Labie darbi

2018./2019.mācību gada “Labie darbi”

1.a Tā kā skolai oktobra mēnesis ir ļoti nozīmīgs – 70. skolas jubileja, tad pirmklasnieki zeltainajā rudenī kopīgi devās skolas apkārtnē ieraudzīt visskaistākās kļavu lapas.Tās kopīgi salasījām, klasē nospiedām, lai izmantotu skolas dekorēšanai. Veicām arī fotosesiju ar vārdiem – “Mūsu skola Brocēnos – vislabākā”.
1.a klase un skolotāja Eva Raboviča 
2.a Mūsu skolai šogad īpašs jubilejas gads! Pagājuši 70 gadi, kopš Brocēnos tika atvērta pirmā skola. Tā kā par godu apaļajam gadu skaitlim skolā paredzēti dažādi pasākumi, kuros piedalīsimies ne tikai mēs, bet arī daudz viesu, tad svarīgi, lai tā izskatītos skaista. Tad nu kopā ar vecākiem vairāku nedēļu garumā spiedām un gludinājām lapas, lai lielie bērni var izgatavot skaistus rotājumus. Mīļi sveicam savu skolu dzimšanas dienā un vēlam tai daudz labu dienu, priecīgus skolēnus un mīļus skolotājus!
2. a klases audzinātāja Evita Sergejeva.
2.b+
6.b
 Rudens šogad mūs ir lutinājis ar silto sauli un krāsaino lapu bagātību. Tādēļ Labo darbu nedēļā 2.b kopā ar 6.b klasi nolēma sagrābt lapas kaimiņos esošajai Sporta skolai. Ar grābekļiem rokās pēc stundām devāmies talkā. Skolotājām Oksanai Visockai un Vivitai Ķezberei gandarījums par skolēnu sadarbību, jo roku rokā blakus darbojās gan liels, gan mazs. Paldies 6.b klases puišiem, kuri palīdzēja aizstumt smagās lapu ķerras. Kopīgs darbs skolēnus saliedēja. Bērni mācījās viens no otra, jo ne jau visiem ir iespēja strādāt dārza darbos. Paldies vecākiem, kuri atbalstīja un palutināja ar saldumiem.  Bērnu sārtie vaigi un mirdzošās acis liecināja, ka ir prieks par paveikto!
2.c 2018.gads Latvijai un tās iedzīvotājiem ir ļoti īpašs. Tajā valsts svin savu 100 gadu jubileju. Brocēnu vidusskolas skolēniem šis gads ir vēl nozīmīgāks, jo mūsu skolai oktobrī ir 70 gadu jubileja. Labo darbu nedēļu veltījām skolas un klases sakopšanai, uzlabošanai un rotāšanai. Darbus sākām laikus ar kļavu lapu lasīšanu, žāvēšanu, gludināšanu un nospiešanu. No tām vēlāk tika veidoti dekori. Vēl vācām kastaņus un zīles. Klases sakopšana skolas jubilejai bērniem sagādāja prieku, jo ir acīmredzams rezultāts. Bērni ir optimisma pilni turpināt uzturēt klasi tādā kārtībā, jo vides tīrība vairo labsajūtu un dzīvesprieku. Sakopsim vidi kopā!
3.a  3.a klase šogad labo darbu nedāļā darīja 2 lielus darbiņus. Viens no tiem bija priekšnesuma un masku gatavošana skolas 70 gadu jubilejai, lai pārsteigtu sākumskolas skolēnus ar savu nodejoto robotdeju. Otrais darbiņš bija arī veltīts savai skolai 70 gadu jubilejā. Mēs lasījām un gludinājām kļavu lapas dekorāciju veidošanai. Ik vienam roka jāpieliek, lai lielais darbs uz priekšu iet…
3.b Gatavojoties Brocēnu vidusskolas 70 gadu jubilejai, 3.b klases skolēni centīgi gatavoja virtenes no dabas materiāliem, skolas dekorēšanai. Dažiem sagādāja izaicinājumu lina diega ievēršana adatā, dažiem izdomāt, kā izkārtot zīles, kastaņus, niedres…, citam – mezglu uzsiešana. Palīdzot cits citam, darbiņš tika godam paveikts.
4.a  4.a klases labais darbs Labo darbu nedēļā bija virteņu gatavošana skolas noformējumam jubilejā. Lai savērtu virtenes, bija vajadzīgas ozolzīles, kastaņi un koka ripulīši. Vispirms tika salasītas ozolzīles, kastaņi. Tās nedaudz apžāvētas. Pēc tam vērām virtenes. Katra skolēna uzdevums bija savērt vismaz vienu virteni, kuru arī katrs  izpildīja. Citam tā iepatikās vērt, ka savēra pat vairākas. Darba beigās sapratām, ka katrs izdarītais darbiņš sagādā prieku gan pašiem, gan citiem.
Klases audzinātāja Daiga Staško
4.b  Skolas 70 gadu jubilejai 4.b klase pārskatīja un salīmēja skolas mācību gada fotogrāfiju albumus. Darot šo jauko darbu, bērni ar prieku atpazina sev zināmus cilvēkus un labāk iepazinās ar skolas dzīves interesantiem notikumiem. Šī bija aizraujoša vēstures stunda.
4.b klases audzinātāja Svetlana Tarasova.
5.a Šogad „Labo darbu nedēļā” pastiprināta uzmanība tika pievērsta  Brocēnu vidusskolas dzimšanas dienas sagaidīšanai. Šajā mācību gadā skolai aprit 70 gadi.  Tāpēc Brocēnu vidusskolas 5. a klases skolēni un audzinātāja Margita Skrastiņa ar prieku iesaistījās skolas dekoru veidošanā no pašu salasītām zīlēm un kastaņiem, kuriem izurba caurumus, lai vērtu tos skaistās virtenēs. Skolai dzimšanas dienā katrs skolēns rakstīja no sevis apsveikuma dzejoli un veidoja zīmējumus.
Rudenī mēs varam redzēt
Kad kļavu lapas krīt kā lietus.
Kā debess jumā tuvā, tālā
Daudzkrāsu varavīksne veido tiltu.
 
