Ēnu diena

https://enudiena.lv/jaunumi/sakusies-pieteiksanas-enu-dienai

														
Irēna Birgersone

														
Irēna Birgersone

Apsveicam Danielu Lasmani, Raineru Pavāru (10.a), un Amandu Siliņu Lauvu (9.b), ar iegūto atzinību starpnovadu dabaszinātņu olimpiādē. Paldies skolotājām Vitai Banzenai, Margitai Skrastiņai un Anetei Miltai.

														
Irēna Birgersone

Latvijas skolas soma

Iniciatīvas „Latvijas skolas somas”  ietvaros,Brocēnu vidusskolas  4.a un 4.b klases devās uz Kazdangas pili meklēt ziemas brīnumu. Sniegu, protams, neatradām, taču iemācījāmies liet smiltīs sveces un izgatavot rotājumus no veidošanas masas. Iepazināmies ar Kazdangas pils vēsturi. Zināšanas nostiprinājām orientēšanās spēlē. Drosmīgākie muzicēja pils lielajā zālē.

4.a klases audzinātāja: Dace Viļumsone

4

														
Irēna Birgersone

Apsveicam

Apsveicam Saniju Burlakovu 9.a ar iegūto 3.vietu un Kārli Janševski ar iegūto atzinību starpnovadu vēstures olimpiādē 9.-12.klasēm. Paldies skolotājai Laurai Miķelsonei.

														
Irēna Birgersone

Izrāde mazajiem

Kad gaisā virmo eglīšu un svecīšu smarža, kārojas savas gardi ceptās piparkūkas un trīsošas gaidas pārņem ikvienu, tuvojoties Ziemassvētku brīnumam, mums, Brocēnu novada sākumskolas skolēniem, iniciatīvas „Latvijas skolas somas” ietvaros13. decembrī bija iespēja noskatīties Ditas Balčus senu „Ziemassvētku pasaku”, kurā netrūka sirsnīgu un aizkustinošu mirkļu, kad kāda puisīša ilgas pēc brīnuma piepildījās…

Izrādē mūs uzrunāja eņģeļi, kuri nesa vēsti par pasaulē notiekošo, viņi iepriecināja ar savu skanīgo dziedājumu un instrumentu spēli, kā arī iesaistīja dažādās aktivitātēs.

Izrāde bija veidota par visu gaišo, skaisto, labo, par mīlestību un ticību mums apkārt…

2.a klases audzinātāja: Eva Raboviča

														
Irēna Birgersone

														
Irēna Birgersone

Ballējam…

														
Irēna Birgersone

Interesanta stunda

3. b klases skolēni ar skolotājas Vivitas Ķezberes palīdzību apguvuši elektrodrošību, bet datorikas stundā skolotājas Ingas Rozalinskas vadībā guvuši priekšstatu par prezentāciju veidošanu. Kur nu vēl labāks veids, kā nodemonstrēt savas zināšanas, kā datorklasē veidot prezentāciju par attiecīgo tēmu?! Nezinu, vai vēl kādreiz skolēniem, pildot pārbaudes darbu, acis tā mirdz, bet šoreiz to nevarēja nepamanīt.

														
Irēna Birgersone

Meklējot pareizo atbildi

5.decembrī visu dienu notika starpdisciplinārā stunda 5.c klasē, kuras mērķis bija – veicināt lasītprasmi un matemātikas teksta uzdevumu izpratni. Sasniedzamais rezultāts – prot un spēj izprast teksta uzdevuma saturu, to vizualizēt un atrisināt. Stundas vadīja skolotājas – Digna Gūtmane, Inta Zankovska, Inga Rozalinska, Irēna Birgersone.

Skolēni pēc nejaušības principa (izmantojot WordWall programmu) tika sadalīti pāros. Katrs pāris saņēma darba lapas ar teksta uzdevumiem. Uzdevumi tika atrisināti. Lai izprastu teksta uzdevuma saturu, teksts tika analizēts gramatiski, meklējot teikuma virslocekļus, skaidrojot vārdu nozīmi. Pēc tam tika veidotas prezentācijas par teksta uzdevuma atrisināšanas gaitu. Tas bija izaicinājums gan skolēniem, gan skolotājiem.

Skolēnu atziņas:

Esam precīzi sapratuši un izrēķinājuši uzdevumus. Protams, bija vieglāk. Mēs sapratām. Man patika strādāt pārī. Es vēlētos, lai vēl notiek tādas stundas. Man nepatika, ka bija daudz teksta uzdevumi. Es vēlētos būt pārī ar citu.

														
Irēna Birgersone