Office 365

Lai veiksmīgāk noritētu mācību darbs neklātienes un tālmācības programmās skolā tiek lietota apmācības vide Office 365.

121. office.jpg

Irēna Birgersone