Piekļūstamības paziņojums

Brocēnu vidusskola saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 14. jūlija noteikumiem Nr. 445 “Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā” (turpmāk – noteikumi Nr. 445) apņemas savu tīmekļvietni veidot piekļūstamu.

Šis piekļūstamības paziņojums attiecas uz:

Brocēnu vidusskolas tīmekļvietni- https://www.brocenuvsk.lv/

Tīmekļvietnei veikts vienkāršotais piekļūstamības izvērtējums. Izmantotā metode – VARAM sagatavotās “Vadlīnijas iestāžu tīmekļvietnēm noteikto piekļūstamības prasību ievērošanas ietekmes izvērtēšanai un nesamērīgā sloga pamatošanai”.

Cik piekļūstama ir šī tīmekļvietne?

Brocēnu vidusskolas tīmekļvietne daļēji atbilst noteikumiem Nr.445.

Neatbilstība prasībām, kas minētas noteikumos Nr.445:

  1. Ar TAB taustiņu ir iespējams piekļūt  navigācijas elementiem (lapas sadaļām), bet nevar piekļūt apakšsadaļām;
  2. Pārvietojoties lapā ar TAB taustiņu, navigācijas elementu izkārtojums nav secīgs;
  3. Visiem tīmekļa vietnē pieejamajiem attēliem nav pievienota tekstuālā alternatīva;
  4. Krāsu kontrasta attiecība nav pietiekama;
  5. Tālummaiņas rezultātā teksts tiek kropļots, t.i., pazūd, nevar redzēt daļu no teksta;
  6. Sākumlapas galvenē izvietotajā slaideri, bildes nevar apstādināt un nopauzēt, kā arī tās spēlējas bez apstāšanās.

Izvērtējumu apliecinošs dokuments: Piekļūstamības izvērtēšanas protokols

Piekļūstamības alternatīvas

Lai saņemtu saturu, kas šobrīd nav piekļūstams, lūdzam sazināties ar direktora vietnieci informātikas jomā Zitu Andersoni: zita.andersone@saldus.lv

Atsauksmēm un saziņai

Mēs nepārtraukti cenšamies uzlabot šīs tīmekļvietnes piekļūstamību.

Ja Jūs konstatējat kādas problēmas vai nepilnības, kas nav minētas šajā paziņojumā, vai vēlaties saņemt nepiekļūstamo saturu citā formātā, sazinieties ar mums.

E-pasts: zita.andersone@saldus.lv
Adrese: Ezera iela 6, Brocēni

Mēs izskatīsim Jūsu pieprasījumu un sniegsim atbildi 7 darba dienu laikā.

Sūdzību iesniegšana

Tīmekļvietnes satura vadību Brocēnu vidusskolā veic direktora vietniece informātikas jomā Zita Andersone.

E-pasts: zita.andersone@saldus.lv
 

Ja neesam atbilstoši reaģējuši uz Jūsu iesniegumu vai sūdzību par tīmekļvietnes satura piekļūstamību, Jums ir iespēja iesniegt sūdzību Latvijas Republikas Tiesībsargam.

Adrese: Baznīcas iela 25, Rīgā, LV-1010
Tālrunis: +37167686768
E-pasts: tiesibsargs@tiesibsargs.lv
https://www.tiesibsargs.lv/lv/pages/kontaktinformacija

Ziņas par paziņojuma sagatavošanu

Šis paziņojums pirmo reizi tika sagatavots 24.08.2023.

Šo paziņojumu apstiprināja Natālija Balode, Brocēnu vidusskolas direktore.

Zita Andersone