Administrācija

Direktore: Natālija Balode


Direktora vietnieces izglītības jomā: Marika Ulmane , Anete Milta

Direktora vietniece sākumskolā Vivita Ķezbere

Direktora vietnieces informātikas jomā: Irēna Birgersone 

Direktora vietniece audzināšanas jomā: Dita Dubulta 

Irēna Birgersone