2021./2022.m.g. projekti

PROJEKTA NOSAUKUMS KOORDINĒTĀJS, FINANSĒTĀJS NORISES LAIKS KOORDINATORS MĒRĶA GRUPA
PumPuRS Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai IKVD, Eiropas Sociālais fonds 2018.-2022. Marika Ulmane 1.-12.klašu skolēni
PumPuRS  Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai ‘’Domā, radi, dari!’’ IKVD, Eiropas Sociālais fonds 2019.-2022. Dita Dubulta, Arta Zepa 8.klašu skolēni
Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai VISC, Saldus novada pašvaldība 2017.-2023. Vivita Ķezbere 1.-12. klases skolēni
UNESCO Asociēto skolu projekts UNESCO Latvijas nacionālā komisija 2012.- Laura Miķelsone. Mairita Neilande 1.-12. klases skolēni
Dalība Nacionālajā Veselību veicinošo skolu tīklā Veselības ministrija, Slimību profilakses un kontroles centrs 2015.-2023. Arta Zepa 1.-12.klašu skolēni, skolotāji
Kultūrizglītības programma “Latvijas skolas soma” Kultūras Ministrija 2018.- Dita Dubulta 1.-12. klašu skolēni
Skolu apmaiņas partnerības projekts “Strongers schools with 21st century skills” ES programma ‘’ERASMUS+” , Vadošais partneris  Itālijas Istituto Comprensivo 01.09.2020.- 31.08.2022. Agnese Čīče skolotāji
Brocēnu novada skolotāju mācību mobilitātes projekts “Kopā mācīties un praktizēt” ES programma ‘’ERASMUS+” , Brocēnu  novada pašvaldība 01.09.2020.-31.05.2022. Marika Ulmane Skolotāji
eTwining projekts Jaunatnes Starptautisko Programmu aģentūra 2016.- Daiga Barančane 1.-12.klašu skolēni, skolotāji
Līderis “Ar stiprām saknēm Latvijā un Eiropā’’ Eiropas parlaments Biedrība ‘’VITAE’’ Dace Melbārde 2019.-2022. Laura Miķelsone, Daiga Barančane, 10.-12. klašu skolēni
Skolu apgādes programma, Skolas piens LAD, ES 2021./2022. Agnese Čīče 1.-9. klašu skolēni
Skolu apgādes programma, Skolas auglis LAD, ES 2021./2022. Agnese Čīče 1.-9. klašu skolēni
Programma Sporto visa klase Latvijas Olimpiskā komiteja 2019.- Agate Leja, Eva Raboviča 4.a klase
Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs Eiropas sociālais fonds Valsts izglītības attīstības aģentūra 2019.-2022. Agnese Čīče 7.-12.klašu skolēni
Zaļā Josta Latvijas Valsts meži 2016.- Agnese Čīče, Klāvs Zakevics 1.—12.klašu skolēni, skolotāji
“Atbalsts psihoemocionālās veselības veicināšanas pasākumiem skolās Covid-19 pandēmijas radīto seku mazināšanai” Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra 2021. 14., 15. oktobris Dita Dubulta 10.-12. klašu skolēni

Intervija ar skolotāju Daigu Barančani par Erasmus+ projektu

Pastāstiet mazliet par šo projektu!

Mūsu skola piedalās Erasmus+ projektā “Stronger schools with 21st century skills”. Projektam, patiesībā, bija jāsākas jau pagājušajā gadā, bet viss tika pārcelts epidemioloģisko ierobežojumu dēļ. Šajā projektā piedalās vēl 5 citas skolas – skola no Horvātijas, Bulgārijas, Itālijas un 2 skolas no Turcijas. Novembrī bija pirmā tikšanās Itālijā, Neapolē. 

Ko Jūs darījāt Itālijā?

Itālijā man un vēl trīs manām kolēģēm – Natālijai Balodei, Ditai Dubultai Anetei Miltai – bija iespēja viesoties skolā, kura arī ir iesaistīta šajā projektā. Šī skola ir Neapoles priekšpilsētā Portiči, tā ir ar mūzikas novirzienu un viņi parādīja, kā šis mūzikas novirziens un darbība projektos šo skolu paceļ augstākā līmenī citu skolu vidū. Šajā skolā mācās daudzi bērni no sociāli nelabvēlīgām ģimenēm un tāpēc tiek pievērsta īpaša uzmanība tam, lai bērni justu, ka arī viņiem ir iespējas kaut ko sasniegt un mūzika ir viens no šiem virzieniem, koris guvis vairākas godalgas. Ar mūzikas instrumentiem nodrošina skola. Skola vakaros ir atvērta dažādām aktivitātēm arī šo bērnu ģimenēm.

