Mēs cits citam Brocēnos

249. mes cits citam logo.jpg

Projekta avīze

7_izdevums.pdf

Projekta avīze

6_izdevums.pdf

Projekta avīze

5izdevums_maijs.pdf

Projekta avīze

4_izdevums_aprilis.pdf

Projekta avīze

3_izdevums_marts.pdf

Projekta avīze

2_izdevums_janv_1.pdf

Projekta avīze

2_izdevums_janv.pdf

 

37. soros.jpg21. domes logo.jpg

Sorosa fonda – Latvija iniciatīvas „Pārmaiņu iespēja skolām” 2. kārta

„ Skola kā kopienas attīstības resurss”.

Brocēnu vidusskolas realizētais projekts „Mēs cits citam Brocēnos”

nr. 2012 – SM2S – 31. Projektu finansē Atvērtās sabiedrības fondi (Open Society Foundations),un tā ieviešanu atbalsta Sorosa fonds – Latvija

 

 

Projekta „Mēs cits citam Brocēnos” projekta dalībnieki turpina mācīties

 

Par vienu no aktivitātēm stāsta Vivita Ķezbere : „ 30.janvārī sākumskolas bērni kopā ar vecākiem pulcējās Brocēnu vidusskolā, lai izzinātu fotografēšanas gudrības. Fotogrāfs Andrejs Sergejevs iepazīstināja ar fotogrāfēšanas tehniskajiem pamatiem, kameras kopšanu un sniedza padomu, kas jāņem vērā iegādājoties fotoaparātu. Dalībnieki atraisījās, kad fotogrāfs iepazīstināja ar dažādiem knifiņiem, jo ikviens zina, cik grūti ir nofotogrāfēt aktīvos dzīvniekus vai dzīvespriecīgos bērnus dažādos pasākumos. Jautājumi bija gan par sarkanajām acīm un miglainu fonu, gan fotogrāfēšanu gadalaikos.

Interesanti, ka bērni kopīgi ar vecākiem sagatavos savas fotogrāfijas un tikās vēlreiz 20. februārī, lai pārrunātu paveikto, analizētu kļūdas un turpinātu apmācības par fotogrāfiju apstrādi. Izrādās, ka arī ar mazajiem „ziepju traukiem” var izveidot labas fotogrāfijas, tikai jāievēro daži knifiņi. Bērnus Anderjs mudināja ievērot piesardzību ievietojot fotogrāfijas internetā. Protams, bija svarīgi, ka bērns darbu veica kopā ar vecākiem. Vecāki labprāt palīdzēja bērniem veikt uzdevumu un paši iesaistījās apmācību procesā.”

 

9. februārī jaunieši pulcējās uz nodarbībā, lai turpinātu strādāt pie filmiņas „Mēs mīlam Brocēnus”. Šoreiz nodarbības vadīja profesionāļi Ligita Lukstraupe un Dzintars Dreibergs. Dzintars rādīja pasaules labākās fotogrāfijas, analizēja tās un mudināja pievērst uzmanību niansēm. Kopīgi analizējām 4 minūšu garu sižetu no raidījuma „Latvijas lepnums”- Dzintara mērķis bija parādīt, kā un ko tik īsā sižetā var parādīt, rosināja atbildēt uz jautājumu KĀPĒC tiek rādīta tāda vide, cilvēki, ko tie spēj pastāstīt.

Vēl aizraujošāks bija režisoru uzdevums-  divu stundu laikā Brocēnos uzfilmēt ainavu, tuvplānus, cilvēkus darbībā. Mazliet izbrīnīti jaunieši bija par  uzdevumu- uzfilmēt pārsteigumu.

Kad pēc noteiktā laika jaunieši atgriezās skolā, bijām patiesi pārsteigti cits par citu- cik daudz interesanta un neparasta var saskatīt Brocēnos un cik mums ir talantīgi jaunieši, kuri to visu prot saskatīt! Noskatījušies visus nofilmētos sižetus, katra grupa, izteica viedokļus, ieteikumus- uzklausīts tika katrs jaunietis.

