Karjeras izglītība

Brocēnu vidusskolas karjeras izglītības programma 2023./2024. m.g.

12.11.2021.skolā viesojās RSU vēstneši, kuri izstāstīja 9.-12.kl.skolēniem par studiju iespējām RSU.

Karjeras nedēļas ietvaros no 11.10.2021. – 15.10.2021. Brocēnu vidusskolas skolēni – Leandra Spriesle, Ksenija Sanduļaka, Ralfs Stūris, Daniela Lasmane un Katrīne Leščuka piedalījās 2 dienu hakatonā kā rezultātā izstrādāja karjeras spēles prototipu. Ar kuru var ieparīties zemāk esošajā prezentācijā.

Hakatona spēles prototipa prezentācija

Par karjeru Brocēnu vidusskolā

30.03.2021. Pasākums ZOOM platformā Ģimene – atbalsts bērna karjeras izvēlē”.

Pasākums notiek projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

Mērķis: sekmēt skolēnu vecāku ieinteresētību un prasmi motivēt savus bērnus karjeras izvēles procesā, kā arī atklāt vecākiem jaunas zināšanas par sava bērna personības tipu, dot skaidrojumus vecākiem un skolēniem, kuri profesiju virzieni varētu būt piemēroti konkrēta rakstura cilvēkiem.

Dalībnieki: Brocēnu vidusskolas 8.-12. klašu skolēnu vecāki.

Nodarbības struktūra:

  1. Lekcijas „Kā palīdzēt bērnam izvēlēties profesijas virzienu?” laikā vecākiem tiks skaidrots, kā nolasīt testa rezultātus. Skaidrojumi par raksturu kombinācijām, to stiprajām īpašībām un attīstības jomām. Laiks – 1 stunda
  2. Atbildes uz vecāku jautājumiem. Vecāki tiek aicināti pirms tikšanās vai tikšanās laikā iesūtīt jautājumus, kas nodarbības laikā tiek atbildēti un tiek sniegti skaidrojumi.
  3. Individuālās sarunas ar skaidrojumiem pēc kopējā semināra – 12 individuālās tiešsaistes sarunas pēc iepriekšējā pieraksta (tiek izmantota tā pati ZOOM saite). Katra nodarbība 15 minūtes. Kopējais laiks – 3 stundas.

Individuālajās nodarbībās vecākiem tiek skaidrots par viņu bērnu grafikiem un tur redzamajām rakstura kombinācijām, kas ir par pamatu iedzimtajiem talantiem un profesijas izvēlei. Viss apmācību ilgums – 4 stundas (1 stunda lekcija un 12 individuālās konsultācijas x 15 minūtes. Kopā 3 stundas). Nodarbības vadīja lektore Dace Briede-Zālīte.

Karjeras izglītība Brocēnu vidusskolā

Lai iepazīstinātu topošos reflektantus ar studiju iespējām, programmām, pasniedzējiem, mācību procesu un vidi, kā arī sporta un atpūtas iespējām, dienesta viesnīcām, bibliotēkām, augstskolas un citas izglītības iestādes piedāvā apmeklēt Atvērto durvju dienu pasākumus tiešsaistes režīmā.

Atvērto durvju dienas tiešsaistē 2020.gadā.

Iedvesmas tikšanās ar Brocēnu vidusskolas absolventu

18.oktobrī Brocēnu vidusskolā skolēniem bija iespēja tikties ar skolas absolventu mūziķi Lauri Valteru. Pasākuma laikā skolēni uzzināja par mūziķa pieredzi, aktīvo darbošanos jau mācību laikā, sava ceļa meklēšanu un atrašanu, iepazina viņu darba ikdienu un uzzināja, kādas prasmes un personības īpašības vajadzīgas, lai veidotu veiksmīgu karjeru. Ar saviem stāstiem no skolas laika un darba dzīves Lauris Valters iedrošināja sekot savam sapnim, apgūt vairāk un dziļāk tās lietas, kuras interesē un kuras var būt noderīgas nākotnē, darot savu sapņu darbu. Lauris Valters ir arī dzejnieks, un viņš lasīja dzejoļus no sava tikko izdotā dzejas krājuma “Visumā veidoti vārdi”. Kā arī mūziķis dziedāja savas dziesmas, iesaistot skolēnus.