Tā arī skolā varam just,
Ka visi čalo, smaida, dej.
Jo skolai lielā jubileja,
Ar ko to gribu arī sveikt!
5.b  5.b klases skolēni par godu savas skolas 70 gadu jubilejai veica divus darbus. Savāca kastaņus, zīles, izurbjot tajos caurumus, lai varētu izveidot virtenes. Gatavās virtenes nodevām skolas parlamenta rīcībā skolas dekorēšanai. Sagatavoja individuālu apsveikumu – pašsacerētu dzejoli un zīmējumu, kas veltīts skolas dzimšanas dienai. Darbi tika izlikti skolas pārejas koridorā.
6.a

Mēs 6.a klase labo darbu nedēļā veidojām apsveikumu kartiņas senioriem ar kurām iepriecinājām pansionāta „Atpūtas” ļaudis. Tas bija sirsnīgi un jauki, darot šo darbiņu, pamanīju, ka esam ļoti iepriecināti un gandarīti par paveikto. Sarunās  ar klasesbiedriem nolēmām, ka to varam atkārtot katru gadu un izveidot to kā klases tradīciju!

6.a klases audzinātāja Maija Golubeva.

6.b Mūsu skolai 70! Sagaidot šos skaistos svētkus, lielākā skolēnu daļa rūpējās, lai skola izskatītos savā jubilejā grezna. Par to parūpējāmies arī mēs, 6.b klases meitenes. Mēs palīdzējām skolotājai Ditai veidot virtenes no dabas materiāliem – kastaņiem un zīlēm. Tas gan nebija viegls darbs, bet toties tas iepriecināja visus skolas viesus.
6.b klases audzinātāja Oksana Visocka.
7.a Labo darbu nedēļā skolai bija 70 gadu jubileja. Skolas jubilejas svinīgajam pasākumam Brocēnu Kultūras un izglītības centrā bija jānovieto 70 zīme, kura tika aplīmēta ar mūsu skolas notikumu fotogrāfijām. Tika izprintētas daudz fotogrāfijas un mēs tās apstrādājām. Meitenēm jau bija pieredze pastrādāt foto salonā ar “giljotīnu”, un tādēļ mēs pieteicāmies vienādi apgriezt fotogrāfijām malas. Tas bija interesanti, jo no dažādu gadu fotogrāfijām izzinājām skolas vēstures notikumus. Darbs bija atbildīgs, jo vajadzēja nogriezt precīzās malas un sevi nesavainot ar “giljotīnu”.
7.a klases audzinātāja Irēna Birgersone
7.b Labo darbu nedēļā veidojām svečturus, izmantojot „Cemex” rūpnīcā ražoto cementu. Skolēni iejauca cementa masu, pildīja plastmasas trauciņos, liekot virsū slogu. Pēc vairākām dienām, kad masa bija sacietējusi, skolēni slīpēja un veidoja gludu formu. Procesa laikā bērni uzzināja cementa masas gatavošanas pamatprincipus, cietēšanas īpašības un ilgumu. Darba laikā izdevās pagatavot dažāda izmēra un veidola Brocēnu novada suvenīrus, kurus pasniedz Brocēnu novada viesiem. 7.bklases audzinātāja Inese Lasmane
8.a  Labo darbu nedēļā mēs – 8.a klase, nebraucām uz kādu vietu kā pagaišo gadu – Saldus dzīvnieku patversmi, kur emocijas sita augstu vilni. Tās bija skumjas, jo mūsu klases meitenes vēlējas gandrīz katru dzīvnieku adoptēt un ņemt uz mājām. Bet šogad mēs izlēmām taisīt dekorācijas skolas dzimšanas dienas pasākumam. Mēs – meitenes taisījām virtenes, kuras sastāvēja no kastaņiem, zīlēm un koka gabaliņiem. Zēni arī labprāt piedalījās un palīdzēja izdurt ar īlenu caurumus zīlēm, kastaņiem un koka gabaliņiem, lai meitenes varētu tos ievērt lina diegā. Nedaudz pastrādājām arī pie puzuru izveides.
8.b Pienāca lieli svētki … – Skolai 70. gadu jubileja. Kā viens no galvenajiem novēlējumiem skolai bija ,,Labie darbi”. Mēs protams nevilcinājāmies un sākām domāt:,,Ko tad labu varam izdarīt?” Klases audzinātāja ieteica salidojumam izrotāt klašu durvis ar skaistiem cipariem ,,70”. Mēs čakli strādājām.Šādus plakātu eksemplārus vajadzēja diezgan daudz!  Zīmējām, rakstījām, līmējām ar skaistām lapām šai rudens noskaņai.   Mēs nebijām vienīgie labo darbu kārumnieki. Skola  svētkiem bija gatava: skaista un gaumīgi izrotāta.
