Pulciņi

INTEREŠU IZGLĪTĪBAS PULCIŅU NODARBĪBU LAIKI

2020./2021.m.g.

Brocēnu sporta centrā sk. brocenusc.lv;
Brocēnu kultūras centrā kulturabroceni.lv

Irēna Birgersone