Vakances

Latviešu valodas un literatūras skolotājs pamatskolas klasēs un speciālās izglītības programmā

Darba apraksts. Piedāvājam darbu latviešu valodas un literatūras skolotājam darbam pamatskolas klasēs un speciālās izglītības programmā. Kopējais kontaktstundu skaits – 20. Atalgojums 830.00 EUR bruto par 30 stundu darba nedēļu. Uz nenoteiktu darba laiku. Darba uzsākšana tūlītēja.

Prasības pedagogam. Latviešu valodas un literatūras skolotāja  kvalifikācija. Augstas saskarsmes un sadarbības spējas. Patstāvība un neatlaidība darbā.

Pieteikšanās līdz 21.09.2021. 

Pretendentam uz e-pastu natalija.balode@saldus.lv jānosūta CV un motivācijas vēstule. Jautājumu gadījumā sazināties  ar skolas  direktori, tālrunis  63865804.

Vakance slēgta. Sporta skolotājs 1.-12.klasēm

Darba apraksts. Piedāvājam darba iespējas sporta skolotājam visās klašu grupās (1.-4.; 5.-9.; 10.-12.).

Kopējais kontaktstundu skaits – 25. Nepilns darba laiks.Uz noteiktu darba laiku. Darba sākšanas datums – 16.08.2021. Atalgojums – no 840.00 EUR bruto par 30 stundu darba nedēļu. Prasības pedagogam. Sporta pedagoga kvalifikācija, var būt pēdējo kursu students. Augstas saskarsmes un sadarbības spējas. Patstāvība un neatlaidība darbā.

Pieteikšanās un konkurss. Pieteikties līdz 24.05.2021. , konkursa rezultāti tiks izziņoti līdz 31.05.2021.

Pretendentam uz e-pastu egons.valters@broceni.lv jānosūta CV un motivācijas vēstule. Jautājumu gadījumā sazināties  ar skolas  direktoru, tālrunis  63865804.

Vakance slēgta Angļu valodas skolotājs 10.-12.klasēm

Darba apraksts. Piedāvājam darba iespējas angļu valodas skolotājam 10.-12. klasēm.   Kopējais kontaktstundu skaits – 15. Individuālās konsultācijas. Nepilns darba laiks.  Uz noteiktu darba laiku. Darba sākšanas datums – 23.08.2021.   Atalgojums – no 840.00 EUR bruto par 30 stundu darba nedēļu.

Prasības pedagogam. Angļu valodas pedagoga kvalifikācija, kas ļauj mācīt vidusskolas klasēs. Augstas saskarsmes un sadarbības spējas. Patstāvība un neatlaidība darbā.

Pieteikšanās un konkurss. Pieteikties līdz 24.05.2021. , konkursa rezultāti tiks izziņoti līdz 31.05.2021.

Pretendentam uz e-pastu egons.valters@broceni.lv jānosūta CV un motivācijas vēstule.  Jautājumu gadījumā sazināties ar skolas  direktoru, tālrunis  63865804.

Vakance slēgta Sociālais pedagogs

Darba apraksts. Piedāvājam darba iespējas sociālajam pedagogam.                Pilns darba laiks. Uz nenoteiktu darba laiku. Darba sākšanas datums – 23.08.2021. Atalgojums –  830.00 EUR bruto par 30 stundu darba nedēļu.

Prasības pedagogam. Sociālā pedagoga kvalifikācija.                              Kvalitatīva sociālpedagoģiskās darbības plānošana un realizācija.      Augstas saskarsmes un sadarbības spējas.  Psiholoģiskā noturība un mērķtiecība.

Pieteikšanās un konkurss. Pieteikties līdz 24.05.2021. , konkursa rezultāti tiks izziņoti līdz 31.05.2021.

Pretendentam uz e-pastu egons.valters@broceni.lv jānosūta CV un motivācijas vēstule. Jautājumu gadījumā sazināties ar skolas  direktoru, tālrunis  63865804.

Vakance slēgta Brocēnu vidusskola aicina darbā – Amata nosaukums – arhivārs, Mēnešalga –     EUR 650;

Darba uzsākšanas laiks – 17.08.2020. Galvenie darba pienākumi :  praktiskie darbi arhivēšanā (dokumentu norakstīšana, aktu sastādīšana, dokumentu reģistru aizpildīšana, inventāra pieņemšanas, norakstīšanas aktu sastādīšana, u.c.); ēkas dežuranta pienākumu izpilde skolas galvenās ēkas vestibilā ( nepiederošu personu reģistrēšana, skolēnu iekšējās kārtības noteikumu ievērošanas nodrošināšana, u.c.) Pieteikuma vēstuli, CV līdz 2020.gada 14.augustam nosūtīt uz e-pastu egons.valters@broceni.lv, tālrunis izziņām 63865804