Amanda Siliņa-Lauva 8.b
9.a 9.a klases skolēnu „Labais darbs” bija dabaszinātņu skolas vestibila noformēšana un izdekorēšana par godu Brocēnu vidusskolas 70 gadu jubilejai. Katram tika iedalīts kāds darbs.Sagatavošanās procesā katram skolēnam bija jāsavāc, jāsagludina un nedaudz jāpažāvē 100 kļavu lapas, savukārt, kastaņus un ozolzīles ar izurbtiem caurumiņiem laipni dabūjām no 5.klašu audzinātājām. Meitenes (ar dažu puišu palīdzību) taisīja virtenes, ko pēc tam zēni piekāra pie griestiem; ar rudens krāšņajām kļavu lapām izrotājām klašu durvis, vestibila sienas un izveidojām skaistu „70” uz loga, kas atrodas pretī ieejas durvīm. Pie trepju margām piekārām baltu zaru ar kastaņu virtenēm.  Darbojāmies gan brīvajā laikā pēc stundām, gan klases stundās, lai sagatavotu rotājumus un visu padarītu laikus. Dabaszinātņu skola ir gatava sagaidīt skolas absolventus!
9.c Oktobrī dzīvojām skolas 70. jubilejas gaisotnē. Un mums likās, ka tieši skolai veltāms šī gada labais darbs, tāpēc labprāt piekritām aicinājumam iesaistīties veidot dekoru telpu noformēšanai. Kastaņi, zīles, koks – mūsu sabiedrotie.
10.a  Lai paveiktu labu darbu, ne vienmēr ir nepieciešams finansiāls ieguldījums. Bieži vien pat šķietami nenozīmīgs veikums ir kāda lielāka darba sastāvdaļa. Labo darbu nedēļā piecpadsmit 10. a klases skolēni un viņu audzinātāja atsaucās direktora vietnieces Ditas Dubultas  aicinājumam izrotāt skolu 70 gadu jubilejai- veidot dekorus no dabas materiāliem. Kas tad bija mūsu labais darbs? To var raksturot 10 darbības vārdos, kas ik pa laikam atkārtojās. Lasījām, gludinājām, žāvējām, nospiedām, zāģējām, urbām, dūrām, skaitījām, mērījām, vērām. Un vēlreiz… Un skola kļuva vēl skaistāka, košāka, interesantāka. Visu nedēļu  priecājāmies par kopīgi paveikto darbu.  Ir patīkami apzināties, ka ieguldītais darbs iepriecināja ne tikai mūs, bet arī simtiem absolventu. Patiess ir teiciens: “Ikvienam roka jāpieliek, lai lielais darbs uz priekšu tiek.”
10.a klases audzinātāja Ļena Zvaigzne
12.a 12.a klase savu Labo darbu veica jau 19.septembrī, kad pie skolas iestādīja kokus. Sadarbojoties ar Riharda Jēkaba Dzeņa mammu Solveigu Dzeni un Brocēnu daiļdārznieci Liliju Bleideli, mūsu klasei bija iespēja atstāt piemiņu savai skolai un apliecināt piederību tai. Katrs iestādījām vienu kļavu, kuras vainags veidosies apaļš kā bumba. Katrs savam kociņam piestiprinājām zīmīti ar savu vārdu un uzvārdu. Tagad varam papriecāties par savu veikumu, bet pēc gadiem, kad skolu būsim beiguši, varēsim savām ģimenēm parādīt savas klases aleju. Ceram, ka arī citiem, ejot garām mūsu kociņiem, būs prieks.
12.a klases audzinātāja Inga Rozalinska
Pašpārvalde Mana skola Brocēnos šogad svin 70 gadus. Brocēnu vidusskolas Skolēnu pašpārvalde rotāja skolu piecas dienas nedēļā! Šogad mūsu skola svinēja savu dzimšanas dienu 7 svinīgos pasākumos, tādēļ vizuālais tēls bija ļoti nozīmīgs un svarīgs. Skola ir mūsu otrās mājas, jo vairāk to rotājam un pucējam, jo mīļāka tā mums kļūst. Darot Labos darbus, paši paliekam labāki!
Skolēnu pašpārvaldes prezidente, 10.a klases skolniece Anna Zariņa.

