Skolēnu projekti

														
Irēna Birgersone

Lepojamies!

Uz valsts olimpiādi ķīmijā uzaicināti 9.klases skolēni Mareks Lazda un Mārtiņš Kalniņš. Paldies skolotājai Vitai Banzenai.

														
Irēna Birgersone

UNESCO seminārs

Pieteikšanās līdz 15.02.2019. šeit: https://ej.uz/ASPseminars

														
Irēna Birgersone

														
Irēna Birgersone

Ābeču svētki

Kad atver vāku grāmatai-
Tur stāv aiz burta burts.
—————————-
Kad dziļāk ej un ieskaties,
Tur vārds aiz vārda stāv.
——————————-
Ej vārdu mežā, skaties pats,
Ko proti ieraudzīt.
/Vija Gune/
Pirmās ābeces gudrības jau tika apgūtas bērnudārzā, bet lasītprasme nostiprināta skolā. Nu mūsu pirmklasnieki  burtu un vārdu mežā neapmaldīsies. To apliecināja Ābeces svētki, jo pirms saņemt sertifikātu skolēniem vajadzēja apliecināt prasmi darboties ar burtiem un vārdiem dažādos uzdevumos: ar taustes palīdzību atpazīt burtus, izlasīt attēlu tekstu, atjaunot krustvārdu mīklu, atjaunot burtu vietu vārdos, veidot stāstījumu par it kā nesaistītiem attēliem, rakstīt un zīmēt, papildināt dzejoļu rindas ar atskaņu vārdiem. Protams, pēc padarīta darba ballīte ar Pepiju, Karlsonu un svētku kliņģeri.
sk.Inga Zamberga

														
Irēna Birgersone

Žetonu vakara izrāde

														
Irēna Birgersone

Apsveicam

Apsveicam ar iegūto 1. vietu starpnovadu mājturības un tehnoloģijas olimpiādē 8.-9. klašu grupā 8.a klases skolnieku Klāvu Valteri, atzinību Kristeru Bulu 8.a. Paldies skolotājam Gunāram Guntim Baronam

														
Irēna Birgersone

														
Irēna Birgersone

														
Irēna Birgersone

														
Irēna Birgersone