“DIDILAND” Brocēnu vidusskolā


“DIDILAND”- tā ir kā ota māksliniekam, kā instruments mūziķim, instruments savu un grupas talantu izpaušanai.
ESF projekta Nr. 8.3.2.2/16/I/001 “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”  ietvaros  21.novembrī Brocēnu novada 7.-8 klašu skolēniem bija iespēja attīstīt savus talantus, izzināt dažādu mācību priekšmetu caurvijas, sasaistot tās ar informācijas tehnoloģijām. Praktiski darbojoties, izmantojot mobilo tālruni, skolēni attīstīja prasmi strādāt komandā, izvirzīt līderi un savstarpēji komunicēt. Esam gandarīti un pateicīgi par šo iespēju nodarbību vadītājām, „ideju dīdeklēm”- Intai Konstantei un mūsu skolas absolventei Leldei Vīnkalnei.

 

 

 

														
Dita Dubulta