Pilsoniskā audzināšana

Erudīt konkurss “Domu Pūčuks”

Šā gada 28.novembrī mēs 10.a klase konkursa”Jaunais Pilsonis „ ietvaros noorganizējāmvēl nebijušu erudītkonkursu„Domu Pūčuks” 3.-4.klasēm.Konkursa mērķis bija  iepazīt Latviju no dažādām šķautnēm-daba, ģeogrāfija, sports, mūzika. Klasē esam 19 skolēniem, un iepriekš vienojāmies, ka katram būs savi pienākumi. Kopīgi plānojām uzdevumus, lai 3.-4.klašu skolēniem būtu gan interesanti, gan aizraujoši.Kopā pavisam bija 5 komandas.Skolniekiem iepriekš bija jāsagatavo mājas darbs pēc Māras Cielēnas dzejoļa „Mēs būsim tā”, šajā uzdevumā vērtējām radošumu. Paldies 3.-4.klašu skolēnu audzinātājām par izdomu, mājas darbi bija rūpīgi sagatavoti un pārdomāti. Konkursam gatavojām dažādus uzdevumus-krustvārdu mīklu atminēšana, to sagatavoja Klāvs. Darbietilpīga bija  viktorīna un mūzikas atminēšana, viktorīnā  bija 5 tēmas ar jautājumiem- sports, daba, atjautība, kultūra, māksla, to gatavoja Diāna. Vēl konkursa dalībniekiem bija lieliska iespēja izmantot telefonus, mēs kopīgi ar informātikas skolotāju Mariku Ulmani izveidojām digitalizētu uzdevumus ar vietnes Kahoot.it  palīdzību. Konkursu vadīja Leandra un Diāna, pie pults un pasākuma apskaņošanas darbojās Pēteris. Žūrijas lomā iejutās Rainers, Katrīne un Linda. Katrai komandai bija savs palīgs, tiesnesis, kas komandas iedvesmoja un palīdzēja tehniskos jautājumus, šos pienākumus uzņēmās- abi Mareki, Ādams, Daniela un Agija.Konkursa noslēgumā, kamēr žūrija apspriedās un saskaitīja punktus, Katrīne ļoti aktīvi izklaidēja mazos erudītus ar dejām.Viss pasākums tika fotografēts un filmēts, paldies par to sakām Elizabetei  un Sonorai. Katra komanda tika apbalvota ar Laimas šokolādes konfektēm un skaistām sarkanbaltsarkanām pateicībām. Pateicības un afišu gatavoja Rainers. Kā jau katrā konkursā bija galvenie  uzvarētāji,kuriem dāvinājām  koka medaļas, kuras izgatavoja Evelīnas mamma kopā ar Evelīnu un galda spēli Monopols par Latviju.1. vietu erudītkonkursā „Domu Pūčuks” ieguva 3.a klases komanda „Vilki” un klases audzinātāja Evita Sergejeva. Par paveikto pašiem bija liels gandarījums, svarīgi bija iesaistīties un darboties katram, kā arī liels prieks ir tad, kad redzi, ka mazie konkursanti darbojās ar lielu nopietnību un azartu! Kopā varam daudz un esam lepni par paveikto! Paldies mūsu klases audzinātājai Ditai Dubultai par neatlaidību, iedrošināšanu un uzticēšanos!Evelīna Šampiņa 10.aklase

“Domu Pūce’ 