Pēdējā šīs nodarbības ritēja,  konsultējoties vai nu ar Ligitu, vai Dzintaru- katra grupa domāja savas filmiņas sižetu, sprieda, kam pievērst uzmanību, kā filmēt, kā atrast raksturīgāko utt. Laiks paskrēja nemanot, un šķiet, ka jaunieši no nodarbībām prom devās gandarīti un ar daudzām idejām, ko īstenot, gaidot nākamās nodarbības. Jā, un kā pārsteigums jauniešiem bija režisoru sagatavotās dāvaniņas.

 

Ik otrdienas vakaru turpinās nodarbības Sandras Fridrihsones vadībā, lai apgūtu projektu rakstīšanas prasmes. Dalībnieki soli pa solim tuvojas savam mērķim- gatavam projektam. Katra nodarbība ir ne tikai jaunas informācijas apguve, bet arī iespēja konsultēties, lūgt padomu. Pat kafijas pauzēs ap nodarbību vadītājas Sandras galdu pulcējas kursa dalībnieces, lai konsultētos par jautājumiem, kas svarīgi, rakstot savu projektu. Viss notiek, un to, kāds būs rezultāts, uzzināsim 4.martā, kad būs pēdējā projektu rakstīšanas kursu nodarbība.

 

Janvārī un februārī notika vēl kādi kursi. Par tiem stāsta nodarbību vadītāja Digna Virkstene:

„Nule kā noslēgušies IT kursi četriem Brocēnu vidusskolas skolēniem. Kursu uzdevums bija sagatavot palīgus tiem brocēniešiem, kuriem nav iespēju vai laika, lai apgūtu vairākas jaunas datorprogrammas vai iedziļināties apgūto programmu jaunumos. Tāpēc jaunieši apguva Microsoft Publicher, Photoscape, Movie Maker un PowerPointa iespējas un jaunāko versiju jauninājumus. Ja jūs interesē, kādus pakalpojumus sniedz internets, un kas nepieciešams, lai veiktu dokumentu nokārtošanu vai iepirkšanos internetā, arī to apguva šie četri jaunieši. Tāpat viņi padziļināja savas zināšanas datora darbības problēmu diagnosticēšanā un iespējās to novērst. Protams, vislielāko interesi izraisīja iespēja noņemt aizmirstās paroles, kā arī zināšanas par datora tīrīšanu un vīrusu skenēšanu.

Katrā nodarbībā skolēni aizrāvās darbā un pat nemanīja, ka kursu laiks sen jau ir beidzies. Par kursiem viņi pastāstīja skolas biedriem, un nu jau ir lielāks pulciņš mācīties gribētāju. Gan arī viņu vēlme piepildīsies!”

 

Skolēnu domas par kursiem:

„Kursi bija interesanti, īpaši patika, kad skolotāja izstāstīja, kā noņemt aizmirstās paroles.”

„Nekad nebiju redzējis, kā izskatās DOS. Bija vērts nākt uz kursiem, tagad šķiet, ka zinu visu.”

„Nezinu, vai varu būt labs skolotājs citiem, bet sev ieguvu ļoti daudz. Patika darbs Photoscape, kad varējām pārtaisīt dažādus attēlus, pielikt visādus jokus, sagrupēt attēlus un tos savienot.”

„Man patika taisīt bukletus. Izdomāju savu firmu un uztaisīju reklāmas bukletiņu, tagad atliek tikai dibināt izklaides pasākumu firmu Brocēnos.”

„Domāju, ka datoros esmu speciālists, bet izrādās, ka ir vēl daudz interesantu lietu, ko varu „sadarīt” datorā.”

 

12. februārī Brocēnu novadā ciemojās Andrew Mckenzie. Paši neticējām, bet Endrjū piekrita pie mums ciemoties 3 dienas. Ciemošanās laikā Endrjū apmeklēja Brocēnu novada domi, pirmsskolas izglītības iestādi „Mūsmājas”, tikās ar brīvprātīgo jauniešu grupu, diskutēja ar Brocēnu vidusskolas skolēniem un noslēgumā tikās ar 76 novada izglītības darbiniekiem. Sarunājāmies par jauno situāciju, kādā dzīvo mūsdienu cilvēks, par problēmām, kuras vairs nevar atrisināt ar ierastām metodēm. Endrjū ir pārliecināts, ka mūsdienu sabiedrībā visveiksmīgākie ir cilvēki, kas loģiku izmanto pagātnes vērtēšanai, taču nākotnes vīziju balsta uz radošu inteliģenci. Viņš atsaucās uz vairākiem pētījumiem par radošās inteliģences nozīmi veiksmīgas karjeras veidošanā. Tikšanās ierosināja vairākas diskusijas vairāku dienu garumā. Pēc pāris dienām saņēmām jaunu piedāvājumu turpmākai sadarbībai.

