Gadagrāmata

Skolas Gadagrāmatā katru mēnesi tiek atspoguļoti skolas svarīgākie notikumi. Ar 2014./2015.m.g. visi svarīgākie notikumi skolā tiek atspoguļoti mājaslapā.

58. gadagramata.jpg

Zita Andersone