2019.gada 26.februārī Brocēnu vidusskolā nu jau tradicionāli norisinājās Brocēnu novada 1. kārtas 5.-6.klašu skolēnu erudītu konkurss „Domu Pūce”. Šogad konkursā piedalījās 7 komandas. Katrai komandai bija jāsagatavo mājas darbs par tēmu „Skolas vērtības dzīvē”. Konkursa laikā skolēniem bija jāveic dažādi uzdevumi, kā, piemēram, -„Dziesmiņa bez meldiņa”, „Vārdiņam vajag draugus”, „Veiklais matemātiķis”, „Viktorīna”, izzinājām Latvijas valsts kultūru, ģeogrāfiju, vēsturi, sportu, mūziku. Skolēni bija sagatavojuši ļoti aizkustinošus mājas darbus.
Erudītu konkursa „Domu Pūce” kopvērtējums:
1.vieta Brocēnu vsk. 5.b klases komandai „Pūcēni”, skolotāja Vineta Mielava.
2.vieta Blīdenes pamatskolas 6.klases komandai „Zīļuki”, skolotāja Marita Bašlika.
2.vieta Remtes pamatskolas 5.un 6.klašu komandai „Zaļie asniņi”, skolotāja Anete Bērtaite.
3.vieta Brocēnu vidusskolas 6.a klases komandai „Picmaizīši”, skolotāja Maija Golubeva.
Paldies konkursa žūrijai: Margitai Skrastiņai, Anetei Bērtaitei, Annai Zariņai.
Paldies Brocēnu vidusskolas skolēnu pašpārvaldes skolēniem par konkursa sagatavošanu, organizēšanu, vadīšanu: Zitai Dženiferai Ziediņai, Gitai Kvetkauskai, Annai Zariņai, Ralfam Stūrim.
Brocēnu vidusskolas direktora vietniece audzināšanas darbā: Dita Dubulta

Talka

2018.gada 26.aprīlī 15 Brocēnu vidusskolas skolēni piedalījās Rīgas Psihiatrijas un narkoloģijas centra labiekārtošanas talkā. Talkas laikā tika stādīti koki, puķes un vākti atkritumi centra teritorijā. Pēc talkas bija lieliska iespēja apmeklēt ļoti interesanto RPNC muzeju.Pasākumu organizēja Junior Achievement Latvia “Līdera programma” dalībnieki ar AS “Latvijas Valsts meži” atbalstu. Paldies, Elīnai Druvaskalnei par ideju un uzņēmību, piedalīties šajā projektā.

Brocēnu vidusskolas sociālā pedagoģe: Ieva Gūža

 

 Domu pūce “Zināt ir stilīgi”

27.aprīlī Brocēnu vidusskolā notika III kārtas starpnovadu 10.-12.klašu skolēnu, pašvaldību darbinieku, vecāku un skolotāju erudītkonkurss „Domu Pūce” ar moto „Zināt ir stilīgi”. Šogad pavisam piedalījās 9 komandas, jāuzteic Saldus pašvaldības komanda, kura pirmo reizi piedalījās šajā konkursā.
Konkursa laikā komandām pavisam bija jāveic 5 uzdevumi:

  1. Radošais uzdevums, katra komanda prezentē savas komandas nosaukumu sasaistot to ar Latvijas simtgadi un kāpēc zināt ir stilīgi.
  2. Atpazīsti dziesmas pēc emociju zīmītēm.
  3. Atmini vecvārda pareizo nozīmi.
  4. Atpazīsti pilsētu ģerboņus un atrodi to izvietojumu.
  5. Viktorīna- jautājumi par ģeogrāfiju, kultūru, vēsturi.

Zāle bija piepildīta ar smieklu čalām, dziesmām un jautrību.
Kā jau ierasts konkursa uzdevumus gatavoja Brocēnu vidusskolas skolēnu parlamenta skolēni: vice prezidente Alvīne Paštore, izglītības komisijas vadītāja Dace Preisa, skolēnu prezidents Rihards Jēkabs Dzenis, paldies par konkursa organizēšanu Gitai Kvetkauskai, Initai Žukauskai.
Žūrijas lomās šoreiz iejutās: vēstures skolotāja Laura Miķelsone, skolas sekretāre Elīna Skadmane, skolēnu prezidents Rihards Jēkabs Dzenis
Ar spraigu cīņas sparu un aizrautību tika izcīnītas gadalgotas vietas:

  1. vieta Brocēnu pašvaldības komandai
  2. vieta Brocēnu vidusskolas skolotājiem
  3. vieta Saldus pašvaldības komandai

1.vietas ieguvēji saņēma balvā ceļojošo pūci Trūdiju, ar nosacījumu mīlēt un sargāt to, līdz nākamajam gadam.
Kā pievienotā vērtība erudītkonkursā bija aktrise Zane Daudziņa, viņa mums pastāstīja un atklāja publiskās runas noslēpumus. Piektdienas pēcpusdiena patiešām bija iespaidiem bagāta, manuprāt, tā lieliski parādīja, ka esam draudzīga, erudīta un gribēt zinoša tauta.
Brocēnu vidusskolas direktora vietniece audzināšanas darbā: Dita Dubulta

Katram sava grāmata

3.maijā izveidojām izstādi “Katram sava grāmata” par godu 4. maija baltā galdauta svētkiem. Katrs skolēns, skolotājs atnesa savu vismīļāko, vērtīgāko grāmatu, uzrakstīja grāmatas atslēgas vārdus.