 

Februāra vidū nodarbības „Savstarpējā komunikācija un sava tēla veidošana”, uzsāka Brocēnu pilsētas bibliotēkas lasītāji. Uz pirmo nodarbību bija uzaicināti žurnālisti no „Saldus Zemes”. Saruna bija par to kā žurnālisti un reklāmas speciālisti komunicē ar cilvēkiem, par dažādiem notikumiem, to atspoguļojumu laikrakstā.

 

            Projekts „Mēs cits citam Brocēnos” turpinās, un mūs vēl sagaida daudz interesanta!

Sagatavoja Mairita Neilande

 


22. domes logo.jpg38. soros.jpg

 

Sorosa fonda – Latvija iniciatīvas „Pārmaiņu iespēja skolām” 2. kārta

„ Skola kā kopienas attīstības resurss”.

Brocēnu vidusskolas realizētais projekts „Mēs cits citam Brocēnos”

nr. 2012 – SM2S – 31. Projektu finansē Atvērtās sabiedrības fondi (Open Society Foundations),un tā ieviešanu atbalsta Sorosa fonds – Latvija

 

 

 „Mēs cits citam Brocēnos” darba procesā

 

7. janvārī projekta „Mēs cits citam Brocēnos” darba grupa tikāmies uz pirmo sanākšanu. Svarīgi bija iepazīt citam citu, uzzināt par iecerēm, klausīties ieteikumos.

 

Projekta direktore Laura Miķelsone mūs informēja par interesantākajām idejām, kas izskanēja 1. seminārā Siguldā un ievadkonferencē, katrs saņēma jauku dāvaniņu- kalendāru, dienasgrāmatu, un tas radīja lielāku kopā būšanas sajūtu.

Interesants bija uzdevums, ko veicām- zīmējām puķi, kurā katra sastāvdaļa nozīmēja kaut ko savu- puķītes centrā ierakstījām aktivitātes nosaukumu, puķītes lapiņās rakstījām, kādu labumu mūsu vadītā aktivitāte dos kopienai, kātiņā rakstījām mērķgrupas, lapiņās- reālās izmaiņas, ko nesīs projekts, zālīti zīmējot domājām par projekta ilgtspēju, bet lejkanniņā rakstījām- ko darīt, lai sasniegtu labākus rezultātus.  Šis uzdevums lika pārdomāt, analizēt, vērtēt. Kad zīmējums  bija  gatavs,  katrs  dalībnieks  stāstīja  par savam  iecerēm,  tā  mēs  iepazinām  cits  citu,  jo  „esam partneri  vienā laivā”.

Decembrī projekta ietvaros darbu sāka apmācības programma „Aukles darbs”- šī programma guvusi lielu atsaucību, tā dod sievietēm apgūt pedagoģijas un psiholoģijas pamatus, kā arī iziet praksi, analizēt un pilnveidot savas prasmes un iemaņas. Ka teica šīs programmas vadītāja, „ikviens, kas sāk mācīties, vairs nebūs tāds pats kā pirms mācīšanās”.

Janvārī 20 jaunieši piecās grupās katrā pa 4 sāks veidot filmu par Brocēniem – „Es mīlu Brocēnus”. Šobrīd jaunieši aktīvi izzina, kas varētu kļūt par   Brocēnu varoņiem- dažiem tie būs interesantas personības, dažiem mājas, dzīvnieki vai ielas. Šajā darba mums sola palīdzēt profesionāļi, bet – kuri, par to vēl rakstīsim!

Sagatavoja M. Neilande

Brocēnu novada iedzīvotāji sāk mācīties projektu vadību

8. janvāra vakarā Brocēnu novada iedzīvotāji ieradās Brocēnu vidusskolā, lai sāktu mācīties rakstīt projektus. Atsaucība bija ļoti liela, jo iecerēto 20 dalībnieku vietā uz kursiem ir pieteikušies un ieradās 31 interesents.