2017./2018.mācību gada “Labie darbi”

1.a klase

Augi ir ne tikai ir skaisti, bet arī attīra un mitrina gaisu. Mūsu izvēlētais telpaugs naudas koks jeb krasula, izrādās, ir arī ārstniecisks.Labo darbu nedēļas sākumā ar Haralda mammas Ingas Ābulas palīdzību iestādījām izvēlēto augu katrai sākumskolas klasei. Lai ne tikai mūsu klasē, bet arī citās ir veselīgs gaiss un, skolēni var pilnvērtīgi apgūt nepieciešamāszināšanas. Nedēļas nogalē iesaiņojām savus puķu podiņus un svinīgi pasniedzām katras sākumskolas klases audzinātājai.

1.a klases audzinātāja: Evita Sergejeva

 1.c klase

Esam laimīgi dzīvot tīrā vidē! Brocēnu vidusskolas 1.c klase labos darbus sāka ar sevi, jo uzskatām-baltu var veidot tas, kurš pats ir balts! Ikdienā daudz laika pavadām klasē, tāpēc uzskatām, ka ļoti svarīga ir vide, kurā tu mācies. Tikai tīrā un sakoptā vidē vari sasniegt lieliskus mācību rezultātus! Nolēmām kopīgiem spēkiem sakārtot un iztīrīt klasi, kā arī savus garderobes skapīšus. Darījām to ar prieku un darba beigās jutām gandarījumu par paveikto.Lai gaišā vidē gaišas domas un darbi!

1.c klases audzinātāja: Viviāna Grinberga

 3.c klase

 Katram cilvēkam ir svarīgi atrasties sakoptā un tīrā vidē, tieši tādēļ, „Labo darbu nedēļā” nolēmām veikt ģenerāltīrīšanu savā klasē, jo tur pavadām ļoti daudz laika. Veicām dažādus darbus- līmējām grāmatas, noslaucījām putekļus no plauktiem, sakārtojām spēļu plauktu, izslaucījām un sakārtojām virsdrēbju skapi u.c. darbus. Kad darbi tika paveikti, skolēni paši novērtēja padarīto un juta gandarījumu par rezultātu. Prieks, ka bērni darbus veica ar prieku un lielu atbildības sajūtu.  Ieguvām ne tikai sakoptu vidi, bet arī vēl saliedētāku un draudzīgāku klases kolektīvs.

