2010./2011.m.g.projekti

N.p.

k.

Projekta nosaukums

Finansētājs

Norises laiks

Koordinātors

Mērķa grupa

 

1.

 

ESF projekts „Dabas zinātnes un matemātika” 7.-9.klasei

 

Eiropas Sociālais fonds

 

 

2009.03.-

2011.06.

 

Olita Ļitvinova

 

 

7.-9. kl. skolēni, dabaszinību, matemātikas skolotāji

 

 

2.

 

Mācīsimies dzīvot izmantojot savas iespējas

 

 

Sorosa fonds

 

2009.

2011.

 

Laura Miķelsone

1.-12. klašu skolēni, novada skolotāji, novada iedzīvotāji

 

3.

 

Sporta aktivitāšu centra izveide sabiedrības dzīves kvalitātes uzlabošanai Brocēnu novadā.

 

 

ELFLA

 

2010.07.- 2011.03.

 

Arta Zepa

Inita Valtere

 

1.-12.klašu skolēni, skolotāji, novada iedzīvotaji

 

 

4.

 

Ģērbtuvju un dušas telpu rekonstrukcija Brocēnu vidusskolā

 

 

SIA CEMEX

 

2010.06.- 2010.09.

 

Egons Valters

 

1.-12. klašu skolēni

 

5.

 

Veselību veicinošas skolas projekts „Mācies veselību”

 

Brocēnu novada pašvaldība

 

 

2010.09.- 2011.05.

 

Inita Valtere

 

1.- 12. klašu skolēni

 

6.

 

Mamma daba

 

 

Latvijas Valsts Meži

 

2008. –

 

Vineta Dīriņa

Inga Zamberga

Daiga Staško

Vivita Ķezbere

 

 

1. – 4. klašu skolēni

 

7.

 

Zaļā punkta skola

 

Latvijas Zaļais punkts

 

 

2003.09.-

 

Vivita Ķezbere

 

1.-12.kl.skolēni

 

8.

 

Skolēnu projektu konkurss

 

 

Brocēnu pašvaldība

 

2003.11.-

2011.02.

 

Egons Valters

 

5.-12.kl. interesenti

 

9.

 

Novada skolu sadarbība

novadpētniecībā

 

 

Brocēnu pašvaldība

 

2003.09.-

2011.05.

 

Laura Miķelsone

 

5.-9.kl. skolēni

Irēna Birgersone