Pasākums notika Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

Informāciju sagatavoja Brocēnu novada pedagogs karjeras konsultants Inta Švaža

Prakse.lv šobrīd sākusies pieteikšanās pasākumam “Atvērtās durvis uzņēmumos”, kur elektroniski piesakoties iespējams grupā vai individuāli laikā 8.-12. aprīlim apmeklēt dažādus uzņēmumus/iestādes. Vairāk informācijas https://www.prakse.lv/

Skolēniem, kuriem interesē aviācija, ir šāda iespēja: http://www.riga-airport.com/lv/main/zinas/aktuali/pirmaja-aviacijas-karjeras-un-izglitibas-diena-vares-iepazit-aizraujosas-profesijas-un-apskatit-lidostas-tehnikas-ekspoziciju

 

Biznesa simulācijas spēle “Fabrikants” Brocēnos

24.janvārī Brocēnu novada Kultūras un izglītības centrā notika biznesa simulācijas spēle “Fabrikants”, kurā piedalījās Brocēnu novada skolu skolēni no 8. līdz 12.klasei, kuriem interesē fizika, ķīmija, matemātika un ekonomika. Spēli vadīja SIA „IC DZM” speciālisti, kuri ir arī šīs  mācību spēles izstrādātāji sadarbībā ar SIA “Nordic International”. Dalībnieki tika sadalīti komandās, kas darbojās kā savstarpēji konkurējoši uzņēmumi. Spēles laikā katrai komandai bija jāražo pēc iespējas vairāk kvalitatīvu preču, jāprot tās izdevīgi pārdot, cīnoties par labākajiem peļņas rādītājiem, kā arī savstarpēji sadarboties, lai panāktu sava uzņēmuma attīstību. Spēlē jaunieši modelēja ražošanas procesus, reālajā dzīvē praktiski pielietojot ķīmijā, fizikā un matemātikā iegūtās zināšanas, gūstot sapratni par šo zināšanu  saistību ar ekonomiku. Katrai komandai jeb uzņēmumam bija jāizdomā savs nosaukums un jāsadala savā starpā pienākumi jeb amati, piemēram –  mārketinga un pārdošanas direktors, ražošanas direktors, loģistikas un iepirkumu direktors, prezidents – finanšu direktors. Spēles gaitā tika izspēlēti trīs uzņēmuma darbības gadi. Katra komanda iepirka ražošanai nepieciešamās izejvielas, ražoja pasūtītos produktus (zāles, ziepes, reģipsi), plānoja mārketinga un pārdošanas stratēģiju. Saražoto preci pārdeva, iegūstot pasūtījuma līgumus nākamajam spēles gadam, kā arī veica spēles gada analīzi, aizpildīja peļņas – zaudējumu pārskatu. Dažas dalībnieku atziņas par šo spēli:
“Tas bija lietderīgi un palīdzēja saprast, ko vēlos dzīvē. Sapratu, ka bez mazām sastāvdaļām netop kopīgs darbs.”
“Bija interesanti, uzzināju, kā darbojas bizness.”
“Ieguvu sapratni par to, ka jāasina prāts.”
“Patika nopelnīt naudu un, ka varēja izlemt, ko ar to darīt tālāk.”
“Patika tirgoties.”
“Sapratu, ka nav biznesā tā, ka visi var darīt visu.”

Spēlētāju mērķis bija saprast, kā ķīmijā un fizikā mācītais tiek praktiski pielietots reālajā dzīvē – ražošanā un saprast ķīmijas un fizikas zināšanu saistību ar ekonomiku. Kā arī iegūt pieredzi praktiskā uzņēmuma vadīšanā. Šādā veidā skolēni iepazina darba pasauli, un viņiem bija iespēja veikt savu pašvērtējumu.

Pasākums notika Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

Informāciju sagatavoja Brocēnu novada pedagogs karjeras konsultants Inta Švaža

Par Ēnu dienu vairāk informācija šeit: http://enudiena.lv/enu-diena/

http://miljons.jal.lv/Enudiena2018/NOLIKUMS.pdf

Brocēnu novada pašvaldībā Eiropas Sociālā fonda projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros tiek īstenoti pasākumi karjeras atbalstam Brocēnu vidusskolā un Blīdenes pamatskolā.

Informācija par projektu pieejama šeit:

http://www.broceni.lv/pasvaldiba/projekti/news/karjeras-atbalsts-visparejas-un-profesionalas-izglitibas-iestades/?no_cache=1&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=dde52032c83ff3cf586d4a945a76c25b

Inta Švaža, Brocēnu novada pedagogs karjeras konsultants, t- 22019265, e-pasts intasvaza@gmail.com.

