Nedēļas plāns

Laiks Pasākums
5.11.pirmdiena 8.40 Administrācijas sanāksme (201.)
6.11.otrdiena 7.50Skolotāju informatīva sanāksme(112.kab.)
11.40 Skolēnu pašpārvaldes sanāksme 5.-8.klasēm(201.)
12.30 Skolēnu pašpārvaldes sanāksme 9.-12.klasēm(201.)
14.45Skolēnu Prezidentes zvēresta nodošana 6.-12.kl.(aktu zāle)
15.00 „Kafija ar politiķiem” Brocēnu novada Skolēnu pašpārvaldes skolēniem(aktu zāle)
7.11.trešdiena
8.11.ceturtdiena 10.00Brocēnu četrcīņa” starpnovadu 9.klašu komandām(aktu zāle)
10.00 kursi „Vērtību dimensija kompetenču pieejas īstenošanā mācību un audzināšanas darbā”(103.)
12.20 iniciatīva Latvijas skolas soma „Kā top karikatūras?” Anita Zīverte, Brocēnu vsk.4.a, Gaiķu, Blīdenes 4.klasēm(401.)
13.10 Brocēnu vsk. 4.b, Remtes 4.klasēm(401.)
18.00 Vecāku Padome(201.)
9.11.piektdiena „Skolas stiprinieks”, veltīts Lāčplēša dienai (sporta hallē)
11.00-11.40 5.-7.klasēm
11.50-12.30 10.-12.klasēm
13.00-13.40 8.-9.klasēm
21.00-2.00 Prezidentes balle(7.-12.klašu skolēniem)
11.11.
svētdiena
Lāčplēša diena
17.00 Gaismas ceļa izgaismošana(skolēnu pašpārvalde)
18.00 Stāšanās pie skolas Lāpu gājienam
18.30 Lāpu gājiens

														
Irēna Birgersone

Kafija ar politiķiem

														
Irēna Birgersone

Es=Latvija

Linda, 9. b klases skolniece, Saeimas  foto konkursa ”Es=Latvija” uzvarētāja!  Prieks un gandarījums, jo 157 darbu atlasē Lindas darbs guva Saeimas komisijas ievērību, kā arī Nacionālo Bruņoto Spēku īpašo balvu. 1. novembrī svinīgā gaisotnē tika sveikti 12 uzvarētāji un paldies teikts skolotājiem, kuri rosināja piedalīties konkursā.  Īpašā balva visiem  –  ekskursija pa Saeimu, kur redzējām pēdējo 12.saeimas noslēguma sēdi. Pēc tam devāmies uz Ādažu militāro bāzi, kur ieraudzījām, kā mainās un attīstās militārā dzīve Latvijā. Vērojām šaušanas treniņu, iepazinām militāro tehniku.

 

 

														
Irēna Birgersone

„Izdzīvošana 4 gadalaikos”

30.oktobrī 6.-7.klašu skolēni devās 6 km pārgājienā ārpus apdzīvotas vietas, lai apgūtu izdzīvošanas iemaņas dabā. Komandas „Lūzumpunkts” piedzīvojumu izglītības treneru vadībā skolēni mācījās orientēties pēc kompasa un kartes, pagatavot pajumti no materiāliem dabā, iekurt ugunskuru un pagatavot dažādus izdzīvošanas instrumentus. Skolēniem noderēja skolā apgūtās klinšu kāpšanas iemaņas, lai uzkāptu 7m augstā kokā, izmantojot sastiprinājumus. Aukstā un vējainā laikā noder silta tēja un ugunskurs, tādēļ svarīgi ir apgūt, kādu malku meklēt, kā uzturēt liesmu un kā to droši nodzēst. Skolēni uzskata, ka saliedēšanās spēles un jauktais dalījums komandās palīdzēja iepazīt skolēnus arī no citām klasēm. Par spīti aukstajam laikam 7 stundas mežā paskrēja nemanot un iegūtās zināšanas stiprinās ticību saviem spēkiem bīstamās situācijās.

Vivita Ķezbere

 Pasākums tiek organizēts ESF projekta Nr. 8.3.2.2/16/I/001 “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” projekta ietvaros.

														
Irēna Birgersone