Kafija ar politiķiem

Otrdien, 6.novembrī Brocēnu vidusskolā norisinājās neformāla diskusija “Kafija ar politiķiem”, kurā Brocēnu novada skolēnu pašpārvalžu pārstāvji, tikās ar Brocēnu pilsētas domes vadību un amatpersonām, lai diskutētu par Brocēnos jauniešiem aktuālām tēmām. Tikšanās laikā tika apspriesti jautājumi par to, kā veidot efektīvu sadarbību starp pašvaldību un jauniešiem, kā jauniešus informēt par pasākumiem un iespējām Brocēnu novadā, kā jauniešus iesaistīt pašvaldības lēmumu pieņemšanā, kādi jautājumi un problēmas ir aktuālas Brocēnu jauniešiem.
Kopīgās diskusijās ar jauniešiem iesaistījās Solvita Dūklava, Ārijs Sproģis, Zigmunds Zaļenko, Irēna Birgersone, Daina Gredzena, Ilze Tomanoviča- Barone, Sanija Jasute, Daiga Plaude.
Diskusiju laikā jaunieši ar politiķiem grupās apsprieda, kas būtu tas, ko nepieciešams ieviest, piemēram, viena grupa ieteica skolā ieviest radio, savukārt citi vēlējās autobusa pieturā soliņu ar jumtiņu, citi -iespēju jauniešiem rakstīt projektus, kurus varētu izskatīt to realizēšanai, kā arī realizēt jaunu neformālu tikšanos skolēniem ar skolotājiem. Katrā grupā izteiktie ierosinājumi tiks apkopoti Brocēnu pilsētas domē.
Pasākums bija vērtīgs ar to, ka mums bija iespēja pateikt vietējās politikas veidotājiem, kādi jautājumi jauniešiem ir svarīgi, un kā viņi saredz to iespējamo risinājumus.Bija patīkami parunāt ar politiķiem, apmainīties ar viedokļiem, vērtīgi bija dzirdēt viņu pieredzes stāstus, kā arī bija interesanti un noderīgi dzirdēt jauniešu domas par apkārtējo vidi un tās uzlabošanu. Kopumā diskusija bija izdevusies, un katrs tās dalībnieks noteikti ir ieguvējs.
Paldies, enerģiskajiem un aktīvajiem diskusiju treneriem Rudītei Muraševai un Ēvaldam Kārkliņam. Paldies skolotājai Ditai Dubultai par šo diskusiju noorganizēšanu.

Skolēnu prezidente, 10.a klses skolniece Anna Zariņa.

 

														
Irēna Birgersone

Fakti un maldināšana. Latvijas valsts izveidošana un zaudēšana.

16. novembrī plkst. 9:20 – 10:50 Brocēnu vidusskolā notiks atvērtā vēstures stunda “Fakti un maldināšana. Latvijas valsts izveidošana un zaudēšana.” Stundu rīko Sociālās atmiņas pētniecības centrs un to vadīs vēstures doktori Uldis Neiburgs un Jānis Šiliņš. Aicināti piedalīties 10.-12. klašu skolēni, skolotāji un viesi.

														
Irēna Birgersone