemšana”8.b klasei
13.10-14.40 projekts par reproduktīvo veselību „Ieskats seksualitātē”11.a klasei
15.11.ceturtdiena 15.30 G21sanāksme
16.11.piektdiena 9.20 Mīti Latvijas vēsturē 10.-12.kl.(324.)

 

														
Irēna Birgersone

Brocēnu četrcīņa 2018

8.novembrī jau 9.reizi norisinājās starpnovadu konkurss 9.klasēm „Brocēnu četrcīņa 2018. LATVIJAI – 100!”, kurš pulcēja 15 komandas jeb 60 skolēnu no Brocēnu, Saldus, Skrundas un Kandavas novadiem. Uzdevumu tematika – par un ap Latviju.
1.reizi konkursa vēsturē individuālā testa pildīšana notika mobilajā lietotnē KAHOOT; zālē valdīja pilnīgs klusums – skolēni tik ļoti bija iedziļinājušie jautājumos un atbildēs! Par uzvarētājiem individuālajās sacensībās tika atzīti: 1.vieta – Mareks Lazda (Brocēnu vidusskola), 2.vieta – Agnese Štencele (Saldus pamatskola), 3.vieta – Sonora Sergejeva (Brocēnu vidusskola).
Bija arī izmaiņas komandu uzdevumu izpildē – fizikas, matemātikas, bioloģijas un ķīmijas uzdevumi tika veikti „stacijās” – dalībnieki draudzīgi pa 4 komandām „ceļoja” no viena kabineta uz otru. Kopīgi aktu zālē tradicionāli bija jāpilda „iesildīšanās” uzdevums, kurā jāskaita līdz 100, kā arī krustvārdu mīkla „Krustām, šķērsām”. Kā atzina skolotāji un dalībnieki – bija interesanti!
Tikai pavisam nedaudz (mazāk kā 1 punkts) līdz uzvarētāju titulam pietrūka 9.a klases komandai „Savējie” (A.Fedotovs, A.Goča, M.Lapsenbergs, Ē.Novickis) un 9.c klases komandai „Gaismiņas” (M.Lazda, Rainers Pavārs, S.Sergejeva, K.Zakevics), ierindojoties attiecīgi 4. un 5.vietā. Konkursā piedalījās arī 9.b klases komanda „1 un ∞” (P.R.Grasmanis, M.Kalniņš, T.Olševska, E.Šampiņa). Godalgotās vietas ieguva komanda no Saldus pamatskolas „SP-1” (1.vieta), no Pampāļu pamatskolas „Pampāļi” (2.vieta), no Druvas vidusskolas „Ašie”. Apsveicam uzvarētājus!
PALDIES par konkursa organizēšanu skolotājām V.Banzenai, D.Dubultai, D.Gūtmanei, O.Ļitvinovai, A.Miltai, V.Mielavai, M.Skrastiņai, M.Ulmanei, skolēniem – 9.a un 9.c klases asistentiem, A.Zariņai un V.Visockai (10.a), R.Jekavickim (12.a)! PALDIES par finansiālu atbalstu Brocēnu novada Izglītības pārvaldei!

														
Irēna Birgersone

Apsveicam!

Par Priekules Ikaru tiek dēvēts leģendārais Priekules kalējs, kurš 1670. gadā pagatavoja sev spārnus un, pacēlies gaisā no baznīcas jumta,  nolidoja gandrīz 2 verstis. Tādējādi kļūstot par pirmo cilvēku Latvijā, kurš “lidojis kā putns”. Diemžēl drosminieku sodīja kā ķeceri un sadedzināja uz sārta.
Priekules Mūzikas un mākslas skola, atceroties šo notikumu, jau 6. gadu rīko konkursu “Priekules Ikars”. Šī gada tēma bija “Kā Ikars jūtas Latvijas simtgadē jauno tehnoloģiju un iespēju laikmetā?”.
Konkursam tika iesūtīti vairāk kā divsimt darbu. Kā atzina konkursa žūrijas pārstāvji, šogad laureātus izvēlēties bijis īpaši grūti, jo darbi, kuri izstādīti kultūras namā un Mākslas skolas telpās, patiešām bijuši ļoti kvalitatīvi.
1. vietu ieguva mūsu skolas 5. b klases skolniece Elza Dunaiska! Skolotāja Aiva Šteina.