Arvien vairāk sabiedrībā runā par karjeras izglītības nepieciešamību, jo izvēlēties karjeras ceļu nepavisam nav vienkārši. Šai tēmai bija veltīts raidījums “ Aizliegtais paņēmiens” 2016.gada 19.decembrī . Izrādās, ka dažās studiju programmās atbirst pat 30 % studentu, 2012.gadā, piemēram, LU juristos atbirums bija 35 %, bet vadības zinātnes programmās pat 45 %. Zinātnieki atzīst, ka normāls būtu 10 % atbirums. Tas liecina par to, ka skolēni īsti nezina, ko viņi izvēlas, bieži vien izvēles pamatā ir augstskolas vai profesijas prestižs, ir labas atzīmes, kāpēc izvēlas kādu budžeta programmu. Augstskolas savukārt vaino vidusskolas, ka skolēniem nav pietiekamu zināšanu, motivācijas, ka viņi neiztur studiju tempu, turklāt augstskolās ir jāmaina mācību paradumi, jāveic daudz patstāvīgā darba, kam daudzi bijušie vidusskolēni nav gatavi.

2014.gadā  4,9% jaunieši pēc pamatskolas un 7,3% pēc vidusskolas beigšanas neturpināja izglītības ceļu, mācības pārtrauca 5151 profesionālās izglītības iestādes audzēknis, studijām atmeta ar roku 20-28% pirmkursnieku, bet šobrīd bezdarbnieku rindas kuplina vairāk nekā 16000 jauniešu (15-29 gadi).

Visi šie fakti mudinājuši arī Izglītības un zinātnes ministriju domāt šajā virzienā – jāuzlabo darbs karjeras izglītībā. Eksperti norāda, ka karjeras vadības prasmes veidojas, praktiski darot, piedaloties ekskursijās uz uzņēmumiem, iesaistoties interešu izglītībā, darot brīvprātīgo darbu, jo skola nav vienīgā spēlētāja. Taču arī izglītības iestāžu loma ir būtiska – ideālā variantā par karjeras jautājumiem nebūtu jārunā tikai atsevišķās audzināšanas stundās, bet katram pedagogam jāpiedomā, kā viņu stundās mācīto saistīt ar reālo dzīvi jau no 1.klases, lai skolēns redz zināšanu praktisko izmantošanu.

Karjeras izglītība

Karjera ir cilvēka mērķtiecīga darbība savu kompetenču pilnveidei un izpausmei mūža garumā. Pamatskolas posms ir sākums karjeras apzinātai veidošanai, kas secīgi turpinās vidusskolā vai profesionālās izglītības iestādē, augstskolā un visas dzīves laikā.

Karjeras izglītība skolā:

  • Sevis izpratne – prasme apzināties un izvērtēt savas intereses, spējas, vērtības u.c.
  • Karjeras iespēju pētīšanas un radīšanas prasmes – darbs ar informatīvajiem resursiem, spēju un iespēju atbilstības izvērtēšana, nepieciešamā atbalsta atrašana u.c.
  • Karjeras plānošanas prasmes – portfolio veidošana un mērķu apzināšanās;
  • Spēja tikt galā ar nenoteiktību – risināt konkrētā brīža problēmas, radoši domāt, izglītoties visa mūža garumā.

Darbs ir mērķtiecīga cilvēka darbība, lai radītu materiālās un garīgās vērtības, veiktu pakalpojumus, kas nepieciešami sabiedrības vajadzību apmierināšanai.

Mācību darbs, brīvprātīgais darbs, sabiedriskais darbs un darbs rotaļās, spēlēs un brīvā laika aktivitātēs arī ir darbs!

 Karjeras atbalstam noderīgas vietnes

Valsts izglītības attīstības aģentūra – sadaļa “Karjeras atbalsts” – Euroguidance:

Informatīvie materiāli:

–        Klašu audzinātājiem

–        Karjeras speciālistiem

–        Skolēniem

–        Karjeras ziņu izdevumi

–        Semināru, konferenču materiāli

–        Pētījumi, rekomendācijas, politikas dokumenti

–        Euroguidance mobilitāte

Pieejams tiešsaistē: http://www.viaa.gov.lv/lat/karjeras_atbalsts/euroguidance_sadala/euroguidance/

Pieejams: http://www.draugiem.lv/viaa/

Nacionālā izglītības iespēju datu bāze – NIID

Nacionālā izglītības iespēju datubāze (NIID.LV) apkopo Latvijas izglītības iestāžu piedāvātās izglītības iespējas. Datubāzē atrodamas profesionālās vidējās izglītības programmas, augstākās izglītības studiju programmas, kā arī augstskolu, koledžu, un pieaugušo izglītības iestāžu piedāvātie kursi pieaugušajiem un jauniešiem.

