Projekti

2019./2020.mācību gada projekti

Nr. p.k. PROJEKTA NOSAUKUMS

KOORDINĒTĀJS,

FINANSĒTĀJS

NORISES LAIKS KOORDINATORS MĒRĶA GRUPA
1. Kompetenču pieeja mācību saturā VISC, ES 2017.-2021.

Egons Valters

Olita Ļitvinova

1.-12. klašu skolēni, skolotāji
2.

PuMPuRS

Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai

IKVD, Eiropas Sociālais fonds 2018.-2022. Marika Ulmane 5.-12. klašu skolēni
3. Atbalsts izglītojamo kompetenču attīstībai VISC, Brocēnu novada pašvaldība 2017.-2020. Vivita Ķezbere 1.-12. klašu skolēni
4. UNESCO Asociēto skolu projekts UNESCO Latvijas nacionālā komisija 2012.-2020.

Laura Miķelsone

Mairita Neilande

1.-12. klašu skolēni
5. Dalība Nacionālajā Veselību veicinošo skolu tīklā Veselības ministrija, Slimību profilakses un kontroles centrs 2015.-2020. Arta Zepa 1.-12. klašu skolēni, skolotāji
6. Skolēnu projektu konkurss Brocēnu novadu pašvaldība 2003.-2020.

Egons Valters

Artūrs Dobelis

5.-12. klašu interesenti
8. Zaļā Josta Latvijas Valsts meži 2016.-2020.

Arta Zepa

Klāvs Zakevics

(Skolēnu Parlaments)

1.-12. klašu skolēni, skolotāji
9.

Erasmus+ projekts Personu mobilitāte mācību nolūkos

“IKT Brocēnos”

ES programma “ERASMUS+” / Valsts izglītības attīstības aģentūra 2019.-2020. Marika Ulmane 1.-12. klašu skolotāji
10.

Eksaktās

Zinātnes

Inženiera

Spēks”

ELFLA Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai 2019.-2020. Vita Banzena 9.-12. klašu skolēni, skolotāji
11.

PuMPuRS

Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai

“Kas meklē, tas atrod!”

IKVD, Eiropas Sociālais fonds 2019.-2020.

Dita Dubulta

Arta Zepa

7.-9. klašu skolēni
12. eTwinning projekts Jaunatnes Starptautisko Programmu aģentūra 2016.-2020. Daiga Barančane 1.-12. klašu skolēni, skolotāji
13. Solis augšup! Brocēnu novada pašvaldība 2019. gads Viviāna Grīnberga 1.-4. klašu skolēni
14. Angļu valoda – logs uz pasauli Brocēnu novada pašvaldība 2019. gads

Arta Zepa

Irēna Birgersone

Brocēnu vidusskolas skolotāji un Brocēnu novada iedzīvotāji

 

Irēna Birgersone