   

“DOMU PŪCE” 2018.gada 21. martā

Brocēnu vidusskolā nu jau tradicionāli norisinājās erudītkonkurss „Domu Pūce” 2 kārta 7.-9.klašu skolēniem. Šogad uz šo konkursu aicinājām arī starpnovadu skolas. Pavisam konkursā piedalījās 9 komandas, pirmoreiz pie mums viesojās Saldus vidusskolas 8. klašu komanda „ Zaļās pupiņas”, skolotājas Ilzes Barisas pavadībā. Konkursa galvenais mērķis bija izzināt savu novadu, valsts notikumus, vērtības, sasniegumus, stiprināt piederību savai dzimtai vietai.Konkursa tēma „Zināt ir stilīgi”. Erudītkonkursa „Domu Pūces” kopvērtējums:
1.vieta Brocēnu vidusskolas 8. aklases komandai „Sportiski erudītie”.
2.vieta Brocēnu vidusskolas 9.a klases komandai „Iz dzīves”.
2.vieta Saldus vidusskolas 8.klašu komandai „Zaļās pupiņas”.
3.vieta Brocēnu vidusskolas 7.b klašu komandai „Mazie cinīši”.
Paldies klašu audzinātājiem par līdzi jušanu un atbalstu!
Paldies žūrijai: Brocēnu vidusskolas direktora vietniecei izglītības jomā Olitai Ļitvinovai, Saldus vidusskolas direktores vietniecei audzināšanas jomā Ilzei Barisai, Remtes pamatskolas skolotājai Jutai Bušmanei. Liels paldies, Brocēnu vidusskolas Parlamenta skolēniem par šī konkursa noorganizēšanu, sagatavošanu un vadīšanu: Skolēnu prezidentam Rihardam Jēkabam Dzenim, Vice prezidentei Alvīnei Paštorei, Dacei Preisai, Gitai Kvetkauskai, Zitai Dženiferai Ziediņai, Egilam Milnim. Konkursa  gaitā pārliecinājāmies, ka zināt tiešām ir stilīgi!

Brocēnu vidusskolas direktora vietniece audzināšanas darbā: Dita Dubulta

“DOMU PŪCE” 2018.gada 28.februārī

Brocēnu vidusskolā nu jau tradicionāli norisinājās Brocēnu novada 1 kārtas 5.-6.klašu skolēnu erudītkonkurss „Domu Pūce”. Šogad konkursā piedalījās 8 komandas. Konkursa tēma bija izvēlēta par godu Latvijas valsts simtgadei „Es piederu Latvijai”. Konkursa laikā izzinājām Latvijas valsts kultūru, ģeogrāfiju, vēsturi, sportu, mūziku, skolēni bija sagatavojuši ļoti aizkustinošus mājas darbus.Erudītkonkursa „Domu Pūce” kopvērtējums:

1.vieta Blīdenes pamatskolas 6. klašu komandai „Ozolzīles”, skolotāja Daiga Plaude.
2.vieta Brocēnu vidusskolas 5. a klases komandai „Sportisti”, skolotāja Maija Golubeva.
2.vieta Brocēnu vidusskolas 5.b klases komandai „Sprīdīši”, skolotāja Oksana Visocka.
3.vieta Brocēnu vidusskolas 6.b klases komandai „Pieci sestie”, skolotāja Inese Lasmane.
Paldies konkursa žūrijai: Marikai Ulmanei, Evijai Liepkalnei, Jānim Priedem.
Paldies Brocēnu vidusskolas Parlamenta skolēniem par šī konkursa sagatavošanu, organizēšanu, vadīšanu: Dacei Preisai, Elīzai Miltai, Paulai Rabovičai, Ralfam Jekavickim.
Latvija ar Jums lepojas!
Brocēnu vidusskolas direktora vietniece audzināšanas darbā: Dita Dubulta

Erudītkonkurss “DOMU PŪCE”

