Horvātija

No 18.augusta līdz 24.augustam 2019.gadā skolotājas Digna Gūtmane, Inga Rozalinska, Irēna Birgersone un Olita Ļitvinova apmeklēja skaisto dienvidu pilsētu Splitu ( Horvātija) un šoreiz, nevis lai atpūstos skaistās Adrijas jūras krastā, bet gan, lai apgūtu modernajās informācijas komunikācijas tehnoloģijā balstītu skolas piedāvājumu, pilnveidotu savas prasmes ieviest un pielietot inovācijas mācību darbā, veicinot starpdisciplināro sadarbību un izglītojamo motivāciju un interesi.

Pašas kursu “ICT in Education” programmas mērķis – iegūt ierosmi un idejas digitālo tehnoloģiju izmantošanai klasē, akcentējot skolēnu iesaisti digitālajā klasē un dažādu online rīku lietošanu, piemērojot to katram mācību priekšmetam. Gandrīz visas karstās vasaras dienas tika pavadītas kursu nodarbībās, kur kursu vadītājas Ana Paradžik, Ana Mladina Puljak un Nina Dujmovič ļoti aizrautīgi, kompetenti un atraktīvi dalījās savās zināšanās par IT straujo attīstību un ienākšanu skolā. Pirmajā tikšanās vakarā, katra skola prezentēja savu komandu, skolu, valsti. Stāstīja par aktualitātēm skolas dzīvē un iemesliem, kāpēc ir nolemts apmeklēt šos kursus un ko no tiem sagaida. Bija ļoti interesanti iepazīt skolotājas, skolas un valsts izglītības sistēmas. Sarunās, noskaidrojās, ka visus vieno interese par IKT pielietošanu gan skolotāju, gan skolēnu darbu sagatavošanā un prezentēšanā, IKT lietošanu stundās. No pirmdienas līdz pat sestdienai nodarbības notika ļoti aktīvi. Lektores iepazīstināja ar savu ikdienas darbu un IKT lietošanas nozīmību tajā. Iepazīstināja ar vairākām tiešsaistes programmām, kuras lietojamas formatīvās vērtēšanas un atgriezeniskās saites nodrošināšanai. Uzsvēra tieši atgriezeniskās saites nozīmību katras stundas izvērtējumā. Praktiski darbojoties iemācījāmies vaidot aptaujas dažādās programmās.

Mūs ļoti iepriecināja arī iespēja apmeklēt skaistās tūristu iecienītās pludmales un apskates objektus, apmeklēt dažas no salām, kuras atrodas turpat netālu no Splitas. Tā kā gaisa temperatūra ne dienā, ne naktī nenoslīdēja zemāk par + 29 oC, tad varējām pēc kursu nodarbībām iespēt arī atpūsties. Aizraujošs brauciens uz vienu no daudzajām Horvātijas salām kopā ar Uzņemošās skolas skolotāju un grupas dalībniecēm. Sirsnīgas sarunas, lai iepazītu viena otru. Iepazīstamies arī ar paralēlās grupas dalībniecēm, kuras risina iekļaujošās izglītības problēmas un to, kā labāk strādāt ar bērniem, kuriem ir īpašas vajadzības.Sala ir skaista, mūs uzveda visaugstākajā salas vietā, lai varam apskatīt cik daudz salu vēl apkārt un cik skaista ir Adrijas jūras ainava. Jautrās sarunās pagāja visa diena. Mūsu sadarbība un komunikācija ar kursu biedrenēm nav beigusies arī vēl tagad. Sociālā vietnē facebook.com ir izveidota mūsu grupa Teachers across Erope, kur varam dalīties tajā ko un kā pielietojam savā ikdienas darbā no kursos apgūtā.Irēna Birgersone