Parlaments

 

Brocēnu vidusskolas 2022./2023. māc.g.

Skolēnu pašpārvaldes komisijas un veicamie uzdevumi

Skolēnu prezidents: Kristiāns Priedītis (11.a)

Vice prezidente: Elīza Ipoļitova (10.a)

Sabiedriskās attiecības+ multimediji

Komisiju vada:  Aleksandrs Fadeičevs (11.a), Ksenija Sanduļaka (12.a)

Dalībnieki: Rūta Ņikitina (7.a), Rēzija Ciesmane (5.a), Adelīna Dmitrijeva (5.a), Elza Birjukova (5.b), Līva Frīdmane (6.b), Klāvs Daniēls Balsers (11.a), Ralfs Stūris (12.a)

Veicamie uzdevumi:

 • Skolas Instagram un TikTok kontu pārvaldīšana, skolas publicitātes nodrošināšana;
 • Veidot pasākumu afišas un reklāmas;
 • Apskaņot skolas pasākumus;
 • Reizi semestrī izdot skolas avīzi ,,Poga’’;
 • Video apsveikumu vai jautājumu filmēšana;
 • ,,Ziemassvētku jampadracis’’ tirdziņš un diskotēka 1.-4. klasēm (decembris);
 • Devīto klašu Informācijas diena ,,Mana skola Brocēnos’’ (aprīlis)

Sporta komisija

Komisiju vada: Paula Ņikiforova (10.a), Simona Šreitmane (12.a)

Dalībnieki: Arturs Auka (8.c), Estere Lība Tarvida (8.c), Ervīns Atmats (7.b), Reinis Leja (7.b)

Veicamie uzdevumi:

 • ,,Skolas stiprinieks” 1.-4. klasēm un 5.-12. klasēm (11. novembris);
 • ,,Sniega diena’’ ” 1.-4. klasēm un 5.-12. klasēm (janvāris-februāris) ;
 • Skolas sporta diena mācību gada beigās (maijs);
 • Sporta sacensības skolotājām;
 • Skolas jaukto komandu sporta spēles (tautas bumba, volejbols, florbols, futbols un stafetes).

Vides un dizaina komisija

Komisiju vada: Agrita Andersone (9.b)

Dalībnieki: Katrīna Žulpa (7.a), Māra Milta (8.b), Amanda Taškāne (8.b), Annija Plankais (6.a), Elza Birjuka (5.b), Endija Jokubauska (5.b), Inese Circene (9.a), Dominika Kuzņecova (8.a), Evelīna Cielava (8.a).

Veicamie uzdevumi:

 • Dekorēt skolas telpas tematiskos pasākumos;
 • Veidot foto stūrīti ballēs un diskotēkās;
 • Fotografēt pašpārvaldes veidotos pasākumus;
 • Organizēt makulatūras vākšanas akciju;
 • Organizēt bateriju vākšanas akciju;
 • Organizēt tematiskās dienas (Ziemassvētki, Lieldienas u.c.);

Kultūras+ Izglītības komisija

Komisiju vada: Evelīna Grinkeviča (10.a)

Dalībnieki: Rūta Ņikitina (7.a), Katrīna Evelīna Žulpa (7.a), Rēzija Ciesmane  (5.a), Adelīna Dmitrijeva (5.a), Ernests Rullis (5.b), Māra Milta (8.b), Līva Frīdmane (6.b), Dārta Dzene (9.b)

Veicamie uzdevumi:

 • Skolas prezidenta” Disko ballīte”, (novembrī);
 • Diskusijas ,,Kafija ar politiķiem’’ organizēšana (2. semestris);
 • Pieredzes apmaiņas pēcpusdienas ar tagadējiem skolēniem un absolventiem par dalību ERASMUS programmā; (decembris-marts);
 • “Iedvesmas diena”  9.klasēm par iespējām Brocēnu vidusskolā, pašpārvaldē utt. (aprīlis-maijs);
 • Novada erudīcijas konkurss ,,Domu pūce’’ 5.-6.,7.-9.,10.-12. klasēm, skolotājām un vecākiem;
 • Dalīšanās pieredzē par Brocēnu vidusskolu un pašpārvaldi Cieceres skolā (29.11.).;
 • Cieceres skolas delegācijas uzņemšana skolā- ekskursija, stāstījums (novembris);
 • Citu valstu skolu delegāciju uzņemšana. (izklaides, ekskursijas utt.)(pavasara brīvlaiks);
 • Stāstījumi klasēs un pašpārvaldē par ēnu dienu (februāris);
 • Skolēnu Projektu konkurss ,, Domā. Dari. Uzlabo’’ (1. kārta novembrī, realizācija 2. semestris);
 • Diskusiju cikls ,,Tēja ar direktori’’ 9.-12. klasēm, ieteikumi un jautājumi no sākumskolas, pamatskolas klases skolēniem.
Zita Andersone