Parlaments

 

Brocēnu vidusskolas 2021./2022. māc.g.

Skolēnu pašpārvaldes komisijas un veicamie uzdevumi

Skolēnu prezidente: Daniela Lasmane (12.a)

Vice prezidents: Ralfs Stūris (11.a)

Sabiedriskās attiecības+ multimediji

Komisiju vada:  Diāna Lasmane (12.a)

Dalībnieki: Rainers Pavārs (12.a), Ralfs Stūris (11.a), Leandra Spriesle (12.a)

Veicamie uzdevumi:

 • ‘’Pateicības minūtes’’ 5.-12. klases skolēniem (1 reizi mēnesī);
 • Sagatavot materiālus skolas mājaslapai, instragram profilam un facebook lapai par notikumiem skolā (visu gadu);
 • Veidot pasākumu afišas, pateicības skolēnu pašpārvaldes pasākumiem(visu gadu);
 • Apskaņot skolas pasākumus (visu gadu);
 • Popularizēt skolas pasākumus un skolēnu piedalīšanos ārpusskolas pasākumos filmējot, fotografējot tos (visu gadu);
 • Izdot skolas avīzi ‘’Poga’’ (2 reizes gadā);
 • Apsveikums vecākiem Ziemassvētkos, filmiņas izveide (decembris);
 • “Īpaši krāšņais Ziemassvētku Pasaku rīts’’ 1.-4. klasēm (decembris);
 • Organizēt 9. klašu informācijas dienu ‘’Ceļā uz vidusskolu’’  video formātā (janvāris);
 • Turpināt veidot intervijas “Skolotājs. Cilvēks. Personība.”  (2. semestris).

Sporta komisija

Komisiju vada: Leandra Spriesle (12.a)

Dalībnieki: Reinis Leja (6.b), Estere Lība Tarvida (7.c), Lauris Trofimovs (9.a), Roberta Laurinoviča (10.a), Demija Burlakova (10.a), Ralfs Stūris (11.a)

Veicamie uzdevumi:

 • Organizēt ‘’Sniega dienu’’ 1.-4. un 5.-12. klasēm (janvāris);
 • 5.-8.kl. foto orientēšanas (janvāris);
 • 9.-12. kl. sacensība “Apej apkārt zemeslodei” (ja ir attālināti) (var piesaistīt Niku Lindi);
 • Organizēt ‘’Tautas bumbas’’ sacensības 5.-8. klasēm (aprīlis);
 • Organizēt ‘’Volejbola’’ sacensības 9.-12. klasēm un skolotājiem (aprīlis);

Vides un dizaina komisija

Komisiju vada: Agija Goča (12.a)

Dalībnieki: Dominika Kuzņecova (7.a), Samanta Taulīna (9.b), Paula Ņikiforova (9.b), Elīza Ipoļitova (9.b), Marika Bumbiere (9.b), Vivita Bumbiere (9.b), Klāvs Zakevics (12.a), Katrīne Leščuka (12.a)

Veicamie uzdevumi:

 • Piedalīties skolas tematiskajā noformēšanā svētkiem (visu gadu);
 • Ballēs, izlaidumos, diskotēkās un pasākumos veidot foto stūrīti (visu gadu);
 • Fotografēt Skolēnu pašpārvaldes organizētos pasākumus (visu gadu);
 • ‘’Makulatūras vākšana’’, atkritumu šķirošanas akcija (visu gadu);
 • Bateriju vākšanas akcija (visu gadu).

Kultūras+ Izglītības komisija

Komisiju vada: Ksenija Sanduļaka (11.a)

Dalībnieki: Endija Jokubauska (5.b), Līva Frīdmane (5.b), Katrīna Evelīna Žulpa (6.a), Dāvis Štromanis (6.b), Evelīna Grinkeviča (9.a), Kristiāns Priedītis (10.a),  Aleksandrs Fadeičevs (10.a), Simona Štreitmane (11.a), Erīna Līna Āboliņa (11.a), Ralfs Stūris (11.a), Agija Goča (12.a), Klāvs Zakevics (9.a), Leandra Spriesle (12.a)

Veicamie uzdevumi:

 • Veikt aptaujas skolēniem par pasākumiem, aktivitātēm, labbūtību skolā;
 • Diskusijas ‘’Kafija ar politiķiem’’- sadarbībā ar skolas administrāciju (septembris);
 • Organizēt skolotāju dienu (oktobris)
 • Veicināt aktīvi piedalīties ‘’Labo darbu nedēļā’’ katrai klasei (2021. gada oktobris);
 • Tematiskās dienas Ziemassvētku laikā “Ziemīgās piektdienas” 1.-12. klasei (decembris);
 • Organizēt Līderības dienas sākumskolā un pamatskolā (sasaistīt ar emocionālās bankas piepildīšanu un paradumiem) (decembris);
 • Tematiski izstādes organizēšana “Mans klases ugunskurs” (janvāris);
 • Tematiskais zīmējuma konkurss 8.-12. klasei, tās izstādes organizēšana “Mans paraduma koks” (februāris);
 •  Novada erudīcijas konkurss ‘’Domu pūce’’ 5.-6. klasēm, 7.-9. klasēm, 10.-12. klasēm, vecākiem, skolotājiem, pašvaldības darbiniekiem; (februāris, marts, aprīlis)
 • Iedvesmas pēcpusdiena 9.-12. klasēm Jauniešu dienas (marts)
Irēna Birgersone