Apsveicam un lepojamies!

														
Irēna Birgersone

Skolas stiprinieks

														
Irēna Birgersone

Nedēļas plāns

Laiks Pasākums
5.11.pirmdiena 8.40 Administrācijas sanāksme (201.)
6.11.otrdiena 7.50Skolotāju informatīva sanāksme(112.kab.)
11.40 Skolēnu pašpārvaldes sanāksme 5.-8.klasēm(201.)
12.30 Skolēnu pašpārvaldes sanāksme 9.-12.klasēm(201.)
14.45Skolēnu Prezidentes zvēresta nodošana 6.-12.kl.(aktu zāle)
15.00 „Kafija ar politiķiem” Brocēnu novada Skolēnu pašpārvaldes skolēniem(aktu zāle)
7.11.trešdiena
8.11.ceturtdiena 10.00Brocēnu četrcīņa” starpnovadu 9.klašu komandām(aktu zāle)
10.00 kursi „Vērtību dimensija kompetenču pieejas īstenošanā mācību un audzināšanas darbā”(103.)
12.20 iniciatīva Latvijas skolas soma „Kā top karikatūras?” Anita Zīverte, Brocēnu vsk.4.a, Gaiķu, Blīdenes 4.klasēm(401.)
13.10 Brocēnu vsk. 4.b, Remtes 4.klasēm(401.)
18.00 Vecāku Padome(201.)
9.11.piektdiena „Skolas stiprinieks”, veltīts Lāčplēša dienai (sporta hallē)
11.00-11.40 5.-7.klasēm
11.50-12.30 10.-12.klasēm
13.00-13.40 8.-9.klasēm
21.00-2.00 Prezidentes balle(7.-12.klašu skolēniem)
11.11.
svētdiena
Lāčplēša diena
17.00 Gaismas ceļa izgaismošana(skolēnu pašpārvalde)
18.00 Stāšanās pie skolas Lāpu gājienam
18.30 Lāpu gājiens

														
Irēna Birgersone

Kafija ar politiķiem

														
Irēna Birgersone

Es=Latvija

Linda, 9. b klases skolniece, Saeimas  foto konkursa ”Es=Latvija” uzvarētāja!  Prieks un gandarījums, jo 157 darbu atlasē Lindas darbs guva Saeimas komisijas ievērību, kā arī Nacionālo Bruņoto Spēku īpašo balvu. 1. novembrī svinīgā gaisotnē tika sveikti 12 uzvarētāji un paldies teikts skolotājiem, kuri rosināja piedalīties konkursā.  Īpašā balva visiem  –  ekskursija pa Saeimu, kur redzējām pēdējo 12.saeimas noslēguma sēdi. Pēc tam devāmies uz Ādažu militāro bāzi, kur ieraudzījām, kā mainās un attīstās militārā dzīve Latvijā. Vērojām šaušanas treniņu, iepazinām militāro tehniku.

 

 

														
Irēna Birgersone

„Izdzīvošana 4 gadalaikos”

30.oktobrī 6.-7.klašu skolēni devās 6 km pārgājienā ārpus apdzīvotas vietas, lai apgūtu izdzīvošanas iemaņas dabā. Komandas „Lūzumpunkts” piedzīvojumu izglītības treneru vadībā skolēni mācījās orientēties pēc kompasa un kartes, pagatavot pajumti no materiāliem dabā, iekurt ugunskuru un pagatavot dažādus izdzīvošanas instrumentus. Skolēniem noderēja skolā apgūtās klinšu kāpšanas iemaņas, lai uzkāptu 7m augstā kokā, izmantojot sastiprinājumus. Aukstā un vējainā laikā noder silta tēja un ugunskurs, tādēļ svarīgi ir apgūt, kādu malku meklēt, kā uzturēt liesmu un kā to droši nodzēst. Skolēni uzskata, ka saliedēšanās spēles un jauktais dalījums komandās palīdzēja iepazīt skolēnus arī no citām klasēm. Par spīti aukstajam laikam 7 stundas mežā paskrēja nemanot un iegūtās zināšanas stiprinās ticību saviem spēkiem bīstamās situācijās.

Vivita Ķezbere

 Pasākums tiek organizēts ESF projekta Nr. 8.3.2.2/16/I/001 “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” projekta ietvaros.

