Piedalies un veido nākotni

 Lai veicinātu jauniešos izpratni par pilsonisko līdzdalību, mūsu skola ir iesaistījusies projektā “Piedalies un veido nākotni!”, tajā aktīvi darbosies  9.-12.klašu skolēni un skolēnu pašpārvalde, projektu koordinēs vēstures skolotāja Laura Miķelsone un skolēnu pašpārvaldes konsultante Dita Dubulta. Plašāka informācija par projekta norisēm  pieejama http://www.iac.edu.lv/projekti/aktualie-projekti/new-project-page-4/ Projekta mērķis ir stiprināt pilsoniskās sabiedrības ilgspēju un sociālo un politisko atbildību, īstenojot jauniešos pilsoniskās līdzdalības aktivitātes-izglītojoties par Satversmē noteiktām demokrātiskām vērtībām un praktizējot pilsonisko līdzdalību pašvaldību vēlēšanu simulācijās un diskusijās par jaunatnes līdzdalību rīcībpolitikas veidošanā. Tajā ir iesaistījušās 14 skolas no visiem Latvijas reģioniem. 

Projekta aktivitātes: Izglītojošas pilsoniskās līdzdalības aktivitātes. Programma ietver zināšanas par pilsonisko sabiedrību, demokrātiju, pilsonisko līdzdalību, kā arī prasmes kritiski vērtēt informāciju un atbildīgi pieņemt lēmumus. Dalība projekta aktivitātēs sniedz iespēju iepazīt demokrātiju darbībā – pirmās pašvaldību vēlēšanas jaunajās administratīvajās robežās rada lielisku iespēju jauniešiem labāk izprast vietējo politiku un apzināt savas iespējas to ietekmēt. Diskusijas par vietējā sabiedrībā nozīmīgiem jautājumiem, partiju priekšvēlēšanu programmu izpēte, tikšanās ar politiķiem, vēlēšanu simulācijas skolās, vēlēšanu rezultātu prognožu spēles – tā ir tikai daļa no iecerētajām izzinošajām un azartiskajām aktivitātēm.

Informāciju sagatavoja Dita Dubulta projekta “Piedalies un veido nākotni!” koordinatore skolā.

Irēna Birgersone