Parlaments

Brocēnu vidusskolas skolēnu parlaments 2019./2020.māc.g.

Skolēnu parlamenta prezidente – Anna Zariņa, 11.a kl.
Skolēnu parlamenta viceprezidents – Ādams Maks, 10.a kl.
Parlamenta konsultants – Dita Dubulta, direktora vietniece

Komisijas Atbildīgie Palīgi
Sabiedriskās attiecības

Gita Kvetkauska- 12.a

Ādams Maks-10.a

Monta Grīsle-9.a

Evelīna Grinkeviča-7.a

Dārta Dzene-6.b

Simona Valtere-8.a

Rendija Ferneste-8.a

Nikola Sāra Leperta-8.a

Nensija Zeidlere-7.b

Emīls Vereskovs-5.b

Izglītības komisija

Agija Goča-10.a

Ksenija Sanduļaka-9.b

Klāvs Zakevics-10.a

Rainers Pavārs-10.a

Agija Goča-10.a

Gita Kvetkauska-12.a

Roberta Laurinoviča-8.b

Elza Dunaiska-6.b

Agrita Andersone-6.b

Kultūras komisija

Ksenija Sanduļaka-9.b

Māra Milta-5.b

Samanta Taulīna-8.b

Paula Ņikiforova-7.b

Marika Bumbiere-7.b

Vivita Bumbiere-7.b

Ralfs Stūris-9.b

Rainers Pavārs-10.a

Klāvs Zakevics-10.a

Agija Goča-10.a

 

Vides un dizaina komisija

 

Katrīne Leščuka- 10.a

 Linda Sause-9.a

Viktorija Visocka-11.a

Demija Burlakova-8.b

Rendija Ferstnere-8.a

Agrita Andersone-6.b

Samanta Taulīna-7.b

Vivita Bumbiere-7.b

Marika Bumbiere-7.b

Nensija Zeidlere-7.b

Paula Ņikiforova-7.b

Egija Petrova-6.a

Ance Gederte-5.a

Klāvs Zakevics-10.a

Inita Žukauska-12.a

 

Sporta komisija

Ādams Maks-10.a

Māra Milta-5.b

Samanta Taulīna-8.b

Paula Ņikiforova-7.b

Marika Bumbiere-7.b

Vivita Bumbiere-7.b

Ralfs Stūris-9.a

Linda Sause-9.a

Patrīcija Vīgante-11.a

Roberta Laurinoviča-8.b

Demija Burlakova-8.b

Simona Valtere-8.a

Nikola Sāra Leperta-8.a

Ance Gederte-5.a

Marta Kilevica-5.a

Estere Lība Tarvida-5.c

 

Multimediji

Rainers Pavārs-10.a

Monta Grīsle-9.a

Ralfs Stūris-9.b

Agija Goča-10.a

Ērika Milta-6.a

Lelde Ābula-6.a

Egija Petrova-6.a

Roberta Laurinoviča-8.b

Demija Burlakova-8.b

 
 
Brocēnu vidusskolas skolēnu parlamenta komisiju veicamie uzdevumi 2019./2020. māc.g.
 
Sabiedriskās attiecības

 1. Organizēt Gaismas ceļa veidošanu Lāčplēša piemiņas dienā(nov.).
 2. Veicināt Brocēnu vidusskolas un Kuldīgas 2.vidusskolas 9.-12.klašu skolēnu sadraudzības vakarus un konkursus ( febr.).
 3. Organizēt 9.klašu informācijas dienu „Ceļā uz vidusskolu”(apr.).
 4. Sagatavot materiālus skolas mājaslapai un facebook lapai, par notikumiem skolā.
 5. Veidot pasākumu afišas, pateicības skolēnu pašpārvaldes pasākumiem.(visu gadu).
 6. Organizēt sadraudzības braucienu ar Igaunijas skolu Toostamā.(aprīlī).

Izglītības komisija

 1. Veikt aptaujas skolēniem par mācību satura apguvi, sadarbojoties ar DVIJ(2 reizes gadā).
 2. Popularizēt, organizēt novada projektu un erudīcijas konkursu ”Domu Pūce” 5.-6.klašu,7.-9.klašu un 10.-12.klašu skolēniem, vecākiem, pašvaldības darbiniekiem skolotājiem(janv.-maijs).
 3. Veikt dienasgrāmatu pārbaudes 1.-4.klasēs un pārbaudes par grāmatu apvākojumu ( reizi pusgadā.).
 4. Organizēt komunikācijas līnijas 5.-12. klases skolēniem ( 1 reizi mēnesī).

Kultūras komisija)

 1. Veicināt aktīvi piedalīties „Labo darbu nedēļā”katrai klasei (oktob.).
 2. Organizēt tematiskos pasākumus kultūrizglītībā „Īpaši krāšņais Ziemassvētku rīts”1.-4.klasēm, „Ziemīgās piektdienas”1.-12.kl.,(dec.), un „Izklausies redzēts” 5.-12.kl.(febr.).
 3. Organizēt atpūtas vakarus- balles ar „Dzīvo” mūziku. ( 2 reizes gadā).
 4. Organizēt 3.un 4.klašu skolēniem konkursu „Miss” un „Misters”(janv.).
 5. Organizēt diskusijas klasēs „Mūsu skolas vērtības”- sadarbībā ar skolas administrāciju. ( janv.-marts)
 6. Organizēt diskusijas „Kafija ar politiķiem”- sadarbībā ar skolas administrāciju. (nov.).

Vides un dizaina komisija

 1. Piedalīties skolas noformēšanā svētkiem(visu gadu).
 2. Ballēs veidot fotostūrīti.(2 reizes gadā).
 3. Fotogrāfēt Skolēnu pašpārvaldes organizētos pasākumus (visu gadu).
 4. Organizēt akcijas 5.-12.kl.skolēniem „Mans cilvēks Latvijā”, „Katram sava piparkūka”klasē( nov.,dec.).
 5. Organizēt skolas teritorijas, pilsētas sakopšanas talkas (maijs).

Sporta komisija

 1. Organizēt sacensības ”Skolas stiprinieks” un virves vilkšana 5.-12.klasēm, skolotājiem ( nov.)
 2. Organizēt „Sniega dienu” 1.-4.klasēm(janv.).
 3. Organizēt sacensības „Stipro skrējiens” (maijs).
 4. Organizēt komandas piedalīties sporta spēļu konkursos ārpus skolas „Spēks un Daile”, „Enkurs”(nov., maijs).

Multimedij

 1. Apskaņot skolas pasākumus ( visu gadu).
 2. Popularizēt skolas pasākumus un skolēnu piedalīšanos ārpusskolas pasākumos, filmējot, fotogrāfējot tos (visu gadu).
 3. Izdot skolas avīzi „Poga”(reizi 2mēnešos).
 4. Organizēt labdarības akciju skolēniem „No sirds uz sirdi” 5.-12.klasēm ( dec.).
Irēna Birgersone