Pulciņi

INTEREŠU IZGLĪTĪBAS PULCIŅU NODARBĪBU LAIKI

2021./2022.m.g.

Pulciņa nosaukums Pedagogs Vecuma grupa Dienas

Laiks

(no… līdz)

Matemātikas pulciņš “Āķītis” Vivita Ķezbere 1.-2.klases Piektdiena 13.20-14.00
Krāsu pulciņš Aiva Šteina 1.-2.klases Ceturtdienās 14.00-14.40 14.45-15.25
Krāsu pulciņš Aiva Šteina 3.-7.klases Otrdiena 14.00-14.40 14.45-15.25
Brocēnu vsk. ansamblis

Ināra Bērziņa,

koncertmeistare Simona Sunepa

10.-12.klases

Pirmdiena

Trešdiena

7.45-8.25

7.45-8.25

1.-4.klašu koris

Ināra Bērziņa,

koncertmeistare Simona Sunepa

1.-4.klases

Otrdiena

Ceturtdiena

8.30-9.10

8.30-9.10

5.-12.klašu koris

Ināra Bērziņa,

koncertmeistare Simona Sunepa

5.-12.klases

Otrdiena

Ceturtdiena

Piektdiena

7.50-8.30

7.50-8.30

7.50-8.30

Pirmās palīdzības pulciņš Lienīte Jekavicka 2.-3.klases

Otrdiena

Piektdiena

14.00-14.40

13.10.-13.50

Ripo droši Anete Milta

4.a klase

4.b klase

6.-8.klases

Piektdiena

7.45-8.25

13.10-13.50

14.00-14.40

Mākslīgās klinšu kāpšanas kāpēju pulciņš Kitija Holšteina 1.-4.klasēm

Pirmdiena

Piektdiena

16.30-17.10

17.00-17.40

17.50-18.30

Mākslīgās klinšu kāpšanas kāpēju pulciņš Kitija Holšteina 5.-9.klasēm

Pirmdiena

Piektdiena

17.10-17.50

18.40-19.20

Mākslīgās klinšu kāpšanas kāpēju pulciņš Kitija Holšteina 10.-12.klasēm

Pirmdiena

Piektdiena

17.50-18.30

19.20-20.00

Basketbols meitenēm Agate Leja 1.-4.klasēm

Trešdiena

Ceturtdiena

15.40-16.20 16.30-17.10

15.00-15.40 15.50-16.30

Brocēnu sporta centrā sk. brocenusc.lv;
Brocēnu kultūras centrā kulturabroceni.lv

Irēna Birgersone