Uzņemšana

Brocēnu vidusskola realizē šādas izglītības programmas:

Izglītības programmas nosaukums  Izglītības programmas kods  Īstenošanas vietas adrese Licence/ Licencēšanas datums  
Pamatizglītības programma21011111Ezera iela 6, Brocēni, Saldus novadsV_337930.07.2020.
Pamatizglītības programma (tālmācība)21011114Ezera iela 6, Brocēni, Saldus novadsV_338030.07.2020.
Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem21015611Ezera iela 6, Brocēni, Saldus novadsV_363817.08.2020.
Vispārējās vidējās izglītības programma31016011Ezera iela 6, Brocēni, Saldus novadsV_339030.07.2020.
Zita Andersone