Vakances

Saldus novada pašvaldības Brocēnu vidusskola (reģ. Nr. 4113901049izsludina pieteikšanos uz dizaina un tehnoloģijas priekšmeta  skolotāja/-as amatu meitenēm un zēniem

Prasības kandidātiem:
 • ​ izglītība atbilstoši 2018. gada 11. septembra MK noteikumiem Nr.569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību”;
 • mācību un audzināšanas darba satura un mācību priekšmeta metodikas pārzināšana;
 • valsts valodas prasme augstākajā līmenī (C1);
 • augsta saskarsmes kultūra un komunikācijas prasme, psiholoģiskā noturība;
 • prasme veidot lietišķu sadarbību ar izglītības iestādes darbiniekiem, izglītojamajiem, viņu vecākiem;
 • vēlama pieredze atbilstošā darbā.
Galvenie pienākumi:
 • īstenot izglītības programmu dizaina un tehnoloģiju priekšmetā, atbilstoši valsts izglītības standartam;
 • plānot, organizēt un īstenot pedagoģisko darbu atbilstoši izglītības iestādē izvirzītajiem mērķiem;
 • mācību stundas vadīt, izvēloties interaktīvas mācību metodes, atbilstoši konkrētajam vecuma posmam un mācību programmai;
 • sniegt skolēniem atgriezenisko saiti un vērtējumu par paveikto;
 • ievērot izglītības iestādes noteikto darba kārtību un citus saistošos normatīvos aktus un ētikas normas.
Piedāvājam:
 • pilnas slodzes darbu 2022./2023. mācību gadā;
 • atalgojumu 920.00 EUR pirms nodokļu nomaksas par 30 stundu likmi;
 • iespējas realizēt interešu izglītības programmas;
 • darbu Ģimenei draudzīgas pašvaldības iestādē;
 • stabilu darba vietu un dinamisku darba vidi.
Pieteikšanās kārtība:

Pieteikuma dokumentus – CV un pieteikuma vēstuli, lūdzam iesniegt līdz 2022.gada 19. augustam e-pasta adresē: skola.broceni@saldus.lv (ar norādi “Dizaina un tehnoloģiju skolotājs”) Kontakttālrunis informācijai: 63865804

Saldus novada pašvaldības informē, ka pretendents iesūtot pieprasīto dokumentu kopumu, piekrīt personas datu apstrādei un pretendentu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu pretendentu izvērtēšanas procesa norisi. Personas datu pārzinis – Brocēnu vidusskola, Ezera iela 6, Brocēnu pilsēta, Saldus novads, LV-3851, e-pasta adrese: skola.broceni@saldus.lv

Saldus novada pašvaldības Brocēnu vidusskola (reģ. Nr. 4113901049izsludina pieteikšanos uz latviešu valodas skolotāja/-as (1.-9. klase kopā ar speciālo izglītību) amatu

Prasības kandidātiem:
 • ​ izglītība atbilstoši 2018. gada 11. septembra MK noteikumiem Nr.569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību”;
 • mācību un audzināšanas darba satura un mācību priekšmeta metodikas pārzināšana;
 • valsts valodas prasme augstākajā līmenī (C1);
 • augsta saskarsmes kultūra un komunikācijas prasme, psiholoģiskā noturība;
 • prasme veidot lietišķu sadarbību ar izglītības iestādes darbiniekiem, izglītojamajiem, viņu vecākiem;
 • vēlama pieredze atbilstošā darbā.
Galvenie pienākumi:
 • īstenot izglītības programmu latviešu valodas priekšmetā, atbilstoši valsts izglītības standartam;
 • plānot, organizēt un īstenot pedagoģisko darbu atbilstoši izglītības iestādē izvirzītajiem mērķiem;
 • mācību stundas vadīt, izvēloties interaktīvas mācību metodes, atbilstoši konkrētajam vecuma posmam un mācību programmai;
 • sniegt skolēniem atgriezenisko saiti un vērtējumu par paveikto;
 • ievērot izglītības iestādes noteikto darba kārtību un citus saistošos normatīvos aktus un ētikas normas.
Piedāvājam:
 • pilnas slodzes darbu 2022./2023. mācību gadā;
 • atalgojumu 920.00 EUR pirms nodokļu nomaksas par 30 stundu likmi;
 • iespējas realizēt interešu izglītības programmas;
 • darbu Ģimenei draudzīgas pašvaldības iestādē;
 • stabilu darba vietu un dinamisku darba vidi.
Pieteikšanās kārtība:

Pieteikuma dokumentus – CV un pieteikuma vēstuli, lūdzam iesniegt līdz 2022.gada 19. augustam e-pasta adresē: skola.broceni@saldus.lv (ar norādi “Latviešu valodas skolotājs”) Kontakttālrunis informācijai: 63865804

Saldus novada pašvaldības informē, ka pretendents iesūtot pieprasīto dokumentu kopumu, piekrīt personas datu apstrādei un pretendentu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu pretendentu izvērtēšanas procesa norisi. Personas datu pārzinis – Brocēnu vidusskola, Ezera iela 6, Brocēnu pilsēta, Saldus novads, LV-3851, e-pasta adrese: skola.broceni@saldus.lv

Saldus novada pašvaldības Brocēnu vidusskola (reģ. Nr. 4113901049izsludina pieteikšanos uz matemātikas skolotāja/-as (1.-9. klase) amatu

Prasības kandidātiem:
 • izglītība atbilstoši 2018. gada 11. septembra MK noteikumiem Nr.569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību”;
 • mācību un audzināšanas darba satura un mācību priekšmeta metodikas pārzināšana;
 • valsts valodas prasme augstākajā līmenī (C1);
 • augsta saskarsmes kultūra un komunikācijas prasme, psiholoģiskā noturība;
 • prasme veidot lietišķu sadarbību ar izglītības iestādes darbiniekiem, izglītojamajiem, viņu vecākiem;
 • vēlama pieredze atbilstošā darbā.
Galvenie pienākumi:
 • īstenot izglītības programmu matemātikas priekšmetā, atbilstoši valsts izglītības standartam;
 • plānot, organizēt un īstenot pedagoģisko darbu atbilstoši izglītības iestādē izvirzītajiem mērķiem;
 • mācību stundas vadīt, izvēloties interaktīvas mācību metodes, atbilstoši konkrētajam vecuma posmam un mācību programmai;
 • sniegt skolēniem atgriezenisko saiti un vērtējumu par paveikto;
 • ievērot izglītības iestādes noteikto darba kārtību un citus saistošos normatīvos aktus un ētikas normas.
Piedāvājam:
 • pilnas slodzes darbu 2022./2023. mācību gadā;
 • atalgojumu 920.00 EUR pirms nodokļu nomaksas par 30 stundu likmi;
 • iespējas realizēt interešu izglītības programmas;
 • darbu Ģimenei draudzīgas pašvaldības iestādē;
 • stabilu darba vietu un dinamisku darba vidi.
Pieteikšanās kārtība:

Pieteikuma dokumentus – CV un pieteikuma vēstuli, lūdzam iesniegt līdz 2022.gada 19. augustam e-pasta adresē: skola.broceni@saldus.lv (ar norādi “Matemātikas skolotājs”) Kontakttālrunis informācijai: 63865804

Saldus novada pašvaldības informē, ka pretendents iesūtot pieprasīto dokumentu kopumu, piekrīt personas datu apstrādei un pretendentu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu pretendentu izvērtēšanas procesa norisi. Personas datu pārzinis – Brocēnu vidusskola, Ezera iela 6, Brocēnu pilsēta, Saldus novads, LV-3851, e-pasta adrese: skola.broceni@saldus.lv

Saldus novada pašvaldības Brocēnu vidusskola (reģ. Nr. 4113901049izsludina pieteikšanos uz matemātikas skolotāja/-as amatu tālmācībā

