Atribūtika

Skolas devīze:

Velti sapņot, ka varētu mainīties laiki,

Ja uz augšu tos necels cilvēks un gars.

Ē.Raisters

Skolas karogs:

Balva „Skolas skudriņa”

1 reizi mācību gadā tiek piešķirta :

  •  9.klašu skolēnam;
  • 12.klašu skolēnam;
  •  sākumskolas skolotājam;
  • pamatskolas skolotājam;
  • vidusskolas skolotājam;
  •  tehniskajam darbiniekam.

Skolas apbalvojums „Poga”

Tiek pasniegts trīs veidos – papīra, koka, sudraba. „Poga” piedalās skolas un ārpusskolas pasākumos kā atraktīvs un atbalstošs tēls. Zinību dienā katram 1. klases skolēnam tiek pasniegta papīra „Poga” ar uzrakstu „Piepogāts Brocēnu vidusskolai”. Koka poga var tikt pasniegta 1 skolēnam katrā minētajā klašu grupā –, 5.-6. klasēs, 7.-9. klasēs, 10.-12. klasēs.Ja skolēns ir saņēmis 4 koka pogas, tad piektās koka pogas vietā tiek pasniegta sudraba poga.

Skolas himna “Mana skola Brocēnos”  teksta un mūzikas Egons Valters.

Zita Andersone