Disko un koncerts

 

 

														
Irēna Birgersone

Jaunumi bibliotēkā

														
Irēna Birgersone

Globālās izglītības diena

23.novembrī LU Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātē norisinājās Globālās izglītības dienai veltītie pasākumi. Brocēnu vidusskolu tajos pārstāvēja skolotājas Laura Miķelsone un Daiga Barančane, kuras dalījās savā pieredzē Pasaules lielākās mācību stundas Latvijā ideju tirgū. Tirdziņa laikā bija iespēja iepazīties ar citu dalībskolu padarīto globālo tēmu iekļaušanā izglītībā. Lieliskas atsauksmes par savu stundu saņēma Laura Miķelsone, iepazīstinot citus ar aktīvās darbības projektu “Pilsonis”.
Saistošas bija arī paneļdiskusijas par tēmām – “Kāpēc izvēlos līdzdalību?”, “Manas līdzdalības iespējas skolā, valstī, globālajā pasaulē”. Varējām gūt ieskatu par globālās kompetences pētījumu gaitu OECD Starptautiskās skolēnu novērtēšanas programmas (OECD PISA) projektā. Liela vērtība šādos pasākumos ir savstarpējās sarunas par aktualitātēm skolu dzīvē un darbību dažādos projektos.
DaigaBarančane

														
Irēna Birgersone

Avīzes “POGA” fotokonkurss

														
Marika Ulmane

Nedēļas plāns

Laiks Pasākums
26.11.pirmdiena 8.40 Administrācijas sanāksme
27.11.otrdiena 7.50 Klašu audzinātāju sanāksme (112.)
11.40 Skolēnu pašpārvaldes sanāksme 5.-8.klasēm (201.)
12.30 Skolēnu pašpārvaldes sanāksme 9.-12.klasēm (201.)
15.05 Komunikāciju līnija 5.-12.klasēm(aktu zāle)
28.11.trešdiena 8.30- 9.30 Iniciatīva Latvijas skolas soma ASPIRED- „Spīdīgais mošķis”, Brocēnu novada 2.klasēm (BKC)
10.00-11.00 Iniciatīva Latvijas skolas soma ASPIRED-„Zobubirste pašgājējs”, Brocēnu novada 3.klasēm (BKC)
29.11.ceturtdiena 15.30 Kompetenču projekta mazo grupu sanāksme
17.00 Skolas padome
30.11.piektdiena 12.20-13.20 Iniciatīva Latvijas skolas soma, muzikāla izrāde”Kas par traku, tas par traku”, Brocēnu novada 2.-6.klašu skolēniem(BKC)

 

														
Irēna Birgersone

“DIDILAND” Brocēnu vidusskolā


“DIDILAND”- tā ir kā ota māksliniekam, kā instruments mūziķim, instruments savu un grupas talantu izpaušanai.
ESF projekta Nr. 8.3.2.2/16/I/001 “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”  ietvaros  21.novembrī Brocēnu novada 7.-8 klašu skolēniem bija iespēja attīstīt savus talantus, izzināt dažādu mācību priekšmetu caurvijas, sasaistot tās ar informācijas tehnoloģijām. Praktiski darbojoties, izmantojot mobilo tālruni, skolēni attīstīja prasmi strādāt komandā, izvirzīt līderi un savstarpēji komunicēt. Esam gandarīti un pateicīgi par šo iespēju nodarbību vadītājām, „ideju dīdeklēm”- Intai Konstantei un mūsu skolas absolventei Leldei Vīnkalnei.

 

 

 

														
Dita Dubulta

Projekta aktivitātes

Projekta,,Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” ietvaros ,Brocēnu vidusskolas 1.- 4.klašu skolēniem ,tiek organizētas ārpusstundu nodarbības , kurās bērni apgūst dažādas prasmes un saturīgi pavada brīvo laiku.

														
Irēna Birgersone

Apsveicam!

16.novembrī noslēdzošās florbola sacensībās 6.-7. kl., gr., zēniem Druvas sporta namā, mūsējie izcīnīja 3. vietu! Apsveicam! 🥉
Komandā spēlēja:Mareks Barons, Aleksandrs Fadeičevs, Gustavs Līcis-Līcītis,Rojs Jomants,Kristians Priedītis, Toms Lūsēns,Roberts Osipovičs. Skolotājs: Raitis Plauks
Paldies zēniem par skolas goda aizstāvēšanu!

														
Irēna Birgersone

Nedēļas plāns

Laiks Pasākums
20.11.otrdiena 7.50 Metodiskais rīts visiem skolotājiem (112.)
11.40 Skolēnu pašpārvaldes sanāksme (5.-8.klasēm)
12.30 Skolēnu pašpārvaldes sanāksme (9.-12.klasēm)
21.11.trešdiena Kompetenču projekta kuratores viesošanās skolā
11.00-12.30 projekts par reproduktīvo veselību „Kontracepcija” 11.klasei
13.00-15.00 Talantu skolas nodarbība 7.-8.klasēm
22.11.ceturtdiena 13.00 Aizputes klašu audzinātāju viesošanās skolā
15.30 Metodiskā padomes sanāksme
17.00 Skolas padome

														
Irēna Birgersone

Atvērtā stunda

16. novembrī skolā Sociālās un atmiņas pētniecības centrs rīkoja atvērto stundu „Fakti un maldināšana- Latvijas valsts izveidošana un zaudēšana”.
Paldies par šo iespēju, izzināt vēstures līkločus Dr.hist. Jānim Šiliņam,Dr.hist.Uldim Neiburgam, vēstures skolotājai Laurai Miķelsonei.

														
Irēna Birgersone