Prasības kandidātiem:
 • ​ izglītība atbilstoši 2018. gada 11. septembra MK noteikumiem Nr.569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību”;
 • mācību un audzināšanas darba satura un mācību priekšmeta metodikas pārzināšana;
 • valsts valodas prasme augstākajā līmenī (C1);
 • augsta saskarsmes kultūra un komunikācijas prasme, psiholoģiskā noturība;
 • labas prasmes darbā ar datoru;
 • vēlama pieredze atbilstošā darbā.
Galvenie pienākumi:
 • īstenot izglītības programmu matemātikas priekšmetā, atbilstoši valsts izglītības standartam;
 • plānot, organizēt un īstenot pedagoģisko darbu atbilstoši izglītības iestādē izvirzītajiem mērķiem;
 • mācību stundas vadīt, izvēloties interaktīvas mācību metodes, atbilstoši konkrētajam vecuma posmam un mācību programmai;
 • sniegt skolēniem atgriezenisko saiti un vērtējumu par paveikto;
 • ievērot izglītības iestādes noteikto darba kārtību un citus saistošos normatīvos aktus un ētikas normas.
Piedāvājam:
 • pilnas slodzes darbu 2022./2023. mācību gadā;
 • atalgojumu 920.00 EUR pirms nodokļu nomaksas par 30 stundu likmi;
 • darbu Ģimenei draudzīgas pašvaldības iestādē;
 • stabilu darba vietu.
Pieteikšanās kārtība:

Pieteikuma dokumentus – CV un pieteikuma vēstuli, lūdzam iesniegt līdz 2022.gada 16. augustam e-pasta adresē: skola.broceni@saldus.lv (ar norādi “Matemātikas skolotājs tālmācībā”) Kontakttālrunis informācijai: 63865804

Saldus novada pašvaldības informē, ka pretendents iesūtot pieprasīto dokumentu kopumu, piekrīt personas datu apstrādei un pretendentu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu pretendentu izvērtēšanas procesa norisi. Personas datu pārzinis – Brocēnu vidusskola, Ezera iela 6, Brocēnu pilsēta, Saldus novads, LV-3851, e-pasta adrese: skola.broceni@saldus.lv

Saldus novada pašvaldības Brocēnu vidusskola (reģ. Nr. 4113901049izsludina pieteikšanos uz fizikas skolotāja/-as amatu

Prasības kandidātiem:
 • izglītība atbilstoši 2018. gada 11. septembra MK noteikumiem Nr.569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību”;
 • mācību un audzināšanas darba satura un mācību priekšmeta metodikas pārzināšana;
 • valsts valodas prasme augstākajā līmenī (C1);
 • augsta saskarsmes kultūra un komunikācijas prasme, psiholoģiskā noturība;
 • prasme veidot lietišķu sadarbību ar izglītības iestādes darbiniekiem, izglītojamajiem, viņu vecākiem;
 • vēlama pieredze atbilstošā darbā.
Galvenie pienākumi:
 • īstenot izglītības programmu fizikas priekšmetā, atbilstoši valsts izglītības standartam;
 • plānot, organizēt un īstenot pedagoģisko darbu atbilstoši izglītības iestādē izvirzītajiem mērķiem;
 • mācību stundas vadīt, izvēloties interaktīvas mācību metodes, atbilstoši konkrētajam vecuma posmam un mācību programmai;
 • sniegt skolēniem atgriezenisko saiti un vērtējumu par paveikto;
 • ievērot izglītības iestādes noteikto darba kārtību un citus saistošos normatīvos aktus un ētikas normas.
Piedāvājam:
 • 10 mācību stundas-9.klasē 2022./2023. mācību gadā;
 • atalgojumu 920 EUR pirms nodokļu nomaksas par 30 stundu likmi;
 • iespējas realizēt interešu izglītības programmas;
 • darbu Ģimenei draudzīgas pašvaldības iestādē;
 • stabilu darba vietu un dinamisku darba vidi.
Pieteikšanās kārtība:

Pieteikuma dokumentus – CV un pieteikuma vēstuli, lūdzam iesniegt līdz 2022.gada 19. augustam e-pasta adresē: skola.broceni@saldus.lv (ar norādi “Fizikas skolotājs”) Kontakttālrunis informācijai: 63865804

Saldus novada pašvaldības informē, ka pretendents iesūtot pieprasīto dokumentu kopumu, piekrīt personas datu apstrādei un pretendentu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu pretendentu izvērtēšanas procesa norisi. Personas datu pārzinis – Brocēnu vidusskola, Ezera iela 6, Brocēnu pilsēta, Saldus novads, LV-3851, e-pasta adrese: skola.broceni@saldus.lv
Irēna Birgersone