Valsts pārbaudes darbu grafiks

2022./2023. mācību gada valsts pārbaudes darbi

Valsts pārbaudes darbi par pamatizglītības ieguvi

 vienā svešvalodā pēc izglītojamā izvēles (kombinēti):  

 • angļu valodā – rakstu daļa – 2023. gada 24. maijā, mutvārdu daļa – 24., 25. un 26. maijā;
 • vācu valodā – rakstu daļa – 2023. gada 24. maijā, mutvārdu daļa – 24. un 25. maijā;
 • franču valodā – rakstu daļa – 2023. gada 24. maijā, mutvārdu daļa – 24. un 25. maijā;

latviešu valodā (kombinēti) – rakstu daļa – 2023. gada 29. maijā, mutvārdu daļa – 29., 30. maijā, 1. un 2. jūnijā;

matemātikā (rakstiski) – 2023. gada 6. jūnijā.

Izglītojamiem, kuri attaisnojošu iemeslu dēļ nevar kārtot eksāmenus noteiktajā laikā, centralizētie eksāmeni notiek:

 • latviešu valodā (kombinēti) – rakstu daļa un mutvārdu daļa – 2023. gada 12. jūnijā;
 • matemātikā (rakstiski) –  2023. gada 14. jūnijā;
 • vienā svešvalodā pēc izglītojamā izvēles (kombinēti):

-angļu valodā – rakstu daļa – 2023. gada 16. jūnijā, mutvārdu daļa – 16. jūnijā;
-vācu valodā – rakstu daļa – 2023. gada 16. jūnijā, mutvārdu daļa – 16. jūnijā;
-franču valodā – rakstu daļa – 2023. gada 16. jūnijā, mutvārdu daļa – 16. jūnijā.

Valsts pārbaudes darbi par vispārējās vidējās izglītības ieguvi

Centralizētie eksāmeni notiek:

 latviešu valodā (optimālais mācību satura apguves līmenis, kombinēti) – rakstu daļa – 2023. gada 15. maijā, mutvārdu daļa – 7., 8. un 9. jūnijā;

 latviešu valodā (augstākais mācību satura apguves līmenis, rakstiski)  – 2023. gada 15. maijā,  mutvārdu daļa – 7., 8. un 9. jūnijā;

sociālajās zinātnēs (augstākais mācību satura apguves līmenis, rakstiski) – 2023. gada 19. maijā;

ķīmijā (augstākais mācību satura apguves līmenis, kombinēti) – rakstu daļa – 2023. gada 25. maijā, praktiskā daļa – 26. maijā;

matemātikā (rakstiski):

 • optimālais mācību satura apguves līmenis – 2023. gada 1. jūnijā;
 • augstākais mācību satura apguves līmenis (1. un 2. daļa) – 2023. gada 1. jūnijā;
 • augstākais mācību satura apguves līmenis (3. un 4. daļa) – 2023. gada 2. jūnijā;

svešvalodā:

 • angļu valodā (optimālais mācību satura apguves līmenis, kombinēti) – rakstu daļa – 2023. gada 5. jūnijā, mutvārdu daļa – 5., 6. un 7. jūnijā;
 • angļu valodā (augstākais mācību satura apguves līmenis, kombinēti) – rakstu daļa – 2023. gada 5. jūnijā, mutvārdu daļa – 7., 8. jūnijā;
 • franču valodā (optimālais mācību satura apguves līmenis/augstākais mācību satura apguves līmenis, kombinēti) – rakstu daļa un mutvārdu daļa – 2023. gada 6. jūnijā;
 • vācu valodā (optimālais mācību satura apguves līmenis/augstākais mācību satura apguves līmenis, kombinēti) – rakstu daļa un mutvārdu daļa – 2023. gada 8. jūnijā;
 • krievu valodā (augstākais mācību satura apguves līmenis, kombinēti) – rakstu daļa un mutvārdu daļa – 2023. gada 9. jūnijā;

 bioloģijā (augstākais mācību satura apguves līmenis, kombinēti) – rakstu daļa – 2023. gada 12. jūnijā, praktiskā daļa – 13. jūnijā;

fizikā (augstākais mācību satura apguves līmenis, kombinēti) – rakstu daļa – 2023. gada 15. jūnijā, praktiskā daļa – 16. jūnijā.

Izglītojamiem, kuri attaisnojošu iemeslu dēļ nevar kārtot centralizētos eksāmenus noteiktajā laikā, centralizētie eksāmeni notiek:

svešvalodā:

 • angļu valodā (optimālais mācību satura apguves līmenis/augstākais mācību satura apguves līmenis, kombinēti) – rakstu daļa un mutvārdu daļa – 2023. gada 20. jūnijā;
 • vācu valodā  (optimālais mācību satura apguves līmenis/augstākais mācību satura apguves līmenis, kombinēti) – rakstu daļa un mutvārdu daļa – 2023. gada 20. jūnijā;
 • franču valodā  (optimālais mācību satura apguves līmenis/augstākais mācību satura apguves līmenis, kombinēti) – rakstu daļa un mutvārdu daļa – 2023. gada 20. jūnijā;
 • krievu valodā  (augstākais mācību satura apguves līmenis, kombinēti) – rakstu daļa un mutvārdu daļa – 2023. gada 20. jūnijā;
 • svešvalodā (vācu, franču vai krievu), ja izglītojamam nepieciešams kārtot eksāmenu divās svešvalodās (kombinēti), – rakstu daļa un mutvārdu daļa – 2023. gada 11. jūlijā;

bioloģijā (augstākais mācību satura apguves līmenis, kombinēti) – rakstu daļa un praktiskā daļa – 2023. gada 22. jūnijā;

latviešu valodā (optimālais mācību satura apguves līmenis, kombinēti) – rakstu un mutvārdu daļa – 2023. gada 26. jūnijā;

latviešu valodā (augstākais mācību satura apguves līmenis, rakstiski)  – 2023. gada 26. jūnijā;

sociālajās zinātnēs (augstākais mācību satura apguves līmenis, rakstiski) – 2023. gada 28. jūnijā;

matemātikā (rakstiski):

 • optimālais mācību satura apguves līmenis – 2023. gada 29. jūnijā;
 • augstākais mācību satura apguves līmenis (1. un 2. daļa) – 2023. gada 29. jūnijā;
 • augstākais mācību satura apguves līmenis (3. un 4. daļa) – 2023. gada 30. jūnijā;

ķīmijā (augstākais mācību satura apguves līmenis, kombinēti) – rakstu daļa  un praktiskā daļa – 2023. gada 4. jūlijā;

fizikā (augstākais mācību satura apguves līmenis, kombinēti) – rakstu daļa un praktiskā daļa – 2023. gada 6. jūlijā;

Marika Ulmane