3.c klases audzinātāja: Zaiga Serabrjakova

 
 4.a klase

 Labo darbu var vienmēr veikt, kaut nieciņu, kaut mirklīti, bet darot kopā. Pirmdien ciemojāmies skolas bibliotēkā, kur kopīgi sašķirojām žurnālus, sasējām tos, kuri kopīgi nonāks makulatūrā. Sakārtojām bibliotēkas plauktos neprecīzi saliktās grāmatiņas. Trešdien viesojāmies Brocēnu sporta centrā, lai dežurantei palīdzētu pēc slidošanas stundas  Remtes pamatskolai notīrīt slidas, sakārtot šņorīšus un novietot slidas plauktā.

4.a klases audzinātāja: Eva Raboviča

 
 5.a klase

Labo darbu nedēļā mūsu  5a. klase palīdzēja skolotājai Natālijai Ivanovai sanest krēslus viņas klasē. Devāmies košļājamo gumiju medībās, kasījām no solu un krēslu apakšām pielipinātās košļājamās gumijas. Lielu paldies sakām skolas medmāsai Lienītei Jekavickai par iedotajiem vienreizējiem cimdiem. Apstaigājām daudzas pamatskolas klases, kā arī skolas ēdnīcu un no galda apakšām plēsām nost košļājamās gumijas daudzi no klases atdzīst, ka šo darbu izdarīt ir bijis grūti un nepatīkami jo vairākas gumijas ir lipušas pie maisiņiem un cimdiem, tomēr neliela klases daļa atdzina, ka šo darbu veikt ir bijis interesanti un jautri! Pēc šī darbiņa sapratām, ka vairs nevēlamies un nelipināsim košļājamās gumijas zem galda apakšām. Labo darbu nedēļu turpinājām un devāmies uz sākumskolas klasēm, un lasījām mazajiem pasakas “Neglītais Pīlēns” un daudzas citas pasakas, kā arī mēs paši domājām stāstiņus, pasaciņas un ludziņas.

5.a klases audzinātāja: Maija Golubeva

 
 6.a klasē

Labo darbu nedēļā 6.a klase no papīra sagatavoja taurenīšus ar novēlējumiem, izcepa kēksiņus un devās pie cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.18. oktobrī ar skolas autobusu, kuru noorganizēja Kristiāna Priedīša tētis, visi 6.a klases skolēni devās uz Saldus Iniciatīvu centru pie cilvēkiem ar īpašam vajadzībām. Šiem 14 cilvēkiem sagatavojām pārsteigumu! Ciemošanās laikā ar dziesmām uzstājas biedrība “Živica”, pēc tam 6.a klases skolēni un cilvēki ar īpašām vajadzībām spēlēja dažādas spēles un beigās bērni uzdāvināja paštaisītus kēksiņus ar novēlējumiem. Cilvēki, pie kuriem mēs viesojāmies, bija ļoti priecīgi un pateicīgi!

6.a klases audzinātāja: Olga Sušinska

 
 6.b klase

 6.b klases skolēni izvirzīja kopīgu mērķi – palīdzēt cilvēkiem, kuriem tas nepieciešams. Grūtāk bija izdomāt – kā? Rudens ir īstais laiks, lai ķertos pie lielās skapja tīrīšanas. Ļoti daudziem cilvēkiem skapī atrodas apģērbs, kurš aizņem tikai vietu. Apģērbi un apavi, kuri netiek izmantoti, noteikti noderēs kādam citam.Ar šo darbiņu mēs dodam siltumu, prieku un daļiņu no savām rūpēm citiem. Mācamies došanas un dāvināšanas prieku un nepaliekam vienaldzīgi.Skolēni ieguva pozitīvās emocijas un izjuta rūpes par līdzcilvēkiem, kuriem šobrīd ir grūtāk. Redzot kādu cilvēku savā mētelī vai biksēs, skolēns sapratīs, ka, pateicoties mūsu “Labajam darbiņam”, kādam nesalst. Tad lūk – divi padarītie darbiņi vienlaicīgi:mājās sakārtots drēbju skapis un mantas, tātad sakārtota sava apkārtējā vide un mazlietoti apavi, un drēbes, atnestas uz skolu. Apģērbu nogādāsim Brocēnu pilsētas sociālajā palīdzības dienestā.