Vakance slēgta.Brocēnu vidusskola aicina darbā uz noteiktu laiku tehnisko sekretāri ar atalgojumu
EUR 700; mēnesī.
Galvenie darba pienākumi:
Dokumentu izstrādāšana un noformēšana
Dokumentu apstrāde
Dokumentu saglabāšana un arhivēšana
Informācijas nodrošināšana
Informatīvo sistēmu darbības nodrošināšana
Apmeklētāju pieņemšana un sanāksmju organizēšana
Personāldarba organizēšana
Prasības pretendentam:
Augstākā, vidējā vai vidējā speciālā izglītība
Apliecība par profesionālās pilnveides izglītību lietvedībā
Spēja patstāvīgi un kvalitatīvi veikt darba pienākumus.
Spēja atbildēt par sava darba rezultātiem, racionālu darba laika un resursu izmantošanu.
Spēja iegūt, izvērtēt, apkopot un apstrādāt informāciju, izprast un ievērot konfidencialitāti.
Spēja pašizglītoties un nepārtraukti sekot likumdošanas izmaiņām un tehnoloģiju attīstībai savā profesionālajā jomā, izmantot iegūtās zināšanas praksē.
Spēja lietišķi sadarboties, veidot pozitīvu saskarsmi, pārvaldīt valsts valodu un sazināties divās svešvalodās.
Pieteikuma vēstuli , CV , kvalifikāciju apliecinošu dokumentus līdz 2019.gada 8.aprīlim
nosūtīt uz e-pastu  egons.valters@broceni.lv , tālrunis izziņām 63865804
Brocēnu vidusskola aicina darbā uz noteiktu darba periodu bibliotekāri
ar 2019.gada 2.janvāri. Vakance slēgta
Algas likme EUR 800.00 mēnesī.
Prasības:
Bibliotekāra profesionālā izglītība vai augstākā izglītība  ar ieteicamu profesionālās kvalifikācijas kursu B programmā “Izglītības iestādes bibliotekārs”.
Galvenie pienākumi:
Pārzināt un ievērot  bibliotēkas darba reglamentējošos dokumentus;
Veikt bibliotēkas darba plānošanu;
Pārvaldīt bibliotēkas krājumus;
Sniegt pakalpojumus bibliotēkas lietotājiem;
Sadarboties ar skolas vadību un pedagogiem;
Pilnveidot profesionālās kompetences;
Ievērot darba drošības prasības.
Pieteikuma vēstuli, CV, izglītību un kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas iesniegt personiski līdz 19.decembrim Brocēnu vidusskolā vai nosūtīt uz e-pastu egons.valters@broceni.lv
Tālrunis uzziņām 63865804.

                   

Brocēnu vidusskola aicina darbā  saimniecības pārzini  Vakance slēgta

Darba pienākumi:

 • vadīt skolas saimniecisko darbu;
 • plānot, vadīt un kontrolēt tehnisko darbinieku darbu, nodrošinot saimniecisko darbu izpildi;
 • veikt darbavietu un darba vides risku novērtēšanu;
 • vadīt ugunsdrošības un darba aizsardzības darbu skolā;
 • nodrošināt skolas inženiertīklu (elektrotīkla, signalizācijas, ūdensvada un kanalizācijas, apkures sistēmas) savlaicīgu tehnisko apkopi un profilaktisko apkalpošanu, uzturēšanu kārtībā;
 • veikt skolas materiālo vērtību uzskaiti, kontroli, piedalīties inventarizācijas komisijas darbā;
 • piedalīties skolas saimnieciskā budžeta plānošanā un izpildes kontrolē, saskaņojot līdzekļu izlietošanu ar skolas direktoru;
 • nodrošināt un organizēt skolas pasākumu saimnieciskās daļas norisi;
 • nodrošināt un organizēt saimnieciskos pakalpojumus skolas darba nodrošināšanai, sagatavot nepieciešamos līgumu/dokumentu projektus;
 • ievērot darba kārtību un ētikas normas;

Prasības pretendentam:

 • darba pienākumu veikšanai nepieciešamā izglītība: minimālā – vidējā izglītība, vēlama – augstākā izglītība.
 • skolas saimniecisko darbu pārzināšana, spēja veikt vienkāršus santehnikas, citas tehnikas (izņemot IT) un citus remontdarbus, vienkāršus galdniecības darbus;
 • prasme plānot un organizēt savu darbu atbilstoši izglītības iestādes mērķiem un uzdevumiem;
 • komunikācijas un sadarbības prasmes skolas ietvaros, kā arī sadarboties ar citām valsts un pašvaldības institūcijām, uzņēmumiem;
 • psiholoģiskā noturība un augsta saskarsmes kultūra;
 • prasme strādāt komandā;
 • pieredze vadošā darbā tiks uzskatīta par priekšrocību;
 • spēja reaģēt uz skolas tehnisko darbu vajadzībām;
 • valsts valodas prasme augstākajā līmenī;
 • prasme strādāt ar datoru un biroja tehniku;
 • B kategorijas autovadītāja apliecība.

Pieteikuma vēstuli, CV, izglītību un kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas iesniegt personīgi Brocēnu vidusskolā līdz 2018. gada 17.decembrim vai, sūtot uz e-pastu egons.valters@broceni.lv

Tālrunis uzziņām: 63865804; 29123606

Brocēnu vidusskola aicina darbā ar 2018.gada 3.septembri dabaszinību (4 stundas) un ģeogrāfijas (2 stundas) skolotāju pamatskolas posmā tālmācības programmā.

Interesentiem zvanīt direktoram , tālrunis 29123606 līdz 5.09.2018.
Vakance ievietota 31.08.2018.
Vakance slēgta.
Irēna Birgersone