Administrācija

Direktore: Natālija Balode
Direktora vietnieces izglītības jomā: Marika Ulmane

Direktora vietnieces izglītības jomā tālmācībā: Anete Milta

Direktora vietniece audzināšanas jomā: Dita Dubulta
Direktora vietniece informātikas jomā: Irēna Birgersone

Direktora vietniece izglītības jomā sākumskolā: Vivita Ķezbere
Direktora vietniece metodiskajā jomā: Laura Miķelsone
Irēna Birgersone