Pulciņi

INTEREŠU IZGLĪTĪBAS PULCIŅU NODARBĪBU LAIKI

2019./2020.m.g.

Brocēnu sporta centrā sk. brocenusc.lv;
Brocēnu kultūras centrā kulturabroceni.lv

Irēna Birgersone