6.b klases audzinātāja: Inese Lasmane

 
 7.b klase  Katru labo darbu darīt ir ļoti patīkami.Labos darbus nav jāveic tikai noteiktajā nedēļā, labos darbus var veikt katru dienu, jo tas nav grūti!Mūsu katra diena ir kāds maziņš, tomēr labs darbs.Visi kopā mēs izdomājam kādu labo darbu. Mūsu klase izlēma iet novadīt rotaļas bērnudārzā.Ksenija ar Endiju devās uz bērnudārzu “Varavīksne”, Brocēnos. Daniela un Aleksa devās uz bērnudārzu “Mūsmājas”, arī Brocēnos.Ksenija un Endija vadīja nodarbības divām grupiņām.Mēs ieradāmies bērnudārzā un mūs aizveda uz zāli, kur bija viss sagatavots.Ieslēdzot mūziku palika jautrāk.Nu ko, bērni ir atnākuši!Laiks rotaļām!Sākotnēji mēs ar katru iepazināmies.Bērni turot lācīti rokās teica savu vārdu un, ko patīk darīt.Izlēmām sākt ar aktīvām spēlēm.Visi sastājāmies aplī un pa vienam gāja vidū un rādīja kustību.Šī rotaļa daudziem patika. Vēlāk  spēlējām dažādas aktīvas spēles. Mazliet atpūtāmiesun turpinājām ar spēli “Klusie telefoni”. Tā kā tās bija abas vecākās grupas, visa spēle gāja raiti. Bērniem ļoti patika rādīt kustības, tādēļ izdomājām darīt to pašu, bet pa pāriem. Nobeigumā mēs bērniem dāvājām gardumus un uzlīmītes. Bērniem ļoti patika šī kopā būšana, un mēs bijām gandarīti par padarīto!Visu nedēļu mēs palīdzējām katrs saviem vecākiem, vecvecākiem mājas darbos, skolotājiem palīdzam notīrīt tāfeli, sakārtot klasi.7.b klases skolniece : Ksenija Sanduļaka  
 8.a klase 8.a klases „Labais darbs”- fizikas kabineta laboratorijas tīrīšana un pārkārtošana. Kā katru gadu (nu jau ceturto pēc kārtas) 8.a klases skolēni piedalījās „Labo darbu nedēļā”. Viņi atsaucās klases audzinātājas un arī fizikas skolotājas Anetes aicinājumam pārkārtot fizikas kabineta laboratoriju, lai to gan „izrevidētu”, gan iztīrītu plauktus, notīrītu putekļus un iegūtu 2 telpas daļas – darba zonu un atpūtas zonu. Trešdienas vakarā Gustavs, Dainis, Miks, Linda, Sonora, Rebeka, Katrīne, Kate, Elīza, Tīna, Mārtiņš, Ēriks cītīgi izkrāmēja, slaucīja, pārstiepa, atstiepa, iekrāmēja dažādas lietas fizikas laboratorijā. Darbs nebija tik grūts, cik atbildīgs – nedrīkstēja sajaukt „plauktu saturu vietām” un neko saplēst. Arī ar smago skapju pārbīdīšanu puiši kopā ar audzinātāju tika veiksmīgi galā. Dažas skolēnu atsauksmes par šo vakaru.Miks. „Labā darba” veikšana klasei māca sadarboties, jo mēs padevām lietas citas citam. Mēs radījām kopīgo saliedēšanos un kļuvām draudzīgāki.”Linda. „Tas ir kopā labi padarīts darbs. Centāmies sakārtot laboratoriju, lai ērtāks un pārdomātāks ir telpas izkārtojums.” Katrīne. „Šajā gadā mūsu labais darbs bija laboratorijas tīrīšana. Varu lepoties ar sevi un savu klasi, jo laboratorijas tīrīšana nebija viens no vieglākajiem darbiem. Katram bija, ko darīt. Bija liels prieks par klases puišiem, kuri atbalstīja un palīdzēja smagos skapjos pārlikt citā vietā. Domāju, ka „labais darbs” ir ļoti lietderīgs, jo var kādas pāris stundas pavadīt laiku ar klasesbiedriem un būt reālajā dzīvē, nevis sēdēt pie telefoniem. Ieguvu arī labu padomu, kas var man noderēt dzīvē (smago skapju nešana). Tagad mēs varam vēl vairāk klases kolektīvā viena otram uzticēties un sadarboties. Veicot „Labo darbu”, vienmēr nāk labs kaut kas atpakaļ.”8.a klases audzinātāja: Anete Milta
 8.c klase

