2019./2020.m.g.projekti

Nr. p.k. PROJEKTA NOSAUKUMS KOORDINĒTĀJS, FINANSĒTĀJS NORISES LAIKS KOORDINATORS MĒRĶA GRUPA
1. Kompetenču pieeja mācību saturā VISC, ES 2017.-2021. Egons Valters Olita Ļitvinova 1.-12. klašu skolēni, skolotāji
2. PuMPuRS Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai IKVD, Eiropas Sociālais fonds 2018.-2022. Marika Ulmane 5.-12. klašu skolēni
3. Atbalsts izglītojamo kompetenču attīstībai VISC, Brocēnu novada pašvaldība 2017.-2020. Vivita Ķezbere 1.-12. klašu skolēni
4. UNESCO Asociēto skolu projekts UNESCO Latvijas nacionālā komisija 2012.-2020. Laura Miķelsone Mairita Neilande   1.-12. klašu skolēni
5. Dalība Nacionālajā Veselību veicinošo skolu tīklā Veselības ministrija, Slimību profilakses un kontroles centrs 2015.-2020. Arta Zepa 1.-12. klašu skolēni, skolotāji
6. Skolēnu projektu konkurss Brocēnu novadu pašvaldība 2003.-2020. Egons Valters Artūrs Dobelis 5.-12. klašu interesenti
8. Zaļā Josta Latvijas Valsts meži 2016.-2020. Arta Zepa Klāvs Zakevics (Skolēnu Parlaments) 1.-12. klašu skolēni, skolotāji
9. Erasmus+ projekts Personu mobilitāte mācību nolūkos “IKT Brocēnos” ES programma “ERASMUS+” / Valsts izglītības attīstības aģentūra 2019.-2020. Marika Ulmane 1.-12. klašu skolotāji
10. Eksaktās Zinātnes Inženiera Spēks” ELFLA Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai 2019.-2020. Vita Banzena 9.-12. klašu skolēni, skolotāji
11. PuMPuRS Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai “Kas meklē, tas atrod!” IKVD, Eiropas Sociālais fonds 2019.-2020. Dita Dubulta Arta Zepa 7.-9. klašu skolēni
12. eTwinning projekts Jaunatnes Starptautisko Programmu aģentūra 2016.-2020. Daiga Barančane 1.-12. klašu skolēni, skolotāji
13. Solis augšup! Brocēnu novada pašvaldība 2019. gads Viviāna Grīnberga 1.-4. klašu skolēni
14. Angļu valoda – logs uz pasauli Brocēnu novada pašvaldība 2019. gads Arta Zepa Irēna Birgersone Brocēnu vidusskolas skolotāji un Brocēnu novada iedzīvotāji
Irēna Birgersone