NIID.LV vietne sastāv no divām daļām – no datubāzes un no portāla daļas, kas satur noderīgu papildu informāciju – rakstus par aktuāliem izglītības jautājumiem, karjeras izvēles testus un iespēju uzdot jautājumu e-konsultantam, Latvijas izglītības sistēmas apraksts un noderīgu saišu sadaļa. Portāla sadaļa regulāri  tiek papildināta ar jaunu saturu un jauniem pakalpojumiem izglītības meklētājiem.

Pieejams tiešsaistē: http://www.niid.lv/

Profesiju pasaule

Profesiju pasaule ir virtuāla pilsēta, kas iepazīstina ar profesiju daudzveidību. Par katru profesiju ir pieejams profesijas apraksts, intervija ar šajā profesijās strādājošo, fotogrāfiju galerija, profesijas apguves izglītības iespēju sadaļa un nākotnē arī video sižeti.

Profesiju pasauli var izmantot:

–        skolēni,

–        karjeras konsultanti,

–        klašu audzinātāji.

Interneta vietni www.profesijupasaule.lv uztur Valsts izglītības attīstības aģentūra.

Pieejams tiešsaistē: http://www.profesijupasaule.lv/lv/news

Nodarbinātības valsts aģentūra – sadaļa “Karjera”

Karjeras pakalpojumi:

–          darba meklētājiem,

–          jauniešiem,

–          pieaugušajiem.

Šī NVA mājas lapas sadaļa – ceļvedis karjeras veidošanā:
– sadaļā „Jauniešiem” var atrast dažādas sevis izpētes metodikas, kuras palīdzēs šo „iekšējo informāciju” izmantot savā labā, pieņemot lēmumu par profesionālo izvēli.
Ir iespēja arī „pielaikot” dažādas profesijas, izvēloties to, kura ir vispiemērotākā ikviena interesēm, prasmēm, kā arī atbilst darba tirgus pieprasījumam. Var uzzināt, kāda izglītība ir nepieciešama un kur apgūt izvēlēto profesiju.
Ja jau ir pieredze kādā no profesionālās darbības jomām, bet šī brīža darbs vairs nesniedz gandarījumu, ir laiks ieskatīties sevī un savas nākotnes iespējās sadaļā „Pieaugušajiem”.

Ja kāds meklē darbu un vēlas iegūt informāciju, kā to izdarīt, ietaupot savu laiku un naudu, tad jāieskatās tematiskajā sadaļā „Darba meklētājiem”. Tieši šeit var iegūt informāciju, kā meklēt darbu, lai to atrastu: var iemācīties apkopot savu iepriekšējo pieredzi un izvirzīt jaunus mērķus, veidot savu personisko „Pieredzes un sasniegumu mapi”, kā arī saņemt ieteikumus, kā veiksmīgi pierādīt savas spējas darba intervijā.

Pieejams tiešsaistē: http://www.nva.gov.lv/karjera/

Profesiju apraksta katalogs

370 profesiju apraksti (2006.gads): darba pienākumi, veikšanas veids, profesijas apraksts, būtiskākais aprīkojums un instrumenti, darba apstākļi, uzņēmumu vai iestāžu veidi, kuros sastopami šīs profesijas pārstāvji, kā arī radniecīgās profesijas.

Pieejams tiešsaistē un lejuplādējams: http://www.nva.gov.lv/karjera/docs/profesiju_aprakstu_katalogs_A4.pdf – lielais

http://jvmv.lv/f/uploads/profesiju-aprakstu-katalogs-A5.pdf  – saīsināti

«Profesiju aprakstu katalogs 2. sējums» NVA

Profesiju aprakstu kataloga 2. sējumā (2012.gads) ir iekļautas vairākas profesijas, kuru pieprasījumu nākotnē prognozē Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija, vai kuras par nozīmīgām atzina aptaujāto profesionālo asociāciju un valsts iestāžu pārstāvji. Personības īpašības, iemaņas un prasmes, kas nepieciešamas šajā profesijā un ieteikumi, kā tās attīstīt.

Tajā var iepazīties ar 130 profesiju aprakstiem, uzzināt, kādi ir attiecīgā speciālista darba uzdevumi, apstākļi, aprīkojums un profesionālās izaugsmes iespējas, kā arī gūt priekšstatu par izglītības prasībām un radniecīgajām profesijām. Katras profesijas apraksta beigās ir sniegti ieteikumi, ko var darīt jau šodien, lai laikus rūpētos par darbam nepieciešamo spēju attīstību, zināšanu un prasmju apguvi.