 Brocēnu vidusskolas 8.c klases skolēni savu labo darbu nolēma dāvināt Remtes sociālās aprūpes centra „Atpūtas” ļaudīm. Rudens veltes priecē katru, arī šiem cilvēkiem tika dāvināti klases sagādātie āboli un sklanda rauši. Skolēni meklēja tautasdziesmas par rudeni, un kā sveicienu pievienoja arī tās. Jautrā rudens tirgus sievu komanda – Rainers, Klāvs, Teofils, Ričards, skolotājas Digna un Inta – mājīgā gaisotnē kopā ar centra iemītniekiem muzicēja, kopīgi uzdziedāja dziesmas, minēja mīklas par rudens veltēm, saņemot atbildē atminēto dārzeni, skaidroja ticējumus. Priecīgi un smaidīgi centra ļaudis vēlēja labu ceļu mājup un aicināja ciemos atkal.

8.c klases audzinātāja: Inta Muižarāja

 
 9.a klase  Labo darbu nedēļā arī 9. a klases audzēkņi paveica ko noderīgu un labu. Divas dienas skolas apkopējai Rudītei bija kāds brīvāks solis, jo 9. a kl. skolēni paši sakopa un izmazgāja savu klasi.  Uz 202. kabineta durvīm pēc labi padarīta darba skolēni uzrakstīja zīmīti, ka Rudītei pirmdien un ceturtdien nav jāmazgā klase.Reiz kāds pasaku tēls teica:” Es neesmu burvis, es vēl tikai mācos.”  Velkot paralēles ar šo atziņu,  paši skolēni atzina: mācāmies būt izpalīdzīgi un labestīgi.9.a kl. audzinātāja Ļena Zvaigzne  
11.a klase Labo darbu nedēļā 11.a klases skolēni labprāt palīdzēja sākumskolas skolēniem apgūt datorprasmes. Rezultātā ieguvēji bija visi – gan lielie, gan mazie.
12.a klase

Pagājušajā vasarā Kristiāna, Agnese un Santa veica brīvprātīgo darbu mūzikas festivālā Saldus Saule. Iespējams, tieši tas rosināja domu šogad vienu no labajiem darbiem veikt Kalnsētas parkā. Saulainā oktobra pēcpusdienā, apbruņojušies ar darba cimdiem un maisiem, devāmies ceļā uz Kalnsētas parku. Izstaigājām takas Cieceres upes abās pusēs un savācām ievērojamu daudzumu lietu, kurām upes krastos nepavisam nevajadzētu būt. Savācām skārda bundžas, pudeles, polietilēna iesaiņojumus un pat tējkannu! Kalnsētas parks kļuva tīrāks, bet pašiem tika aktīva pastaiga svaigā gaisā, prieks par košajām lapām un visam pāri – lieliska labi padarīta darba izjūta.Ir labi, ka daudziem klasē jau ir auto vadītāja apliecība un vecāki neliedz savu auto kā pārvietošanās līdzekli. Šoreiz paldies par vizināšanu Santai, Matīsam un skolotājai.

12.a klases audzinātāja: Arta Zepa

 12.b klase

 Pelēcīgi lietainā dienā 12. b klase bija nolēmuši padarīt to krāsaināku, tāpēc devās uz Saldus zirgaudzētavu. Bruņojušies ar lāpstām, bijām gatavi darīt labo darbu – iztīrīt zirgu stalli. Mūs sagaidīja jauno jātnieku trenere Kitija Liniņa, kura ierādīja katrai grupai savu darbu. No sirds un ar prieku strādājot iztīrījām zirgu boksus, savedām tīras skaidas, satīrījām un nolīdzinājām manēžas laukumu, nomazgājām staļļa logus gan no iekšpuses, gan ārpuses. Darbs gāja tik raiti, ka katrs paspēja vēl samīļot kādu no zirgiem un pabarot ar kārumiem. Kitija bija patiesi gandarīta, ka bija tik daudz palīgu un visi nepieciešamie darbi tika paveikti īsā laikā. Iespējams, ka šo labo darbu veiksim vēl kādu reizi. Noslēgumā lielais paldies – katrs, kurš vēlējās un uzdrošinājās , varēja doties izjādē pa manēžu.

12.b klases audzinātāja Daiga Barančane

 

Irēna Birgersone