Tālmācība 1.-9.kl.

Tālmācības programma 2024./2025.m.g. 

Aktuālo informāciju meklēt skolas jaunajā mājaslapā.

https://vsk.broceni.lv/macibas/talmaciba-1-9-kl-2/

Zita Andersone