Administrācija

Direktors: Egons Valters (trešais no kreisās puses)


Direktora vietnieces izglītības jomā: Marika Ulmane (otrā no labās puses), Olita Ļitvinova(pirmā no kreisās puses)

Direktora vietnieces informātikas jomā:Irēna Birgersone (otrā no kreisās puses)

Direktora vietniece audzināšanas jomā: Dita Dubulta (trešā no labās puses)

Direktora vietniece sākumskolā Vivita Ķezbere (pirmā no labās puses)

 

 

 

 

 

 

 

 

Irēna Birgersone