Žetonu pasniegšana ceremonija

														
Irēna Birgersone

Apsveicam

Apsveicam 4.a klases skolnieku Rinaldu Lazdu ar iegūto Atzinību starpnovadu sākumskolas matemātikas olimpiādē. Paldies skolotājai Daigai Staško

														
Irēna Birgersone

Iesniegšana 28.martā

														
Irēna Birgersone

Konkurss “Papīra tilti”

2019.gada 27.februārī RTU Liepājas filiālē notika papīra tiltu konkurss, kurš tika organizēts jau otro gadu. Pirmo reizi šajā konkursā piedalījās arī mūsu skolas 12.a klases komanda – Mārtiņš Grundmanis, Ansis Grišāns un Rihards Jēkabs Dzenis. Konkursā bija pieteiktas 24 komandas. Konstruēšanai tika atvēlētas 2 stundas. Pēc konstruēšanas vienu stunda tika atvēlēta līmes nožūšanai, kuras laikā komandas vairs nedrīkstēja turpināt konstruēt tiltus. Tilta būvēšanai katrai komandai tika piešķirtas 50 A4 papīra lapas un 2 līmes zīmuļi. Katra komanda veidoja tiltus pēc saviem ieskatiem. Vērtēšanai katrs tilts tika ievietots slogošanas aparātā. Šo darbību veica paši dalībnieki organizatora uzraudzībā. Tika ieslēgts slogošanas aparāts un novērota tilta izturētā slodze. Mūsu komandas tilts izturēja vairāk kā 12 kg. Tas nebija ne labākais, ne sliktākais rezultāts. Mēs visi guvām jaunu pieredzi.

sk.Inga Rozalinska

														
Irēna Birgersone

Mājup ar gandarījumu!

8.martā Liepājā skolēni pulcējās Kurzemes reģiona ZPD konferencē, lai aizstāvētu savus darbus. Visi astoņi Brocēnu vidusskolas 11. klases skolēni ieguva augstu novērtējumu  – dažāda līmeņa pakāpes. Sveicam!

Samanata Turka, Annija Žilinska – 1.pakāpe
Laura Briede, Renārs Apaļais, Arnita Norkusa, Renāte vītola, Diāna Kerimova – 2. pakāpe.
Alise Circene – 3. pakāpe
Paldies skolotājām Daigai Barančanei, Laurai Miķelsonei, Margitai Skrastiņai, Intai Zankovskai

														
Irēna Birgersone

Lepojamies!

6.martā, Rīgas Motormuzejā notika CSDD organizēta konkursa “Gribu būt mobils!” finālsacensības, kurās Brocēnu vidusskolas komanda “Ašie motobraucēji” ieguva godam pelnīto 2.vietu. Balva – apmaksāts ceļojums Baltijā (500.00€ komandai). Apsveicam Klāvu Valteri, Ralfu Stūri, Kristeru Bulu, Aleksandru Puškarjovu un skolotāju Aneti Miltu!
Puišiem bija jāatbild uz pietiekami grūtiem jautājumiem gan par mopēda aprīkojumu, gan ceļazīmju uzstādīšanu kopā ar papildzīmēm, gan krustojumu šķērsošanu, gan satiksmes regulētāja žestiem atbilstoši luksofora signālam.
Komandas sagatavotais mājas darbs bija idejiski izveidota kampaņa 4.klaśu skolēniem, kā pavasarī sadzīvot velovadītājiem un gājējiem. Izveidotā mācību videopasaka “Kā meitenīte (Māra Milta) devās ciemos pie slimās vecmāmiņas” jeb “Noteikumus zināsi – pats sevi sargāsi”! tika atzīta par labāko, iegūstot 9.8 punktus no 10. Mājas darbã sagatavotais materiāls tiks izmantots gan velopulciņä, gan piedāvāts 4.klasēm.

														
Irēna Birgersone

Domā globāli, rīkojies lokāli!

