Sākumskola

Aicinām pieteikties Brocēnu vidusskolas 1.klasē 2024./2025. mācību gadam.

IESNIEGUMS uz 1. klasi

 

Nāc mācies kopā ar mums!

Projektu nedēļa sākumskolā 2021./2022.m.g.

1.diena noslēgusies ar praktiskās matemātikas nodarbībām.

2.diena- Zeme. Ūdens. Gaiss. Dienas noslēgumā – skats uz Brocēnu apkārtni un Cieceres ezeru ar jauno mākslinieku acīm.

3.diena.Dzīvnieku pasaule aizrauj un interesē!

Noslēgums.Projektu nedēļas 4.diena paiet jautrā un sportiskā noskaņā.

Pārmaiņu programma “Līderis manī” arī sākumskolā

“Esi proaktīvs!” iedzīvināšana 1. klasē jeb “Paradums kļūst par ieradumu”
Es cienu citus!
Es esmu atbildīgs par savu rīcību!

Kas ir līderis?

Tematiskas nodarbības muzejā un bibliotēkā

Integrētas, radošas un praktiskas stundas

Daudzpusīgas sporta stundas

Basketbola pulciņš

Velo pulciņš

Sadarbība ar 5.-12.klašu skolēniem, pedagogiem un vecākiem

Smilšu spēles, atbalsts skolēniem

Izglītība sevis izzināšanai

“Sprīdīša ceļojums Eiropā”- nodarbības angļu, franču un krievu valodā

Matemātikas nodarbības “Runča Cipariņa skola”

Lego robotikas pulciņš

Pirmās palīdzības pulciņš

Nodarbības “Pēti un eksperimentē”

Atpūta starpbrīžos

Skolotāji darbā un svētkos

Sākumskolas avīze

Zita Andersone