Brocēnu četrcīņa 2018

8.novembrī jau 9.reizi norisinājās starpnovadu konkurss 9.klasēm „Brocēnu četrcīņa 2018. LATVIJAI – 100!”, kurš pulcēja 15 komandas jeb 60 skolēnu no Brocēnu, Saldus, Skrundas un Kandavas novadiem. Uzdevumu tematika – par un ap Latviju.
1.reizi konkursa vēsturē individuālā testa pildīšana notika mobilajā lietotnē KAHOOT; zālē valdīja pilnīgs klusums – skolēni tik ļoti bija iedziļinājušie jautājumos un atbildēs! Par uzvarētājiem individuālajās sacensībās tika atzīti: 1.vieta – Mareks Lazda (Brocēnu vidusskola), 2.vieta – Agnese Štencele (Saldus pamatskola), 3.vieta – Sonora Sergejeva (Brocēnu vidusskola).
Bija arī izmaiņas komandu uzdevumu izpildē – fizikas, matemātikas, bioloģijas un ķīmijas uzdevumi tika veikti „stacijās” – dalībnieki draudzīgi pa 4 komandām „ceļoja” no viena kabineta uz otru. Kopīgi aktu zālē tradicionāli bija jāpilda „iesildīšanās” uzdevums, kurā jāskaita līdz 100, kā arī krustvārdu mīkla „Krustām, šķērsām”. Kā atzina skolotāji un dalībnieki – bija interesanti!
Tikai pavisam nedaudz (mazāk kā 1 punkts) līdz uzvarētāju titulam pietrūka 9.a klases komandai „Savējie” (A.Fedotovs, A.Goča, M.Lapsenbergs, Ē.Novickis) un 9.c klases komandai „Gaismiņas” (M.Lazda, Rainers Pavārs, S.Sergejeva, K.Zakevics), ierindojoties attiecīgi 4. un 5.vietā. Konkursā piedalījās arī 9.b klases komanda „1 un ∞” (P.R.Grasmanis, M.Kalniņš, T.Olševska, E.Šampiņa). Godalgotās vietas ieguva komanda no Saldus pamatskolas „SP-1” (1.vieta), no Pampāļu pamatskolas „Pampāļi” (2.vieta), no Druvas vidusskolas „Ašie”. Apsveicam uzvarētājus!
PALDIES par konkursa organizēšanu skolotājām V.Banzenai, D.Dubultai, D.Gūtmanei, O.Ļitvinovai, A.Miltai, V.Mielavai, M.Skrastiņai, M.Ulmanei, skolēniem – 9.a un 9.c klases asistentiem, A.Zariņai un V.Visockai (10.a), R.Jekavickim (12.a)! PALDIES par finansiālu atbalstu Brocēnu novada Izglītības pārvaldei!

														
Irēna Birgersone

Apsveicam!

Par Priekules Ikaru tiek dēvēts leģendārais Priekules kalējs, kurš 1670. gadā pagatavoja sev spārnus un, pacēlies gaisā no baznīcas jumta,  nolidoja gandrīz 2 verstis. Tādējādi kļūstot par pirmo cilvēku Latvijā, kurš “lidojis kā putns”. Diemžēl drosminieku sodīja kā ķeceri un sadedzināja uz sārta.
Priekules Mūzikas un mākslas skola, atceroties šo notikumu, jau 6. gadu rīko konkursu “Priekules Ikars”. Šī gada tēma bija “Kā Ikars jūtas Latvijas simtgadē jauno tehnoloģiju un iespēju laikmetā?”.
Konkursam tika iesūtīti vairāk kā divsimt darbu. Kā atzina konkursa žūrijas pārstāvji, šogad laureātus izvēlēties bijis īpaši grūti, jo darbi, kuri izstādīti kultūras namā un Mākslas skolas telpās, patiešām bijuši ļoti kvalitatīvi.
1. vietu ieguva mūsu skolas 5. b klases skolniece Elza Dunaiska! Skolotāja Aiva Šteina.

														
Irēna Birgersone

Filma “Homo  Novus” Brocēnos

30.oktobrī Brocēnu vidusskolas skolēni pulcējās kultūras centrā, lai noskatītos filmu “Homo Novus”
Interesants un krāsains stāsts par jaunā talanta  ienākšanu Rīgas mākslinieku aprindās. Filma rosināja skolēnus domāt par dažādām problēmām:

  • Kā bagātā sabiedrība ietekmē mākslinieka likteni,
  • Kāpēc cilvēks zaudē savu viengabalainību,
  • Dzīve ir/nav spēle,
  • Ko nozīmē konkurence un slava mākslinieku pasaulē
  • Kā nepazaudēt sevi

Cilvēka ceļš ir sarežģīts, māksla palikt uzticīgam savam sapnim nāk grūtā darbā.
Filma sniedza interesantu ieskatu par 20. gs. sākuma Rīgas dzīvi.
9.c klase

														
Irēna Birgersone