Brocēnu četrcīņa 2018

8.novembrī jau 9.reizi norisinājās starpnovadu konkurss 9.klasēm „Brocēnu četrcīņa 2018. LATVIJAI – 100!”, kurš pulcēja 15 komandas jeb 60 skolēnu no Brocēnu, Saldus, Skrundas un Kandavas novadiem. Uzdevumu tematika – par un ap Latviju.
1.reizi konkursa vēsturē individuālā testa pildīšana notika mobilajā lietotnē KAHOOT; zālē valdīja pilnīgs klusums – skolēni tik ļoti bija iedziļinājušie jautājumos un atbildēs! Par uzvarētājiem individuālajās sacensībās tika atzīti: 1.vieta – Mareks Lazda (Brocēnu vidusskola), 2.vieta – Agnese Štencele (Saldus pamatskola), 3.vieta – Sonora Sergejeva (Brocēnu vidusskola).
Bija arī izmaiņas komandu uzdevumu izpildē – fizikas, matemātikas, bioloģijas un ķīmijas uzdevumi tika veikti „stacijās” – dalībnieki draudzīgi pa 4 komandām „ceļoja” no viena kabineta uz otru. Kopīgi aktu zālē tradicionāli bija jāpilda „iesildīšanās” uzdevums, kurā jāskaita līdz 100, kā arī krustvārdu mīkla „Krustām, šķērsām”. Kā atzina skolotāji un dalībnieki – bija interesanti!
Tikai pavisam nedaudz (mazāk kā 1 punkts) līdz uzvarētāju titulam pietrūka 9.a klases komandai „Savējie” (A.Fedotovs, A.Goča, M.Lapsenbergs, Ē.Novickis) un 9.c klases komandai „Gaismiņas” (M.Lazda, Rainers Pavārs, S.Sergejeva, K.Zakevics), ierindojoties attiecīgi 4. un 5.vietā. Konkursā piedalījās arī 9.b klases komanda „1 un ∞” (P.R.Grasmanis, M.Kalniņš, T.Olševska, E.Šampiņa). Godalgotās vietas ieguva komanda no Saldus pamatskolas „SP-1” (1.vieta), no Pampāļu pamatskolas „Pampāļi” (2.vieta), no Druvas vidusskolas „Ašie”. Apsveicam uzvarētājus!
PALDIES par konkursa organizēšanu skolotājām V.Banzenai, D.Dubultai, D.Gūtmanei, O.Ļitvinovai, A.Miltai, V.Mielavai, M.Skrastiņai, M.Ulmanei, skolēniem – 9.a un 9.c klases asistentiem, A.Zariņai un V.Visockai (10.a), R.Jekavickim (12.a)! PALDIES par finansiālu atbalstu Brocēnu novada Izglītības pārvaldei!

Irēna Birgersone