Svinot Latvijas simtgadi, mēs daudz domājam un lepojamies ar savu valsti, savu novadu. Bet vai mēs pietiekoši daudz zinām par Latvijas un Brocēnu novada aktuālākajiem notikumiem, vēsturi, dabu un cilvēkiem? Bieži vien jāatzīst, ka zināšanas nav pietiekošas. Erudītu konkurss „Domu pūce”, kurā tiks uzdoti dažādi interesanti jautājumi ir lieliska iespēja aktualizēt un papildināt zināšanas šajā jomā. Gatavojoties konkursam tā dalībnieki un līdzjutēji pēta informāciju par Latviju, Kurzemi un Brocēnu novadu, iegūs jaunas zināšanas paši, un dalīsies tajās ar citiem. Šāds konkurss stiprina pašapziņu un pārliecību, ka mūsu zeme un novads ir īpašs ar izciliem cilvēkiem, stiprām dzimtu, skaistu dabu, nozīmīgu vēsturi, spēcīgām un senām tradīcijām.Konkursā piedalās visu Brocēnu novada skolu komandas, skolotāju, vecāku un pašvaldības pārstāvju komandas. Tas stiprinās skolu savstarpējo sadarbību, vecāku un skolas sadarbību, kā arī pašvaldības sadarbību ar izglītības iestādēm. Novada pamatskolu 5.- 9. klašu skolēniem ir iespēja iepazīties ar Brocēnu vidusskolu un nākotnē, iespējams, izvēlēties to izglītības turpināšanai.Konkursa rīkošana sniedz jauniešiem iespēju gūt pieredzi plaša mēroga pasākumu organizēšanā, sagatavošanā un realizēšanā.Katrā konkursa kārtā tiek organizēta tikšanās- nodarbības ar sabiedrībā nozīmīgiem cilvēkiem, kuru zināšanas, dzīves redzējums un pieredze būs interesanta un noderīga projekta mērķauditorijai. Šīs tikšanās veicinās kritisko domāšanu un analītisku redzējumu uz sabiedrībā notiekošajiem procesiem.

   

Nakts pašvaldībā

Nakts pašvaldībā

 
 

