Parlaments

Brocēnu vidusskolas skolēnu parlaments 2018./2019.māc.g.

Skolēnu parlamenta prezidente – Anna Zariņa, 10.a kl.
Skolēnu parlamenta viceprezidente – Zita Ženifera Ziediņa, 11.a kl.
Parlamenta konsultants – Dita Dubulta, direktora vietniece

 

Komisijas Atbildīgie Palīgi
Sabiedriskās attiecības Inita Žukauska- 11.a
Evelīna Grinkeviča-6.a
Dora Liekmane-6.a
Linda Katrīna Isada-9.b
Elīza Ipoļitova-6.b
Agija Goča-9.a
Izglītības komisija
Ksenija Sanduļaka-8.b Evelīna Grinkeviča-6.a
Rainers Pavārs-9.c
Klāvs Zakevics-9.c
Kultūras komisija
Zita Dženifera Ziediņa-11.a
Gita Kvetkauska- 11.a
Monika Zomere-11.a
Ralfs Stūris-8.a
Klāvs Zakevics-9.c
Rainers Pavārs-9.c
Ksenija Sanduļaka-8.b
 
Vides un dizaina komisija
Gerda Olševska- 12.a    Inita Žukauska-11.a
Agrita Andersone-5.b
Elizabete Vasiļevska-12.a
Demija Burlakova-7.b
Rebeka Giberte-9.a
Samanta Liekniņa-10.a
 
Sporta komisija
Rihards Jēkabs Dzenis-12.a
Ralfs Stūris-8.a
Roberta Laurinoviča-7.b
Demija Burlakova- 7.b
Dora Liekmane-6.a
Simona Valtere-7.a
Samanta Taulīna-6.b
Paula Ņikiforova-6.b
Marika Bumbiere-6.b
 
Multimediji
Samanta Turka 12.a
Ērika Milta-5.a
Dārta Dzene-5.b
Sonora Rulle-5.a
Lelde Ābula-5.a
Egija Petrova-5.a
Roberta Laurinoviča-7.b
Demija Burlakova-7.b
Liene Jamščikova-10.a

 
 
Brocēnu vidusskolas skolēnu parlamenta komisiju veicamie uzdevumi 2018./2019. māc.g.
 
Sabiedriskās attiecības

 1. Organizēt Gaismas ceļa veidošanu Lāčplēša piemiņas dienā(nov.).
 2. Veicināt Brocēnu vidusskolas un Kuldīgas 2.vidusskolas 9.-12.klašu skolēnu sadraudzības vakarus un konkursus ( febr.).
 3. Organizēt 9.klašu informācijas dienu „Ceļā uz vidusskolu”(apr.).
 4. Sagatavot materiālus skolas mājaslapai un facebook lapai, par notikumiem skolā.
 5. Veidot pasākumu afišas, pateicības skolēnu pašpārvaldes pasākumiem.(visu gadu).
 6. Organizēt sadraudzības braucienu ar Igaunijas skolu Toostamā.(aprīlī).

Izglītības komisija

 1. Veikt aptaujas skolēniem par mācību satura apguvi, sadarbojoties ar DVIJ(2 reizes gadā).
 2. Popularizēt, organizēt novada projektu un erudīcijas konkursu ”Domu Pūce” 5.-6.klašu,7.-9.klašu un 10.-12.klašu skolēniem, vecākiem, pašvaldības darbiniekiem skolotājiem(janv.-maijs).
 3. Veikt dienasgrāmatu pārbaudes 1.-4.klasēs un pārbaudes par grāmatu apvākojumu ( reizi pusgadā.).
 4. Organizēt komunikācijas līnijas 5.-12. klases skolēniem ( 1 reizi mēnesī).

Kultūras komisija)

 1. Veicināt aktīvi piedalīties „Labo darbu nedēļā”katrai klasei (oktob.).
 2. Organizēt tematiskos pasākumus kultūrizglītībā „Īpaši krāšņais Ziemassvētku rīts”1.-4.klasēm, „Ziemīgās piektdienas”1.-12.kl.,(dec.), un „Izklausies redzēts” 5.-12.kl.(febr.).
 3. Organizēt atpūtas vakarus- balles ar „Dzīvo” mūziku. ( 2 reizes gadā).
 4. Organizēt 3.un 4.klašu skolēniem konkursu „Miss” un „Misters”(janv.).
 5. Organizēt diskusijas klasēs „Mūsu skolas vērtības”- sadarbībā ar skolas administrāciju. ( janv.-marts)
 6. Organizēt diskusijas „Kafija ar politiķiem”- sadarbībā ar skolas administrāciju. (nov.).

Vides un dizaina komisija

 1. Piedalīties skolas noformēšanā svētkiem(visu gadu).
 2. Ballēs veidot fotostūrīti.(2 reizes gadā).
 3. Fotogrāfēt Skolēnu pašpārvaldes organizētos pasākumus (visu gadu).
 4. Organizēt akcijas 5.-12.kl.skolēniem „Mans cilvēks Latvijā”, „Katram sava piparkūka”klasē( nov.,dec.).
 5. Organizēt skolas teritorijas, pilsētas sakopšanas talkas (maijs).

Sporta komisija

 1. Organizēt sacensības ”Skolas stiprinieks” un virves vilkšana 5.-12.klasēm, skolotājiem ( nov.)
 2. Organizēt „Sniega dienu” 1.-4.klasēm(janv.).
 3. Organizēt sacensības „Stipro skrējiens” (maijs).
 4. Organizēt komandas piedalīties sporta spēļu konkursos ārpus skolas „Spēks un Daile”, „Enkurs”(nov., maijs).

Multimedij

 1. Apskaņot skolas pasākumus ( visu gadu).
 2. Popularizēt skolas pasākumus un skolēnu piedalīšanos ārpusskolas pasākumos, filmējot, fotogrāfējot tos (visu gadu).
 3. Izdot skolas avīzi „Poga”(reizi 2mēnešos).
 4. Organizēt labdarības akciju skolēniem „No sirds uz sirdi” 5.-12.klasēm ( dec.).

 

Irēna Birgersone