Olimpiādes

Sasniegumi mācību priekšmetu olimpiādēs 2018./2019.m.g.

Sasniegumi mācību priekšmetu olimpiādēs 2017./2018.m.g.

Laiks Vieta Olimpiāde Dalībnieki Skolotājs
    Aprīlis 3. starpnovadu angļu valodas olimpiāde 5.-7. klašu grupā Sofija Estella Donga 7.b kl. Natalija Ivanova
Atzinība Paula Alise Pūce  7.a kl
 1. starpnovadu krievu valodas olimpiādē 8.-9. klašu grupā  Viktoriju Visocku 9.a kl. Oksana Visocka
 3. Anrianu Fedotovu 8.a kl.  Nataļja Žameida
2. valsts ģeogrāfijas olimpiāde 2. kārta Dace Preisa 12.b kl. Daiga Barančane
1. starpnovadu ģeogrāfijas olimpiāde Una Līce 9.a kl.
2. Elīza Milta 9.a kl.
Februāris 1. Starpnovadu ķīmijas olimpiāde Samanta Turka  10.a kl. Vita Banzena
3. Dace Preisa 12.b kl.,
Elizabete Vasiļevska 11.a kl.,
Una Līce 9.a kl.
Atzinība Jeļena Sušinska  12.b kl.,
Kristiāna Švaža  12.b kl.,
Laura Briede 10.a kl.,
Liene Jamščikova  9.b kl.
Februāris 1. Starpnovadu matemātikas olimpiāde pamatskolas klašu grupā Līza Elizabete  Jakušenkova 7.b kl. Maija Golubeva
2. Demija Burlakova 6.b kl. Vineta  Mielava
3. Rūta Alma Vicinska 7.a kl. Digna Virkstene
Atzinība Miķelis Topec  5.b kl. Oksana Visocka
Februāris Atzinība Starpnovadu ekonomikas olimpiāde 12.kl. grupā Santa Kirsanova 12.a kl. Irēna Birgersone
Atzinība Starpnovadu ekonomikas olimpiāde 11.kl. grupā Dana Gakute 11.a kl. Ieva Rulle
Februāris 1. Starpnovadu laviešu valodas un literatūras 2.posma olimpiāde 12.kl.grupā Dace Preisa 12.b kl. Mairita Neilande
Atzinība Jeļena Sušinska 12.b
Atzinība Starpnovadu laviešu valodas un literatūras 2.posma olimpiāde 11.kl.grupā Dana Gakute 11.a kl. Guna Raita
Februāris 2. Valsts fizikas 2. posma olimpiādē 9., 11. un 12. klašu grupā Dace Preisa 12.b kl. Anete Milta
3. Dāvis Zommers 9.a kl.
3. Mārtiņš Grundmanis 11.a kl.
Atzinība Elīza Milta 9.a kl.
Janvāris pateicība Dalība valsts bioloģijas olimpiādē un iegūts sertifikāts studijām budžeta grupā bioloģijas specialitātē Dace Preisa 12.b kl. Margita Skrastiņa
Janvāris 1. Brocēnu novada alternatīvā olimpiāde Alise Zeiburliņa  5.a kl.
Atzinība Sindija Bumbiere 5.b kl.
Janvāris 2. Starpnovadu latviešu valodas olimpiāde 8. un 9. klašu grupā Liene Jamščikova 9.b kl. Ļena Zvaigzne
Atzinība Paula Raboviča 9.a kl.
Janvāris 2. Starpnovadu vēstures olimpiāde 12.kl. Jeļena Sušinska 12.b kl. Laura Miķelsone
Janvāris 3. Starpnovadu vēstures olimpiāde 9.kl. Liene Jamščikova 9.b kl. Laura Miķelsone
2. Una Līce 9.a kl. Laura Miķelsone
Decembris 1. Starpnovadu bioloģijas olimpiāde vidusskolas klašu grupā Dace Preisa 12.b kl. Margita Skrastiņa
3. Emīlija Kramēna 12.b kl.
Atzinība Laura Briede 10.a kl.
Decembris 1. Starpnovadu angļu valodas olimpiāde Kristers Stepanovs 12.b kl. Inese Egle
4. Dace Preisa 12.b kl., Kristiāns Okats 11.a kl.
Decembris 2. Starpnovadu angļu valodas olimpiāde 6.-9.kl.grupā Mārtiņš Kalniņš 8.b kl. Inese Egle
Oktobris 2. Brocēnu un Saldus novada mājturības un tehnoloģiju 2.olimpiāde 6.-7.kl. Klāvs Valteris 7.a kl. Gunārs Guntis Barons

 

Irēna Birgersone