2008./2009.m.g.projekti

 

Skolas projekti 2008./2009. māc.g.

 

N.p.

k.

Projekta nosaukums

Finansētājs

Norises laiks

Koordinātors

Mērķa grupa

 

1.

Socrates/ Comenius

Iepazīsim Eiropu ar bērna acīm

 

Eiropas  Komisija

2007.10.-

2008.11.

Daiga Barančane

1.-12.kl.skolēni

 

2.

Starpkultūru dialoga veicināšana

 

ES un Sorosa fonds Latvija

2007.07.-2008.11.

Ginta Sīle

Skolēni, vecāki, skolotāji

3.

Mācību satura izstrāde un skolotāju tālākizglītība dabaszinātņu, matemātikas un tehnoloģiju priekšmetos

 

 Eiropas Sociālais fonds

2005.11.-

Olita Ļitvinova

 

Skolēni, dabazinību, matemātikas skolotāji

4.

Veselību veicinošas skolas projekts „Tava izvēle – strādāt un būt veselam”

 

Brocēnu pašvaldība

2007.09.-

2008.05.

 

Inita Valtere

 

1.-12. kl. skolēni

5.

Zaļā punkta skola

Latvijas Zaļais punkts

 

 

2003.09.-

 

Vivita Ķezbere

 

1.-12.kl.skolēni

6.

Bērniem draudzīga skola

 

Bērnu un ģimenes lietu ministrija

 

 

2005.01-

 

Ginta Sīle

 

Skolēni un skolotāji

7.

Skolēnu projektu konkurss

 

Brocēnu pašvaldība

2003.11.-

2008.02.

Egons Valters

5.-12.kl. interesenti

8.

Novada skolu sadarbība

novadpētniecībā

 

 

Brocēnu pašvaldība

 

2003.09.-

2008.05.

 

Laura Miķelsone

 

5.-9.kl. skolēni

9.

Atbalsts biedrības stiprināšanai – pamats veiksmīgai ilgtermiņa darbībai

Eiropas Savienības struktūrfonda

LEDER+  veida pasākums

1.05.-30.06.2008

Inita Valtere

Arta Zepa

1.-12. kl. skolēni un skolotāji

10.

Tepat pie mums Brocēnos

CEMEX projektu fonds

7.04.2008.

15.10.2008.

Inita Valtere

Skolēni,

vecāki,

Brocēnu novada iedzīvotāji

11.

Uzņēmējs – palīgs karjeras izvēlē

Saldus rajona padomes projektu fonds

15.08.2008.

15.12.2008.

Inita Valtere

Arta Zepa

9.-12.kl skolēni

12.

Jaunieši vēro

Eiropas Komisija un SEB banka

2007.-2008.

Ginta Sīle

 

13.

Brocēnu novadā sportojam ar azartu

IZM Sporta pārvalde

2008.04.-2008. 10.

Arta Zepa

1.-12.klašu skolēni

 

 

Irēna Birgersone