Skolas atribūtika

Skolas devīze:

Velti sapņot, ka varētu mainīties laiki,

Ja uz augšu tos necels cilvēks un gars.

Ē.Raisters

Skolas himnas “Mana skola Brocēnos”  teksta un mūzikas autors ir skolas direktors Egons Valters.

 

17. karogs.jpg

Skolas karogs

Balva „Skolas skudriņa” 1 reizi mācību gadā tiek piešķirta :

  •  9.klašu skolēnam;
  • 12.klašu skolēnam;
  •  sākumskolas skolotājam;
  • pamatskolas skolotājam;
  • vidusskolas skolotājam;
  •  tehniskajam darbiniekam.

DSCN1235

Skolas apbalvojums „Poga” tiek pasniegts trīs veidos – papīra, koka, sudraba. „Poga” piedalās skolas un ārpusskolas pasākumos kā atraktīvs un atbalstošs tēls.

Zinību dienā katram 1. klases skolēnam tiek pasniegta papīra „Poga” ar uzrakstu „Piepogāts Brocēnu vidusskolai”. Koka poga var tikt pasniegta 1 skolēnam katrā minētajā klašu grupā –, 5.-6. klasēs, 7.-9. klasēs, 10.-12. klasēs.

DSCN1244

 

Irēna Birgersone