Administrācija

Direktore:
Natālija Balode
Direktora vietniece izglītības jomā: 
Marika Ulmane
Direktora vietniece izglītības jomā tālmācībā:
Anete Milta
Direktora vietniece audzināšanas jomā:
Dita Dubulta
Direktora vietniece informātikas jomā: Zita Andersone
Direktora vietniece izglītības jomā sākumskolā:
Vivita Ķezbere
Zita Andersone