Kursu vadītāja Sandra Fridrihsone jau no pirmajām minūtēm lika mums domāt un formulēt- kāpēc mēs te esam? Lielākā daļa kursantu atbildēja- lai iemācītos ko jaunu, atsvaidzinātu jau zināmo. „Nebūs viegli,” ik pa laikam atgādināja Sandra, jo kursu rezultāts būs- sagatavots iesniegšanai viens projekts un sagatavota personīgā materiālu mape darbam ar projektiem.

Svarīgi bija arī tas, ka mums jau pēc pirmās nodarbību stundas bija jānoformulē, ko mēs sava projekta ietvaros vēlamies sasniegt, un pēc šīm idejām tikām sadalīti 5 grupās- vieni, kuri vēlas rakstīt projektus inventāra iegādei, citi- kuri vēlas organizēt nometnes, citi, kuri vēlas modernizēt kabinetus. Grupās pārrunājām ļoti svarīgos punktus- skaitļi un pētījumu, lai varētu sākt loģisko plānošanu.

Katrs kursu vadītājas ieteikums bija vērā ņemams, un noteikti palīdzēs virzīties uz mērķi.

Pirmās nodarbības beigās saņēmām arī mājas darbu, kas liks vēl vairāk domāt par savām iecerēm.

Interesanti, ko šī gada laikā iegūs Brocēnu novads- laukumu ielu vingrotājiem, deju kolektīviem jaunus tautastērpus, jaunu nometni bērniem vasarā, iekārtotu bērnu rotaļlaukumu vai vēl modernākas klases. Šīs un vēl daudzas citas ir projektu vadības kursu dalībnieku ieceres šobrīd- pirmajā nodarbībā.


Sagatavoja M. Neilande

 

Projekta vīze nr.1

 

projekta avize 1.pdf

 

Pieaugušo neformālās izglītības programmas

                                      „ Aukles darbs” apmācības

Apmācībā piedalās 21 interesents no Brocēnu novada pirmsskolas izglītības iestādēm un pirmsskolas grupām. Tādējādi tiks izglītoti visi Brocēnu novada skolotāju palīgi, kas ir nozīmīgs ieguldījums Brocēnu novada pirmsskolas izglītības kvalitātes veicināšanā.

  • Ir izveidojusies jauna mērķgrupa no dažādām iestādēm, kuru vieno profesija, darbs ko viņas dara un intereses.
  • Interesanti ir vērot kā mainās cilvēki salīdzinot ar pirmo tikšanās reizi, jāsecina, ka ikviena zināšanu apgūšana, mācība izmaina cilvēku. Ikviens sāk domāt citādi, rodas aizvien jauni jautājumi.
  • Skolotāju palīgi jeb auklītes ikdienā sāk pievērst vairāk uzmanību pedagoga darbam un sāk salīdzināt ar to ko ir imācījušās apmācībās.
  • Arī iestāžu vadītāji izjūt pārmaiņas, kas saistās ar to, ka cilvēki izglītojas.
  • Pirmo reizi dzīvē arī skolotāju palīgiem tiek piedāvāts viņu profesionālai pilnveidei, līdz šim tādas iespējas ne tika piedāvātas pat valstiskā līmenī.
  • Skolotāju palīgi pirmajā apmācību dienā jutās gandarīti, novērtēti un vajadzīgi. Pirmo reizi tikai viņiem tika pateikts, ka tas ko viņas dara ir ļoti nozīmīgi un svarīgi iestādei kopumā, jo varbūt tieši viņu kāds bērns izglītības iestādē izraudzīs par uzticības personu un viņai būs nepieciešamas pedagoģijas, psiholoģijas zināšanas un prasmes sniegt atbalstu bērnam un motivēt viņu darbībai, kas veicina viņa attīstību.
  • Mēs mācamies diskutēt par dažādiem jautājumiem pieņemot, ka viedokļi varbūt atšķirīgi, bet mēs nedrīkstam nosodīt otru par citādo.
  • Dzīvē nav gatavas receptes kā labāk darīt, katram jāizvēlas pašam ceļš pa kuru iet!

Sagatavoja: D. Frīdmane

 

Irēna Birgersone