2014./2015.m.g.projekti

Brocēnu vidusskolas projekti 2014./2015. māc.g.


N.p.

k.

Projekta nosaukums Finansētājs Norises laiks Koordinators Mērķa grupa

 

1.

 

UNESCO Asociēto skolu projekts. Virziens – Cilvēktiesības un vērtībizglītība

 

 

UNESCO Latvijas Nacionālā komisija

 

2012.- 2015.

 

Laura Miķelsone

Mairita Neilande

 

1.-12.. kl. skolēni, skolotāji

 

2.

 

Globālā dimensija sociālo zinātņu mācību priekšmetos

 

 

Eiropas Komisija,

Izglītības attīstības centrs

 

2013.01.-2015.12.

 

Laura Miķelsone

Sociālo zinātņu māc.pr.skolotāji

un skolēni

3.

 

Mācīsimies mācīties: skolu un biedrību sadarbības modeļu veidošana mācīšanās motivācijas paaugstināšanai sešās Latvijas kopienās

 

 

Atvērtās sabiedrības fonds

 

04.2014. – 12. 2014.

 

Laura Miķelsone

 

Brocēnu novada sabiedrība

 

4.

 

Rumbulas atbalss

 

IAC un Amerikas vēstniecība

 

01.2014. – 12.2014.

 

 

Laura Miķelsone

 

10.-12.klašu skolēni

 

5.

 

Veselību veicinošas skolas projekts

 

 

Brocēnu novada pašvaldība

 

 

2013.09.- 2014.05.

 

Inita Valtere

 

1.- 12. klašu skolēni

 

6.

 

Skolēnu projektu konkurss

 

Brocēnu novada pašvaldība

 

 

2003.-

2013.03.

 

Egons Valters

 

5.-12.klašu interesenti

 

7.

 

ZAĻAIS TĪKLS

Viduskurzemes atkritumu apsaimniekošanas organizācija (VAAO)

 

2014.02.-

2014.06.

 

Arta Zepa

Daiga Barančane

 

1.-12.kl.skolēni un skolotāji

 

 

 

Irēna Birgersone