Sākumskola

Aicinām pieteikties Brocēnu vidusskolas 1.klasē 2022./2023.mācību gadam.

Lūdzu, aizpildiet pieteikšanās formu  https://ieej.lv/xnvIm

Nāc mācies kopā ar mums!

Pārmaiņu programma “Līderis manī” arī sākumskolā

“Esi proaktīvs!” iedzīvināšana 1. klasē jeb “Paradums kļūst par ieradumu”
Es cienu citus!
Es esmu atbildīgs par savu rīcību!

Kas ir līderis?

Tematiskas nodarbības muzejā un bibliotēkā

Integrētas, radošas un praktiskas stundas

Daudzpusīgas sporta stundas

Basketbola pulciņš

Velo pulciņš

Sadarbība ar 5.-12.klašu skolēniem, pedagogiem un vecākiem

Smilšu spēles, atbalsts skolēniem

Izglītība sevis izzināšanai

“Sprīdīša ceļojums Eiropā”- nodarbības angļu, franču un krievu valodā

Matemātikas nodarbības “Runča Cipariņa skola”

Lego robotikas pulciņš

Pirmās palīdzības pulciņš

Nodarbības “Pēti un eksperimentē”

Atpūta starpbrīžos

Skolotāji darbā un svētkos

Sākumskolas avīze

Irēna Birgersone