Piedalies un veido nākotni

✅Turpinām īstenot IAC projektu “Piedalies un veido nākotni!”. Tikšanās reizē jauniešiem būs iespēja uzzināt politiķu ikdienas pienākumus, iepazīt pašvaldības un lēmumu pieņēmēja darbu, iegūt iespēju pastāstīt par sev svarīgo un nepastarpināti uzdot jautājumus. Savukārt politiķi gūs priekštatu par jauniešu realitāti un vajadzībām.

Tiekamies jau 28. septembrī Brocēnu vidusskolas aktu zālē uz diskusiju “Kafija ar politiķiem”.💭👋☕️

														
Irēna Birgersone

Vecāku sapulce

														
Irēna Birgersone

Satikšanās ar dzejoli

Trešdien, 22. septembrī, mūsu skolas vidusskolēni devās uz satikšanos. Tā nebija parasta satikšanās, bet gan satikšanās ar dzejoli. Pie mums ciemojās Jaunā Rīgas teātra aktieri Jana Čivžele un Ivars Krasts. Jana arī ir mūsu skolas absolvente. Pasākums “Satikšanās ar dzejoli” bija īpašs ar to, ka ikviens dalībnieks bija atnācis ar dzejas grāmatu un sameklējis tajā dzejoli. Aktieri ieveda mūs dzejas pasaulē un rosināja uz dzejoli paskatīties citādi. Vieglāk, brīvāk, bet dziļāk. Daži dzejoļi skanēja pat 4-5 reizes, lai dzirdam atšķirību, kā var to lasīt ar dažādām attieksmēm, intonācijām.

Dziesmas un dzejoļi šajā pēcpusdienā rosināja uz pārdomām, kas mums katram ir dzeja, kad tā mums ir nepieciešama un kā to lasīt.

Tā patiesi bija ļoti, ļoti īpaša satikšanās- ar dzejoli un ar lieliskajiem aktieriem- Janu un Ivaru!

														
Irēna Birgersone

Dzejas dienu kafejnīca

23. septembrī Dzejas dienu kafejnīca skolotājiem notika jau otro reizi. Šogad tēma TRĪS. Trīs dzejoļi un priekšmets, kas asociējas ar Dzejas dienām. Un vēl- Tēja. Rausis. Īstums. Sarunas. Un visam pāri-  sastapšanās ar dzeju. Emociju amplitūda no skumjām līdz sirsnīgiem smiekliem.

														
Irēna Birgersone

LATVIJAS SKOLĒNU 75. SPARTAKIĀDE VIEGLATLĒTIKĀ “VIDUSSKOLU KAUSS 2021.”

Sacensības notika 2021. gada 20.septembrī Saldū, Saldus sporta kompleksa stadionā. Sacensības organizēja LSSF, bet tiešā sacensību vadība tika uzticēta Saldus sporta skolai. Brocēnu vidusskolas skolnieces kopvērtējumā izcīnīja 2.vietu!

Brocēnu vidusskolu pārstāvēja vidusskolnieces: Anna Frolova, Demija Burlakova, Leandra Spriesle, Daniela Lasmane, Roberta Laurinoviča, Elisa Eihvalde

Paldies meitenēm par iniciatīvu, neatlaidību un cīņas sparu!

														
Irēna Birgersone

														
Irēna Birgersone

Apsveicam

Konkursā piedalījās 11.klases skolēni, un tas ir ikgadējs UNESCO un Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma konkurss.

														
Irēna Birgersone

Lepojamies ar 1.vietu pilsētu vidusskolu grupā

Vairāk informācijas šeithttps://www.konkurss.lv/da_eks/index.php?g=2020&b=2
														
Irēna Birgersone

Svarīgi!

Informācija, noteikumi un ieteikumi, lai nodrošinātu klātienes mācību procesu Covid – 19 infekcijas ierobežošanai: https://www.brocenuvsk.lv/covid-19/

														
Irēna Birgersone

														
Irēna Birgersone