Sorosa fonda projekts

Sorosa fonda Latvija finansētais projekts “Mācīsimies dzīvot, izmantojot savas iespējas

raksts SLF.doc

Irēna Birgersone