Tālmācība 1.-9.kl.

Uzņemšana 2021./2022.m.g. tālmācības programmā ir beigusies 15.augustā. 

Brocēnu vidusskola ir pirmā skola Latvijā, kas licencēja un akreditēja tālmācības programmu jau no 1.klases. Sākotnēji, 2011.gadā, programmā mācījās 5 skolēni. 2018./2019.mācību gadā tālmācībā ir 135 skolēni.

Šī programma ir domāta tev, ja:

 • dzīvo ārzemēs
 • mācības klātienē nevari apvienot ar topošo karjeru, darbu vai ģimenes dzīvi
 • nevari apmeklēt skolu veselības, sociālu vai citu apstākļu dēļ
 • savulaik neesi ieguvis izglītības dokumentu, bet tagad vēlies nokavēto atgūt

Ārzemēs dzīvojošajiem tautiešiem šī ir iespēja:

 • mācīties dzimtajā valodā bez maksas
 • atgriezties Latvijā jebkurā laikā un iekļauties mācību vidē vecumam atbilstošā klasē
 • uzturēt ciešu saikni ar Latviju un latvietību
 • iegūt papildus zināšanas un prasmes
 • iegūt Izglītības un zinātnes ministrijas atzītu izglītības dokumentu (programma ir akreditēta līdz 2022.gadam)

Pieteikšanās tālmācības programmai:

 1. Līdz 15.augustam uz e-pastu talmaciba@brocenuvsk.lv jānosūta pieteikums:

1.1. skolēna (līdz 18 gadu vecumam) vecākam / likumiskajam pārstāvim, norādot potenciālā skolēna:

 • vārdu un uzvārdu
 • vecumu
 • pieredzi Latvijas skolā
 • uzturēšanās ilgumu ārzemēs
 • latviešu valodas zināšanas un prasmes ( aprakstoši)

Veidlapa šeit

 • skolēniem, kas vecāki par 18 gadiem, norādot:
 • vārdu un uzvārdu
 • izglītības iestādi, kurā iepriekš mācījies
 • klasi, kuru iepriekš beidzis, pievienojot (skenētu) liecību vai arhīva izziņu

Veidlapa šeit
Iestāšanās kārtība:
1.Lai noteiktu atbilstību attiecīgajai klasei, potenciālais skolēns ( līdz 18.g.) ,pieteikumā norādītajā e – pastā, saņem diagnostikas darbu šādos mācību priekšmetos:

 • latviešu valodā 2.-9.klasē
 • matemātikā 2.-9.klasē
 • literatūrā 7.-9.klasē
 • Latvijas vēsturē 7.-9.klasē
 • dabaszinībās 6.-7.klasē
 • kombinēts darbs dabaszinātnēs ( bioloģija, ģeogrāfija) 8.klasē
 • kombinēts darbs dabaszinātnēs ( fizika, ķīmija, ģeogrāfija, bioloģija) 9.klasē.

Diagnostikas darbs nav jāveic :

 • iestājoties 1. klasē, bet ir jāprot runāt un lasīt latviešu valodā vienkāršus 1-2 zilbju vārdus
 • skolēnam, kas pašlaik iegūst izglītību Latvijā, bet pāriet uz mācībām tālmācības formā.
 1. Pārbaudes darbs skolēnam ir jāizpilda (ar pildspalvu) patstāvīgi, neizmantojot palīglīdzekļus, pēc tam jāieskenē un jānosūta atpakaļ uz e-pastu talmaciba@brocenuvsk.lv  5 darba dienu laikā.
 2. Skolēna valodu prasmes, apgūto mācību saturu un mācību sasniegumus izvērtē ar direktora rīkojumu izveidotā komisija.
 3. Saņemot atbildi par diagnostikas darba rezultātiem un atbilstību konkrētai klasei, jāiesniedz dokumenti:
 • iesniegums skolas direktoram Iesniegums – 1.,2.,4.,5.,7.,8.klasei Iesniegums – 3.,6.,9.klasei
 • skolēna dzimšanas apliecības, pases vai personas apliecības Nr.,izdošanas datums un  izdevējiestāde
 • foto skolēna personas lietai
 • liecība vai dokumenti, kas raksturo un apliecina citā valstī apgūto mācību saturu un mācību sasniegumu vērtējumu ( par iepriekšējo mācību periodu)
 • medicīnas forma 026/u  vai 027/u ( personām no 18 g.)
 • speciālistu atzinums par tālmācības formas nepieciešamību (Latvijā dzīvojošiem skolēniem līdz 18 gadiem)

Mācību procesa organizācija:

 • Sākot mācības, bērns saņem piekļuvi mācību videi Office 365, kurā notiek saziņa ar skolotājiem un mācību materiālu, darba lapu, uzdevumu , pārbaudes darbu apmaiņa
 • Skolēns saņem piekļuvi e-klases dienasgrāmatai, kurā var redzēt uzdoto un iegūtos vērtējumus
 • Līdz 5.septembrim uz vecāku norādīto e-pastu tiek nosūtīta videopamācība par reģistrāciju mācību videi, skolotāju saraksts, pārbaudes darbu grafiks 1.semestrim.
 • Skolēns saņem katra mācību priekšmeta tematisko plānu, kas palīdz sagatavoties pārbaudes darbiem
 • Mācību grāmatas var saņemt Brocēnu vidusskolas bibliotēkā. Ir iespējams izmantot arī lielāko izdevniecību un portāla lv piedāvātās digitālās grāmatas
 • Skolēni mācās mājās, izmantojot pieejamos mācību līdzekļus un sazinoties ar skolotāju noteiktos konsultāciju laikos
 • Konsultācijas notiek tiešsaistē, izmantojot Skype. Skolēniem no 1.līdz 4.klasei tiešsaistes konsultācijas notiek reizi nedēļā, vienojoties ar vecākiem
 • Ir iespēja piedalīties mācību stundās klātienē (skolā ir internāts)
 • Nepieciešama pieeja internetam, e pastam, Skype; printeris un skeneris.

Individuālie jautājumi – Brocēnu vidusskolas direktora vietniecei Anetei Miltai talmaciba@brocenuvsk.lv.

Irēna Birgersone