Kāds ir šī projekta mērķis?

Projektā tiek apskatīti veidi, kā skolās tiek attīstītas skolēnu nākotnē nepieciešamās prasmes, tāpēc galvenais akcents tiek likts uz skolotāju kompetenču pilnveidošanu darbam ar skolēniem. Mūsu skolas virziens ir vairāk virzīts uz mūžizglītību un kā mēs palīdzam skolēniem domāt par to, kas viņi vēlas kļūt nākotnē, kā nepārtraukt mācības skolā, bet katrai skolai tā pat ir jāpilda projektā minētās aktivitātes, kuras aptver visdažādākās tēmas, piemēram, veselīgu dzīvesveidu, mākslu, literatūru, tehnoloģiju lietošanu.

Ko Jūs ieguvāt no šī brauciena?

Jebkurā no šāda veida braucieniem var gūt pieredzi! Redzējām, kāda ir vide un kā strādā citā skolā, katras skolas prezentācijā iepazināmies ar citu valstu izglītības sistēmu. Nenoliedzami, citas valsts kultūras pieredze ir liela vērtība, kopīgās vēlās vakariņas itāļu stilā, ekskursijas pa Pompejām un Neapoli vien ko vērtas! Ieguvums ir sarunas angļu valodā. Es gan cerēju, ka mums ļaus ilgāk strādāt darba grupās, lai mēs varētu precizēt, kas ir jāveic projektā ierakstītajās aktivitātēs, kāds ir praktiskais rezultāts, ar kuru jādalās, bet vairāk tika runāts par to, kad tieši mēs brauksim uz citām valstīm, jo, izrādījās, ka to ir ļoti sarežģīti saskaņot, ņemot vērā citu valstu svētkus, skolēnu brīvlaikus, eksāmenu laiku. Ir ieplānots, ka pie mums pārējās valstis viesosies 2022. gada aprīļa beigās.

Varbūt bija kāda negatīva pieredze?

Es nezinu vai to var nosaukt par negatīvu pieredzi, bet itāļiem ir vieglāka pieeja plānošanai, jo gandrīz nekas nenotika laikā, bet pie tā ir vienkārši jāpierod. Mēs nebijām arī sagatavojušās, ka viņu epidemioloģiskie noteikumi liek telpās visu laiku turēt atvērtus logus un nācās strādāt iekštelpās virsdrēbēs. Arī Neapoles teātra zālē, kur apmeklējām mūziklu, kurā dzied skolas koris un solisti, apmeklētāji gāja iekšā virsdrēbēs, lai gan tur bija silts.

Kas Jūs visvairāk pārsteidza šī brauciena laikā?

Varētu teikt, ka pārsteidza drošības sistēma Itālijas skolā, lai gan esmu līdzīgu sistēmu redzējusi arī citās valstīs. Apkārt skolai ir žogs un, lai tiktu iekšā, kādam tevi no iekšpuses ir jāielaiž un skolas telpās apkārt staigā tehniskais personāls, kas visu laiku uzrauga, kas notiek skolas gaiteņos, arī gaiteņu ieejas ir ar režģiem. Un arī tas, ka pilsētā pie jūras nevar tikt pie jūras – žogs vai dzelzceļš priekšā. Savdabīgas bija noslēguma vakariņas, kā pārsteigums bija viena no sākumskolas skolotājām, kura mums izpildīja operu dziedājumus. Tas bija jauki! Un, ja jau visi ceļi ved uz Romu, tad noslēgumā ar ātrvilcienu 295 km/h mūsu lieliskā komanda devās izbaudīt Romas un Vatikāna aizraujošo skaistumu.

16.12.2021.saņemta pozitīva ziņa par to, ka SCHWENK Latvija ir atbalstījis mūsu projektu “`Āra (dabas) zaļo klasi”. Projekts tiks īstenots līdz 1.septembrim.

Projekta mērķis ir izveidot skolēniem veselīgu un drošu mācību vidi, lai viņiem būtu iespēja, neatkarīgi no pastāvošajiem ierobežojumiem valstī, apgūt mācības klātienē. Rezultātā būs sakopta skolas vide un izveidota lapene, galds, soli un tāfele. Projektu izstrādāja Brocēnu vidusskolas projektu vadītāja Agnese Čīče.
Irēna Birgersone