Nakts Brocēnu pašvaldībā

Jūlija vidū Brocēnos notika vēl nebijis pasākums – pilsoniskās skolas ietvaros uz nakts kopkomiteju sēdi sapulcējās 20 devīto – divpadsmito klašu skolēni, 4 skolotāji un 10 domes deputāti. Mūsu mērķis bija iepazīstināt skolēnus kā savu ceļu noiet ideja no tās rašanās brīža līdz realizācijai novada pašvaldībā. Pārsteigumi mums visiem bija gana. Jaunieši kopā ar jaunatnes lietu speciālisti Aneti Rulli un sabiedrisko attiecību speciālisti Ilzi Baroni izvēlējās realizējamo ideju – jaunatnes dienas Brocēnos. Problēmas nebija ar aktivitāšu izvēlēšanos, bet daudz sarežģītāk bija apjaust, kādi resursi naudas izteiksmē ir nepieciešami, lai ideju realizētu. Jauniešiem bija pārsteigums par reālajām izmaksām. Secinājām ,ka nākotnē skolā lielāka uzmanība jāpievērš it kā pieaugušajiem pašsaprotamām lietām – izmaksām, kas mūs pavada katru dienu.Kad ideja bija izstrādāta, dalībnieki devās pie domes sekretāres rakstīt iesniegumu, ar apstiprināto iesniegumu devās pie domes priekšsēdētājas Solvitas Dūklavas, kur iesniegums tika novizēts sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejai, kur par komitejas darbu pastāstīja Daila Frīdmane.Sēžu zālē pulkstens 22:00 skolēnus jau gaidīja domes deputāti. Jaunieši savu ideju prezentēja un atbildēja uz deputātu jautājumiem, kuri šoreiz bija ļoti daudz. Brīžiem jaunieši izskatījās ļoti nobijušies un samulsuši, kā nekā ko tādu darīja pirmo reiz. Un atkal secinājums – skolā vairāk jādod iespēja skolēniem aizstāvēt savas idejas svešu cilvēku klātbūtnē, jāskaidro, ka jautājumus uzdod tādēļ, lai labāk izprastu ideju un palīdzētu to vēl uzlabot.Pēc jautājumiem notika deputātu izteikšanās par jauniešu piedāvāto ideju. Deputāti ieteica vairāk domāt par to, kāds labums būs Brocēnu novadam no jauniešu dienām, kādus papildus līdzekļus varētu piesaistīt no sponsoriem, kā samazināt pasākuma izmaksas. Noslēgumā balsošana – deputāti nobalsoja par jautājuma atkārtotu izskatīšanu, jo atsevišķas aktivitātes vēl nebija pietiekami izstrādātas. Bija patīkami vērot, ka skolēni redzēja, ka jebkurš jautājums domē tiek ļoti nopietni izskatīts un pārdomāts.Pēc sēdes, jaunieši varēja uzdot jautājumus deputātiem par dažādām tēmām. Visvairāk tika jautāts pat apkārtnes labiekārtošanu. Noslēgumā Brocēnu jaunieši pasniedza domes priekšsēdētājai novada svētkos iedzīvotāju veidoto jauno novada ģerboni ar iegravētiem dalībnieku vārdiem.Pasākums izdevās. Tā teica domes darbinieki un pilsoniskās izglītības skolas dalībnieki. Idejas rodas viegli un ātri, bet tās izstrādāšana un realizēšana prasa lielu darbu. Jaunieši saka: „Nebijām cerējuši, ka tas būs tik nopietni, nedomājām, ka deputāti tik daudz strādā un domā par Brocēnu novada attīstību. Viņi ir ieinteresēti jauniešu uzklausīšanā un pašvaldībai arī 1000 eur ir liela nauda. Biežāk skolā vajag stāstīt par to, kas notiek tepat novadā”.Gribas akcentēt kādu atziņu no projekta materiāla „Piedalies un ietekmē” –  „Ar to vien nepietiek, ka cilvēks ir labs, viņam ir jābūt labam priekš kaut kā. Šis kaut kas ir spēja dzīvot tā, ka tas, ko cilvēks saņem, līdzsvarojas ar to, ko viņš dod sabiedrībai kopumā”.Ceru, ka pilsoniskās skolas absolventi aktīvāk iesaistīsies novada aktivitātēs, radīs idejas un kopā ar vienaudžiem tās arī realizēs.Paldies novada deputātiem un domes darbiniekiem par atsaucību!

