2018./2019.m.g.projekti

2018./2019.mācību gada projekti

N.p.
k.
Projekta nosaukums Koordinētājs,
finansētājs
Norises laiks Koordinators Mērķa grupa
1. Kompetenču pieeja mācību saturā VISC, ES 2017.- 2021. Egons Valters
Olita Ļitvinova
1.-12. kl. skolēni un skolotāji
2. PuMPuRS
Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai
IKVD,
Eiropas Sociālais fonds

2018.- 2022.

Marika Ulmane

5.-12.klašu skolēni.
3. Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai  VISC, Brocēnu novada pašvaldība 2017.- 2019. Vivita Ķezbere 1.-12.kl.skolēni
4. Minifutbola laukuma izveide Brocēnu vidusskolas teritorijā CEMEX Iespēju fonds 2018.09.-12. Egons Valters 1.-12.kl.skolēni
5. UNESCO Asociēto skolu projekts UNESCO Latvijas nacionālā komisija 2012.- 2019. Laura Miķelsone
Mairita Neilande
Daiga Barančane
1.-12.kl. skolēni
6. Vitamīnu maratons,
projekta “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Brocēnu novadā” ietvaros
ES Sociālais fonds un Brocēnu novada pašvaldība 2018.09. Vivita Ķezbere 1.-4.kl.skolēni
7. Dalība Nacionālajā Veselību veicinošo skolu tīklā Veselības ministrija,
Slimību profilakses un kontroles centrs
2015.- 2020. Arta Zepa 1.- 12. klašu skolēni, skolotāji
8. Skolēnu projektu konkurss Brocēnu novada pašvaldība 2003.-
2019.
Egons Valters 5.-12.klašu interesenti
9. Dalība eTwinning projektā Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra 2016.- 2019. Daiga Barančane 1.-12. klašu skolēni un skolotāji
10. Zaļā josta Latvijas Valsts meži 2016.-.2019. Arta Zepa
Daiga Barančane
1.-12. klašu skolēni un skolotāji

Irēna Birgersone