Projekti

2022./2023.mācību gada projekti

PROJEKTA NOSAUKUMS KOORDINĒTĀJS, FINANSĒTĀJS NORISES LAIKS KOORDINATORS MĒRĶA GRUPA
PumPuRS Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai IKVD, Eiropas Sociālais fonds 2018.-2022. Marika Ulmane 1.-12.klašu skolēni
Atbalsts izglītojamo kompetenču attīstībai VISC, Saldus novada pašvaldība 2018.-2023. Vivita Ķezbere 1.-12.klases skolēni
UNESCO Asociēto skolu projekts UNESCO Latvijas nacionālā komisisja 2012.- Laura Miķelsone
Mairita Neilande
1.-12.klases skolēni
Dalība Nacionālajā Veselību veicinošo skolu tīklā Veselības ministrija, Slimību profilakses un kontroles centrs 2015.-2023. Arta Zepa 1.12.klašu skolēni, skolotāji
Kultūrizglītības programma “Latvijas skolas soma” Kultūras Ministrija 2018.-2023. Dita Dubulta 1.-12. klašu skolēni
Skolu apmaiņas partnerības projekts “Stronger schools with 21st century skills” ES programma “ERASMUS +”, Vadošais partneris Itālijas Istituto Comprensivo 01.09.2020.- 31.12.2022. Agnese Čīče skolotāji
eTwining projekts Jaunatnes Starptaautisko Progammu aģentūra 2018.- Dita Dubulta 1.-12. klašu skolēni
Skolu apmaiņas partnerības projekts “Strongers schools with 21st century skills” ES programma ‘’ERASMUS+” , Vadošais partneris  Itālijas Istituto Comprensivo 2016.- Daiga Barančane, Inese Lasmane, Mairita Neilande 1.-12. klašu skolēni, skolotāji
Līderis “Ar stiprām saknēm Latvijā un Eiropā” Eiropas parlaments Biedrība ‘’VITAE’’ Dace Melbārde 2019.-2022. Laura Miķelsone, Daiga Barančane 10.-12. klašu skolēni
Skolu apgādes programma, Skolas piens LAD, ES 2022./2023, Agnese Čīče 1.-9. klašu skolēni
Skolu apgādes programma, Skolas auglis LAD, ES 2022./2023. Agnese ČĪče 1.-9. klašu skolēni
Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs Eiropas sociālais fonds Valsts izglītības attīstības ģentūra 2019.-2022.gada 31.decembrim Agnese Čīče 1.-12. klašu skolēni
Zaļā Josta Latvijas Valsts meži 2016.- Agnese Čīče 1.-12. klašu skolēni
Iniciatīva “Kontakts” (skolu pašpārvaldēm) Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra sadarbībā ar IZM 2022.gada 28. februārim Dita Dubulta 10.-12.klašu skolēni

Zita Andersone