														
Irēna Birgersone

Ekskursija Jaunpils pilī

18.oktobrī iniciatīvas Latvijas Skolas somas ietvaros Brocēnu novada 7. klases devās ekskursijā uz Jaunpils pili – vienu no retajām viduslaiku pilīm. Skolēni, enerģijas un zinātkāres pārņemti, sasēdās vairākos autobusos un uzsāka ceļu. Jaunpilī skolēni apmeklēja pils muzeju, kambarus, pagrabu, iepazina pils iekšpagalmu un telpas. Vissaistošākais skolēniem bija atraktīvās gides stāstījums par pils vēsturi un muižniekiem. Skolēni uzzināja, ka Jaunpils pils kalpojusi kā cietoksnis, kurā uzturējās neliela militāra vienība, ordeņa mūki, kā arī vecumdienas pavadījuši Livonijas ordeņa bruņinieki.Vēlāk stāsts aizved tālajā 1771. gadā, kad Georgs Pēteris Magnuss fon der Reke un Elīza Medema dzīvoja pilī. Jaunieši īpašu interesi izrādīja par dažādiem seniem ieročiem, šaujamlūkām pils sienās, slepenajām ejām un pilī dzīvojošo spoku – Bruni (saīsinājums no bruņinieks). Pēc vēsturiskā stāstījuma un latviešu dziesmas nodziedāšanas atskanēja kārtīgs lielgabala šāviens. Gide paskaidroja, ka mūsdienās lielgabals šauj tikai līksmu iemeslu dēļ – par godu pils viesiem un svētkiem! Ekskursiju turpinājām, spēlējot viduslaiku spēles – šaujot ar loku, cīnoties ar salmu maisiem, spēlējot koka boulingu, krustiņu, aplīšu spēli, labirintu, staigājot ar koka kājām un piedaloties līdzsvara uzmanības spēlē. Skolēni gandarīti – ieguvuši zināšanas, kopīgi sadarbojušies un izbaudījuši burvīgo rudeni, aizceļojot viduslaikos. Paldies Mārītei Rullei par ideju un pasākuma organizēšanu. 7.b klases audzinātāja Inese Lasmane

 

														
Irēna Birgersone

Leļļu teātra izrāde “Labākais draugs”

15.oktobrī projekta Latvijas skolas somas ietvaros Brocēnu novada 3. klases brauca ekskursijā uz Tukumu. Skatījāmies leļļu teātra izrādi “Labākais draugs” un, sadaloties 2 grupās, devāmies uz darbnīcām. 1. grupa apmeklēja Audēju darbnīcu, kurā iepazinās ar latviešu zīmēm, apskatīja tautastērpu izstādi, izveidoja no dzijas aproci un iemēģināja pirmos soļus aušanā. 2.grupa devās uz Durbes pili. Pils pārvaldītāji lieliski bija sagatavojušies ciemiņu uzņemšanai. Skolēni iepazina pils vēsturi, apskatīja krāšņās telpas, senlaicīgās rotaļlietas, mērinstrumentus, ieročus. Pils parkā apskatīja plašo koku daudzveidību, uzzināja, kā senāk mērīja koku garumu un darbojās praktiski.

Vērtīgi pavadīts laiks un iegūtās zināšanas tiks izmantotas mācību stundās.

3.b klases audzinātāja Vineta Sproģe.

														
Irēna Birgersone

Pēc Mārtiņa Zuša grāmatas „Nenotikušais atklājums”

Vai esat kādreiz sev apkārt pamanījis ko dīvainu? Vai esat ļāvis vaļu fantāzijai, lai noskaidrotu, kā tas te radies? Dabas pētnieks Kārlis Darviņš ir gatavs veikt kārtīga detektīva cienīgu izmeklēšanu. Mazie klausītāji seko līdzi katrai stāstnieka kustībai, skaita, rēķina pēdu nospiedumus un gājēja kāju atbilstību. Stāstījumu atdzīvināja ģitāras spēle, klibais suns, kurš publikas acu priekšā tapa no parasta krēsla, uz sienas no līmlentes tapusī uts, un kur nu, vēl ”dzīvās” zeķītes! Iespējams, kāds sadzirdēja līdzību, kāds cits turpmāk papētīs, kas viņa pagalmu izstaigājis, bet kāds cits apjautīs, ka par izrādes varoni var pārvērsties jebkurš sadzīves priekšmets.

1.b klases audzinātāja Inga Zamberga

 

														
Irēna Birgersone

Prezidentes balle

														
Irēna Birgersone