2016./2017.m.g.projekti

N.p.

k.

Projekta nosaukums

Koordinētājs,

finansētājs

Norises laiks Koordinators Mērķa grupa
1. Latvijas skolas soma Kultūras ministrija 1.09.16.- 23.12.16. Laura Miķelsone 1.-12.kl.skolēni, skolotāji
2.

UNESCO Asociēto skolu projekts. Virziens – Cilvēktiesības un vērtībizglītība

 

UNESCO Latvijas Nacionālā komisija 2012.- 2016.

Laura Miķelsone

Mairita Neilande

1.-12.. kl. skolēni, skolotāji
3.

Globālā dimensija sociālo zinātņu mācību priekšmetos

 

Eiropas Komisija,

Izglītības attīstības centrs

2013.-2016. Laura Miķelsone Sociālo zinātņu māc.pr.skolotājiun skolēni
4.

Dalība Nacionālajā Veselību veicinošo skolu tīklā

 

Veselības ministrija,

Slimību profilakses un kontroles centrs

2015.- 2020. Arta Zepa 1.- 12. klašu skolēni, skolotāji
5. Skolēnu projektu konkurss

Brocēnu novada pašvaldība

 

2003.-

2016.03.

Egons Valters 5.-12.klašu interesenti
6. Inovatīvās pieredzes skolu tīkls. Skolēnu kompetences matemātikā un dabas zinībās sākumskolā. VISC 2014.-2016. Olita Ļitvinova Sākumskolas skolēni un skolotāji
7. Nometne Latvijas un diasporas bērniem „Ik rītu celies, ik gudrāks topi” Sabiedrības integrācijas fonda 1.06.15. – 30.09.15.

Olita Ļitvinova

 

1.-6. klašu klātienes un tālmācības skolēni.
 8.  Kompetenču pieeja mācību saturā  VISC, ES  2017.-2021.  Olitas Ļitvinova  1.-12.kl.skolēni, skolotāji
9. Dalība eTwinning projektā Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra 2016.11. Daiga Barančane 1.-12.kl.skolēni, skolotāji

 

Irēna Birgersone