2011./2012.m.g.projekti

Skolas projekti 2011./2012. māc.g.

N.p.

k.

Projekta nosaukums

Finansētājs

Norises laiks

Koordinātors

Mērķa grupa

 

1.

 

Atbalsta pasākumu īstenošana jauniešu sociālā atstumtības riska grupu integrācijai izglītībā Brocēnu novadā

 

Eiropas Sociālais fonds

 

 

2012.01.-

2013.12.

 

Laura Miķelsone

 

 

1.-12.. kl. skolēni, skolotāji

 

 

2.

 

Inovatīvās (Ekselences) pieredzes skola

 

 

Brocēnu novada pašvaldība

VISC

 

2011.09.- 2013.09

 

Olita Ļitvinova

 

Brocēnu vidusskolas dabaszinību skolotāji un skolēni

 

 

3.

 

Brocēnu vidusskolas skolotāju istabas rekonstrukcija un tehniskā aprīkošana

 

 

 

CEMEX Iespēju fonds

 

2011.06. – 2011.08.

 

Egons Valters

 

Brocēnu vidusskolas skolotāji

 

4.

 

Tehniskā aprīkojuma pilnveide biedrības brīvprātīgā darba aktivizēšanai Brocēnu novadā.

 

 

ELFLA

 

2011.03.- 2011.12.

 

Arta Zepa

Inita Valtere

 

Brīvprātīgā darba veicēji, novada iedzīvotāji

 

5.

 

Brocēnu novada izglītības iestāžu informatizācija

 

IZM un Eiropas reģionālās attīstības fonds

 

2010.01.-

2011.11.

 

 

Irēna Birgersone

 

Skolēni, skolotāji

 

6.

 

Veselību veicinošas skolas projekts

 

Brocēnu novada pašvaldība

 

 

2011.09.- 2012.05.

 

Inita Valtere

 

1.- 12. klašu skolēni

 

7.

 

Skolēnu projektu konkurss

 

Brocēnu novada pašvaldība

 

 

2003.-

2012.03.

 

Egons Valters

 

5.-12.klašu interesenti

 

8.

 

Zaļā punkta skola

 

Latvijas Zaļais punkts

 

 

2003.09.-

 

Vivita Ķezbere

 

1.-12.kl.skolēni

9.

„Ripo droši, dzīvo droši”

 CEMEX Iespēju fonds 

2011.11.-

2012.02.

 Arta Zepa  6.- 12. klašu skolēni, novada iedzīvotāji 

Eiropas iedzīvotāji kopienu labklājībai

kopienas projekts.doc

Irēna Birgersone