Sagatavoja Laura Miķelsone

Brocēnu novada skolēnu projektu konkursa nolikums

Katrs skolēnu izstrādātais projekts veicina novada attīstību

Gaidot valsts simtgadi, novada izglītības nodaļa izsludināja skolēnu projektu konkursu. Projektus izstrādājot, vajadzēja izmantot projekta “Pilsonis” metodiku. Projekts ietvēra 4 fāzes – grupai aktuālas problēmas aktualizācija, iespējamo risinājumu apzināšana, risinājumu izvērtēšana un viena risinājuma detalizēta izstrāde. Pavisam konkursā piedalījās 16 komandas. Kas tikai netika apzināts un izpētīts! Skolēnus satrauca velosipēdu stāvvietu trūkums pie Brocēnu vidusskolas, angļu valodas kabineta stāvoklis, dzīvnieku klaiņošana, pludmales un pirmsskolas iestādes “varavīksne” žoga bēdīgais stāvoklis, airēšanas bāzes kāpņu un ģērbtuvju izskats, soliņu trūkums Remtes bērnu laukumiņā, āra trenažieru un baskāju takas trūkums u.c. Blīdenes pamatskolas komanda jau bija izstrādājusi un izveidojusi latviešu rakstnieku karti.Konkurss notika Brocēnu vidusskolā, piedaloties Attīstības nodaļas vadītājai, novada projektu speciālistei un Brocēnu vidusskolas projektu koordinatorei. Projektus izvērtēt nenācās viegli. Dalībnieki aizrautīgi aizstāvēja savu ideju, iepazīstināja ar atrastajiem sponsoriem un apliecināja gatavību piedalīties projektu realizācijā. Reti kad skolēni savu ideju aizstāv, neizmantojot lapiņu ar rakstītu tekstu. Acis mirdzēja, viens otru papildināja un atbildēja uz visiem jautājumiem. Izvērtējumā bērni rakstīja, ka labprāt tā strādātu visās mācību stundās, jo attīstījuši sadarbības prasmes, laiks pagājis nemanot, liels izaicinājums bijis intervēt iedzīvotājus. 3.a klasīte sava projekta izstrādē apzināja 160 respondentu viedokļus. To reti kad izdara vidusskolēni, rakstot savus pētnieciskos darbus. Atzinīgi novērtēja iespēju piedalīties ar savām idejām vides uzlabošanā. Bet pats galvenais – viņos ieklausījās un apsolījās palīdzēt ar finansēm, lai ideju realizētu. Pēc konkursa Brocēnu vidusskolas skolēni izteica vēlmi ar saviem projektiem iepazīstināt novada priekšsēdētāju S. Dūklavu. Priekšsēdētāja bija pārsteigta par idejām, aktualizētajām problēmām un bērnu vēlmi iesākto padarīt līdz galam. Paralēli projektu prezentācijai, priekšsēdētāja informēja par nākotnes plāniem un iespēju projektu autoriem iesaistīties novada attīstībā.Nav labāks veids, kā sagaidīt valsts simtgadi. Katram būt atbildīgam par šodien un apkārt notiekošo. Pamanīt, kur katrs no mums, neatkarīgi no vecuma, var būt noderīgs.