Visām profesijām ir izstrādātas prasmju noteikšanas lapas, kas palīdz izvērtēt savu interešu, personības īpašību un prasmju atbilstību konkrētajai profesijai. Prasmju noteikšanas lapu lietderīgi aizpildīt pēc iepazīšanās ar konkrētās profesijas aprakstu.

Jaunais „Profesiju aprakstu katalogs” ir 2007. gadā izdotā kataloga turpinājums. Abu katalogu apvienoto e-versiju, kurā ir 500 profesiju apraksti un prasmju noteikšanas lapas, var aplūkot NVA mājaslapas (www.nva.gov.lv) sadaļā „Karjeras pakalpojumi”.

Projekts “Dari Latvijai”

Biedrība „Alternatīvā Attīstība” – Projekts Dari Latvijai piedāvā skolu jauniešiem, skolotājiem, skolu vadībai, tehnikumiem, augstskolām, uzņēmējiem un pašvaldībām kopā augt un palīdzēt augt katram jaunajam cilvēkam, lai tas atrastu sev piemērotāko vietu dzīvē un sev atbilstošāko profesiju – tādu, kas ir vērtīga pašam un prestiža darba vidē.

Pieejams tiešsaistē: http://www.darilatvijai.lv

Izglītības iespējas Latvijā pēc 9.klases:

Uzreiz pēc pamatskolas Tu vari iegūt vispārējo vidējo izglītību vai dažāda līmeņa profesionālo izglītību. Šajā shēmā atspoguļotas mācību iespējas pēc 9.klases un tālākās izglītības varianti:

Vispārējo vidējo izglītību var iegūt trīs veidu mācību iestādēs:

Vidusskolās;

Vakara (maiņu) vidusskolās;

Ģimnāzijās.

Vidusskola (1. – 12.klase) piedāvā pamatizglītību un vismaz vienu vispārējās vidējās izglītības programmu. Ģimnāzija (7. – 12.klase) īsteno ne mazāk par divu virzienu vispārējās vidējās izglītības programmām. Tās var piedāvāt arī daļējas pamatizglītības programmas no 7. līdz 9.klasei.

Valsts ģimnāzija (7. – 12.klase) papildus vispārējās vidējās izglītības programmu īstenošanai darbojas arī kā reģionālais metodiskais centrs un pedagogu tālākizglītības centrs. Valsts ģimnāzijas piedāvā ne mazāk par trīs virzienu vispārējās vidējās izglītības programmām un var īstenot arī daļējas pamatizglītības programmas no 7.līdz 9.klasei.

Vakara (maiņu) vidusskolā mācības notiek dažādos laikos (ir dienas un vakara grupas), tāpēc tās iespējams apvienot ar darbu. Līdzīgi kā vidusskolas, arī vakara (maiņu) skolas piedāvā kādu no izglītības programmu virzieniem. Svarīgi atcerēties – lai pabeigtu vakarskolu vai neklātienes programmu un iegūtu vispārējo vidējo izglītību, jākārto centralizētie eksāmeni, un prasības ir tādas pašas kā parastajās vidusskolās vai ģimnāzijās.

Profesionālās izglītības iestādes pēc pamatskolas piedāvā iegūt divu veidu izglītību:
Arodizglītību (2-3 gadi) un Profesionālo vidējo izglītību (4 gadi). Šajās programmās var iestāties ar pamatskolas izglītību un ne agrāk kā tajā kalendārajā gadā, kad paliek 15 gadi. Arodizglītības programmas ietvaros profesijas apguvei līdztekus tiek iegūta daļēja vispārējās vidējās izglītības programma. Arodizglītības programmās apgūst 2. profesionālā kvalifikācijas līmeņa profesijas. Savukārt četrgadīgajā profesionālās vidējās izglītības programmā tiek apgūta gan vidusskolas izglītība, gan profesija, kas atbilst 3. profesionālās kvalifikācijas līmenim. Pavisam Latvijā ir 92 skolas, kur apgūt vidējo izglītību.

Profesionālās izglītības iespējas pēc pamatizglītības:

Profesionālā izglītība pēc pamatizglītības

Profesionālā vidējā izglītība pēc pamatizglītības

Arodizglītība pēc pamatizglītības

Vairāk meklējiet www.niid.lv

Latvijas skolu karte

Akreditētās augstskolas un koledžas

Zita Andersone