22.februārī Brocēnu vidusskolā notika UNESCO LNK, VISC, Izglītības un zinātnes ministriju un Brocēnu vidusskolas kopīgi  rīkots  seminārs skolotājiem “Pacel citu, un Tu celsies pats!” Semināra centrālais notikums bija grāmatas “Globālā pilsoniskuma izglītība” atklāšana. Jutāmies pagodināti, ka grāmatas prezentācija tika uzticēta mūsu skolai. Prezentācijā aktualizējām mūsu skolas pieredzi globālajā izglītībā un sadarbības organizēšanā ar partneriem novadā un Latvijā, uzklausījām mūsu skolēnu pieredzes stāstus.Seminārā runājām  par globālās izglītības būtiskiem aspektiem: kognitīvo, sociāli emocionālo un uzvedības dimensiju. Antropologs Klāvs Sedlenieks mūs aicināja domāt vai miermīlība un vēlme palīdzēt ir iedzimtas īpašības. Providus vadošās pētniece migrācijas un integrācijas jomā Agnese Lāce ar mums runāja par aktuālu tēmu skolā “Kā runāt par migrāciju skolā?”.
Izglītības iniciatīvu centra direktore Daiga Zaķe minēja konkrētus piemērus, kā runāt par globālām tēmām ar maziem bērniem. Semināra noslēgumā un joprojām turpinām saņemt daudz pateicības vārdu un apbrīnu par skolu un globālajā izglītībā paveikto. Tas dod pārliecību un vēlmi darīt vēl vairāk un labāk!
Sagatavoja l. Miķelsone

														
Irēna Birgersone

														
Irēna Birgersone

Erudītu konkurss “Domu Pūce”

26.februārī Brocēnu vidusskolā nu jau tradicionāli norisinājās Brocēnu novada 1. kārtas 5.-6.klašu skolēnu erudītu konkurss „Domu Pūce”. Šogad konkursā piedalījās 7 komandas. Katrai komandai bija jāsagatavo mājas darbs par tēmu „Skolas vērtības dzīvē”. Konkursa laikā skolēniem bija jāveic dažādi uzdevumi, kā, piemēram, -„Dziesmiņa bez meldiņa”, „Vārdiņam vajag draugus”, „Veiklais matemātiķis”, „Viktorīna”, izzinājām Latvijas valsts kultūru, ģeogrāfiju, vēsturi, sportu, mūziku. Skolēni bija sagatavojuši ļoti aizkustinošus mājas darbus.
Erudītu konkursa „Domu Pūce” kopvērtējums:
1.vieta Brocēnu vsk. 5.b klases komandai „Pūcēni”, skolotāja Vineta Mielava.
2.vieta Blīdenes pamatskolas 6.klases komandai „Zīļuki”, skolotāja Marita Bašlika.
2.vieta Remtes pamatskolas 5.un 6.klašu komandai „Zaļie asniņi”, skolotāja Anete Bērtaite.
3.vieta Brocēnu vidusskolas 6.a klases komandai „Picmaizīši”, skolotāja Maija Golubeva.
Paldies konkursa žūrijai: Margitai Skrastiņai, Anetei Bērtaitei, Annai Zariņai.
Paldies Brocēnu vidusskolas skolēnu pašpārvaldes skolēniem par konkursa sagatavošanu, organizēšanu, vadīšanu: Zitai Dženiferai Ziediņai, Gitai Kvetkauskai, Annai Zariņai, Ralfam Stūrim.
Brocēnu vidusskolas direktora vietniece audzināšanas darbā: Dita Dubulta

 

														
Irēna Birgersone

Apsveicam

Apsveicam ar panākumiem Brocēnu novada vizuālās mākslas olimpiādē 5.-12. klašu grupā:
1.vietaViktorijai Gromovai – 7.a klase, Sofijai Estellai Dongai – 8.b klase, Lindai Dobelei – 9.a klase.
2.vietaJēkabam Ozolam – 6.b klase, Kristīnei Vilmanei – 10.a klase, Arnitai Norkusai – 11.a klase.
3.vieta – Vendijai Starovoitovai – 6.b klase, Martai Rancānei – 7.b klase,
Atzinība – Leldei Ābulai – 5.a klase, Rebekai Zakevicai 7.b klase, Sonorai Sārai Dvorovai – 9.a klase, Alisei Circenei – 11.a klase.   

Paldies skolotājai Aivai Šteinai.            

														
Irēna Birgersone