														
Irēna Birgersone

Filma “Homo  Novus” Brocēnos

30.oktobrī Brocēnu vidusskolas skolēni pulcējās kultūras centrā, lai noskatītos filmu “Homo Novus”
Interesants un krāsains stāsts par jaunā talanta  ienākšanu Rīgas mākslinieku aprindās. Filma rosināja skolēnus domāt par dažādām problēmām:

  • Kā bagātā sabiedrība ietekmē mākslinieka likteni,
  • Kāpēc cilvēks zaudē savu viengabalainību,
  • Dzīve ir/nav spēle,
  • Ko nozīmē konkurence un slava mākslinieku pasaulē
  • Kā nepazaudēt sevi

Cilvēka ceļš ir sarežģīts, māksla palikt uzticīgam savam sapnim nāk grūtā darbā.
Filma sniedza interesantu ieskatu par 20. gs. sākuma Rīgas dzīvi.
9.c klase

														
Irēna Birgersone

Svinam

														
Irēna Birgersone

Kafija ar politiķiem

Otrdien, 6.novembrī Brocēnu vidusskolā norisinājās neformāla diskusija “Kafija ar politiķiem”, kurā Brocēnu novada skolēnu pašpārvalžu pārstāvji, tikās ar Brocēnu pilsētas domes vadību un amatpersonām, lai diskutētu par Brocēnos jauniešiem aktuālām tēmām. Tikšanās laikā tika apspriesti jautājumi par to, kā veidot efektīvu sadarbību starp pašvaldību un jauniešiem, kā jauniešus informēt par pasākumiem un iespējām Brocēnu novadā, kā jauniešus iesaistīt pašvaldības lēmumu pieņemšanā, kādi jautājumi un problēmas ir aktuālas Brocēnu jauniešiem.
Kopīgās diskusijās ar jauniešiem iesaistījās Solvita Dūklava, Ārijs Sproģis, Zigmunds Zaļenko, Irēna Birgersone, Daina Gredzena, Ilze Tomanoviča- Barone, Sanija Jasute, Daiga Plaude.
Diskusiju laikā jaunieši ar politiķiem grupās apsprieda, kas būtu tas, ko nepieciešams ieviest, piemēram, viena grupa ieteica skolā ieviest radio, savukārt citi vēlējās autobusa pieturā soliņu ar jumtiņu, citi -iespēju jauniešiem rakstīt projektus, kurus varētu izskatīt to realizēšanai, kā arī realizēt jaunu neformālu tikšanos skolēniem ar skolotājiem. Katrā grupā izteiktie ierosinājumi tiks apkopoti Brocēnu pilsētas domē.
Pasākums bija vērtīgs ar to, ka mums bija iespēja pateikt vietējās politikas veidotājiem, kādi jautājumi jauniešiem ir svarīgi, un kā viņi saredz to iespējamo risinājumus.Bija patīkami parunāt ar politiķiem, apmainīties ar viedokļiem, vērtīgi bija dzirdēt viņu pieredzes stāstus, kā arī bija interesanti un noderīgi dzirdēt jauniešu domas par apkārtējo vidi un tās uzlabošanu. Kopumā diskusija bija izdevusies, un katrs tās dalībnieks noteikti ir ieguvējs.
Paldies, enerģiskajiem un aktīvajiem diskusiju treneriem Rudītei Muraševai un Ēvaldam Kārkliņam. Paldies skolotājai Ditai Dubultai par šo diskusiju noorganizēšanu.

Skolēnu prezidente, 10.a klses skolniece Anna Zariņa.

 

														
Irēna Birgersone

Fakti un maldināšana. Latvijas valsts izveidošana un zaudēšana.

16. novembrī plkst. 9:20 – 10:50 Brocēnu vidusskolā notiks atvērtā vēstures stunda “Fakti un maldināšana. Latvijas valsts izveidošana un zaudēšana.” Stundu rīko Sociālās atmiņas pētniecības centrs un to vadīs vēstures doktori Uldis Neiburgs un Jānis Šiliņš. Aicināti piedalīties 10.-12. klašu skolēni, skolotāji un viesi.

														
Irēna Birgersone