Sagatavoja: L. Miķelsone

Vēl viens solis tuvāk novada vēsturei!

Nupat pabeidzām realizēt Brocēnu pašvaldības atbalstīto projektu “Pēti! Apzini! Stāsti!”. Jauniešiem reģionos šķiet, ka viņi dzīvo novadā, kurā nav nekā ievērības cienīga. Lai mainītu jauniešu attieksmi un radītu piederības un lepnuma sajūtu par savu novadu, pilsētu un pagastiem, nolēmām kopā ar jauniešiem apzināt un izzināt Brocēnu pilsētā un Cieceres pagastā esošās dabas un vēstures bagātības, jo lepošanās un zināšanas par savām saknēm un apkārtni iet roku rokā ar patriotismu.Projekta laikā kopā ar jauniešiem rīkojām ekspedīcijas uz Cieceres ezera Ozolu salu un Cieceres pilskalnu. Laika gaitā abi objekti ir zaudējuši iedzīvotāju interesi. Par Cieceres pilskalna atrašanās vietu vairs zina tikai retais novada iedzīvotājs. Ozola salas dabas un vēstures bagātības tikai nojaušamas. Saliņa, kā to sauc brocēnieki, slēpj ne tikai 12 dižozolus, interesantus koku saaugumus, īpaši aizsargājamos augus, pieminekli 1905. gada revolucionāriem, lapsu alas, otrā pasaules kara tranšejas, bet arī īpaši enerģētiskas un rituālu vietas. Neizskaidrojami, bet šeit gribas atgriezties vēl un vēl. Lai palīdzēt citiem orientēties šajā dabas brīnumā, iezīmējām izkāpšanas vietas, ar marķējuma  lentām iezīmējām takas uz pieminekli, īpašo ozolu un kulta vietu.Sarežģīti, bet interesanti mums  veicās Cieceres pilskalna meklēšanas ekspedīcijā. Neviens tā arī mums nevarēja palīdzēt atrast ceļu uz pilskalnu. Tas bija mūsu lielais izaicinājums. Pētījām kartes, aptaujājām vietējos iedzīvotājus, skolotāja mēģināja atcerēties pirms 12 gadiem veikto ceļu. Šo gadu laikā daudzas celtnes bija nojauktas, citas uzceltas no jauna, mežs izpleties, uz laukiem radušās jaunas krūmu audzes. Veicot 8 km garo ceļu, pirmajā reizē pilskalnu tā arī neatradām. Tikai pēc nedēļas, pārdomājot veikto ceļu, mums paveicās. Tas bija to vērts! Neskartā daba, kalni un pakalni, medību torņi un kāda zemnieka veiktie tīrīšanas darbi padarīja pilskalnu īpaši pievilcīgu. Ir vērts mērot tālo ceļu, lai gūtu gandarījumu!Cieceres ezers ir viena no galvenajām Brocēnu novada dabas bagātībām. Katra pilsētas iedzīvotāja dzīve vairāk vai mazāk ir saistīta ar ezeru. Tāpēc nolēmām apsekot tā krastus, braucot pa ezeru no viena gala līdz otram. Pats brauciens vien jau ir piedzīvojums! Vērojumi no ezera puses uz krastu ļāva secināt, ka laika gaitā tas ticis arvien vairāk apbūvēts, vairāk pēdējos gadu desmitos, jo seno māju redzējām maz. Neskartajās vietās paveras ar mežu apaugušas ainavas līdz pat krasta līnijai, tikai vietām iznāk taciņas uz peldēšanas vai makšķerēšanas vietām. Jauno privātmāju saimnieki savu īpašumu teritorijā kokus pārsvarā ir izcirtuši. Domājam, ka šajās vietās pie ezera vairs pienākt jebkurš nevar, nākotnē šādu slēgto privāto teritoriju būs arvien vairāk. Iezīmējas mazdārziņu teritorija pilsētas tuvumā, tur vairākas peldvietas, laipiņas. Pilnībā pārveidota pilsētas pludmale un parka daļa līdz skolai. Nav vairs tik daudz ievu, lazdu un citu krūmāju. Pludmale tiek labiekārtota, tāpat arī pretējā krasta apbūves teritorija. Būtu jāpadomā par krasta kraujas nostiprināšanu parkā pie skolas.Vēl viens šī projekta mērķis bija savākt un apkopot informāciju par Ozolu saliņu, Cieceres ezeru, Cieceres pilskalnu. Teikas, nostāsti, atmiņas. Skolēni aptaujāja Brocēnu iedzīvotājus, izmantojām arī materiālus no iepriekšējiem gadiem, kad tika veikti pētījumi par minētajiem objektiem un vietvārdiem. Mums palīdzēja arī Saldus J.Rozentāla mākslas un vēstures muzejs, ļoti atsaucīga bija vienmēr enerģiskā Valda Ozoliņa un Andris Preiss. Rezultāts iepriecināja- tapusi avīze „Pēti! Apzini! Stāsti!”, kurā apkopojām visu iegūto informāciju. No skolēniem dzirdētas iepriecinošas atsauksmes, piemēram, „vecmāmiņa visu vakaru lasīja avīzi”, arī skolēni, lasot avīzi, ik pa brīdim izsaucās- „Kā? Arī pilskalns mums ir? Kur tas atrodas? Nezināju!”Sirsnīga un iedvesmojoša bija skolēnu tikšanās ar Andri Preisu. Klausījāmies viņa atmiņu stāstījumā par Brocēnu skolu, notikumiem toreiz. Interesanti bija arī klausīties bērnības atmiņas, jo skolēni dzirdēja un meklēja atšķirības starp toreiz un tagad. Ir, ko pārdomāt! Arī Andra Preisa iedvesmojošie vārdi par mūsdienu dzīvi iedvesmo un priecē, ka mums ir tādi brocēnieki!Projekta noslēgumā visiem KIC apmeklētājiem bija iespēja apmeklēt izstādi, kurā varēja iepazīties gan ar vēstures muzeja fondos esošajiem arheoloģiskajos izrakumos atrastajiem priekšmetiem, kas ir liecība par cilvēku apmetnēm Brocēnu tuvākajā teritorijā, gan skolēnu un skolotāju uzņemtajām fotogrāfijām, kurās redzama Brocēnu pilskalna meklējumu gaita, atrastā vieta, apsūnojušie mūru akmeņi, kapavietas. Izstāde tapa sadarbībā ar Saldus J. Rozentāla mākslas un vēstures muzeja speciālistiem, kuri piedāvāja artefaktus no Cieceres ezera apkārtnes.

Apmeklētāji ar lielu interesi apskatīja fotogrāfijas un priecājās par brīnišķīgo dabu ezera krastos. Ieinteresēja arī skaistās privātmājas. Vecāka gadagājuma skatītāji atcerējās jaunības dienu braucienus uz ezera saliņu gan maijpuķītēs, gan uz ballītēm, labākās makšķerēšanas vietas. Fotogrāfijās redzams arī vecais kaļķu ceplis un atpūtas bāze, kas arī tiek pieminēti atmiņu stāstos. Skolēnus vairāk saistīja neskartās dabas skati no saliņas, viņu pašu pārgājienos piedzīvotais un redzētais.

Sagatavoja: M. Neilande, L. Miķelsone, D. Barančane

Irēna Birgersone