2020./2021.m.g.projekti

PROJEKTA NOSAUKUMS KOORDINĒTĀJS, FINANSĒTĀJS NORISES LAIKS KOORDINATORS MĒRĶA GRUPA
Kompetenču pieeja mācību saturā VISC,ES 2017.-2021. Egons Valters, Olita Ļitvinova 1.-12.klašu skolēni, skolotāji
PumPuRS Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai IKVD, Eiropas Sociālais fonds 2018.-2022. Marika Ulmane 5.-12.klašu skolēni
PumPuRS  Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai ‘’Domā, radi, dari!’’ IKVD, Eiropas Sociālais fonds 2019.-2022. Dita Dubulta, Arta Zepa 8.-9. klašu skolēni
Atbalsts izglītojamo kompetenču attīstībai VISC, Brocēnu novada pašvaldība 2017.-2021. Vivita Ķezbere 1.-12. klases skolēni
UNESCO Asociēto skolu projekts UNESCO Latvijas nacionālā komisija 2012.- Laura Miķelsone. Mairita Neilande 1.-12. klases skolēni
Dalība Nacionālajā Veselību veicinošo skolu tīklā Veselības ministrija, Slimību profilakses un kontroles centrs 2015.-2023. Arta Zepa 1.-12.klašu skolēni, skolotāji
Kultūrizglītības programma “Latvijas skolas soma” Kultūras Ministrija 2018.- Dita Dubulta 1.-12. klašu skolēni
Erasmus+ projekts Personu mobilitāte mācību nolūkos ‘’IKT Brocēnos’’ ES programma ‘’ERASMUS+/Valsts izglītības attīstības aģentūra 2019.-2020. Marika Ulmane 1.-12. klašu skolotāji
Skolu apmaiņas partnerības projekts “Strongers schools with 21st century skills” ES programma ‘’ERASMUS+” , Vadošais partneris  Itālijas Istituto Comprensivo 01.09.2020.- 31.08.2022. Ilze Tomanoviča -Barone skolēni
Brocēnu novada skolotāju mācību mobilitātes projekts “Kopā mācīties un praktizēt” ES programma ‘’ERASMUS+” , Brocēnu  novada pašvaldība 01.09.2020.-31.10.2021. Marika Ulmane Skolotāji
eTwining projekts Jaunatnes Starptautisko Programmu aģentūra 2016.- Daiga Barančane 1.-12.klašu skolēni, skolotāji
“Līderis manī”  “Ar stiprām saknēm Latvijā un Eiropā’’ Eiropas parlaments Biedrība ‘’VITAE’’ Dace Melbārde 2019.-2021. Laura Miķelsone, Daiga Barančane 10.-12. klašu skolēni
Skolu apgādes programma, Skolas piens LAD, ES 2020./2021. Ilze Tomanoviča-Barone 1.-9. klašu skolēni
Skolu apgādes programma, Skolas auglis LAD, ES 2020./2021. Ilze Tomanoviča-Barone 1.-9. klašu skolēni
Skolēnu projektu konkurss Brocēnu novada pašvaldība 2003.- Egons Valters, Ilze Tomanoviča-Barone 5.-12. klašu interesenti
‘’Eksaktās Zinātnes Inženiera Spēks’’ (“EZIS”) ELFLA Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai 2019.-2021. Vita Banzena 1.-12.klašu skolēni, skolotāji
Programma Sporto visa klase Latvijas Olimpiskā komiteja 2019.- Santa Markevica, Eva Raboviča 3.a klase
Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs Eiropas sociālais fonds Valsts izglītības attīstības aģentūra 2019.-2021. Agnese Čīče 6.-12.klašu skolēni
Zaļā Josta Latvijas Valsts meži 2016.- Arta Zepa, Klāvs Zakevics 1.—12.klašu skolēni, skolotāji
Irēna Birgersone