Vakances

Brocēnu vidusskola aicina darbā uz noteiktu darba periodu bibliotekāri
ar 2019.gada 2.janvāri. Vakance slēgta
Algas likme EUR 800.00 mēnesī.
Prasības:
Bibliotekāra profesionālā izglītība vai augstākā izglītība  ar ieteicamu profesionālās kvalifikācijas kursu B programmā “Izglītības iestādes bibliotekārs”.
Galvenie pienākumi:
Pārzināt un ievērot  bibliotēkas darba reglamentējošos dokumentus;
Veikt bibliotēkas darba plānošanu;
Pārvaldīt bibliotēkas krājumus;
Sniegt pakalpojumus bibliotēkas lietotājiem;
Sadarboties ar skolas vadību un pedagogiem;
Pilnveidot profesionālās kompetences;
Ievērot darba drošības prasības.
Pieteikuma vēstuli, CV, izglītību un kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas iesniegt personiski līdz 19.decembrim Brocēnu vidusskolā vai nosūtīt uz e-pastu egons.valters@broceni.lv
Tālrunis uzziņām 63865804.

                   

Brocēnu vidusskola aicina darbā  saimniecības pārzini  Vakance slēgta

Darba pienākumi:

 • vadīt skolas saimniecisko darbu;
 • plānot, vadīt un kontrolēt tehnisko darbinieku darbu, nodrošinot saimniecisko darbu izpildi;
 • veikt darbavietu un darba vides risku novērtēšanu;
 • vadīt ugunsdrošības un darba aizsardzības darbu skolā;
 • nodrošināt skolas inženiertīklu (elektrotīkla, signalizācijas, ūdensvada un kanalizācijas, apkures sistēmas) savlaicīgu tehnisko apkopi un profilaktisko apkalpošanu, uzturēšanu kārtībā;
 • veikt skolas materiālo vērtību uzskaiti, kontroli, piedalīties inventarizācijas komisijas darbā;
 • piedalīties skolas saimnieciskā budžeta plānošanā un izpildes kontrolē, saskaņojot līdzekļu izlietošanu ar skolas direktoru;
 • nodrošināt un organizēt skolas pasākumu saimnieciskās daļas norisi;
 • nodrošināt un organizēt saimnieciskos pakalpojumus skolas darba nodrošināšanai, sagatavot nepieciešamos līgumu/dokumentu projektus;
 • ievērot darba kārtību un ētikas normas;

Prasības pretendentam:

 • darba pienākumu veikšanai nepieciešamā izglītība: minimālā – vidējā izglītība, vēlama – augstākā izglītība.
 • skolas saimniecisko darbu pārzināšana, spēja veikt vienkāršus santehnikas, citas tehnikas (izņemot IT) un citus remontdarbus, vienkāršus galdniecības darbus;
 • prasme plānot un organizēt savu darbu atbilstoši izglītības iestādes mērķiem un uzdevumiem;
 • komunikācijas un sadarbības prasmes skolas ietvaros, kā arī sadarboties ar citām valsts un pašvaldības institūcijām, uzņēmumiem;
 • psiholoģiskā noturība un augsta saskarsmes kultūra;
 • prasme strādāt komandā;
 • pieredze vadošā darbā tiks uzskatīta par priekšrocību;
 • spēja reaģēt uz skolas tehnisko darbu vajadzībām;
 • valsts valodas prasme augstākajā līmenī;
 • prasme strādāt ar datoru un biroja tehniku;
 • B kategorijas autovadītāja apliecība.

Pieteikuma vēstuli, CV, izglītību un kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas iesniegt personīgi Brocēnu vidusskolā līdz 2018. gada 17.decembrim vai, sūtot uz e-pastu egons.valters@broceni.lv

Tālrunis uzziņām: 63865804; 29123606

 

 

Brocēnu vidusskola aicina darbā ar 2018.gada 3.septembri dabaszinību (4 stundas) un ģeogrāfijas (2 stundas) skolotāju pamatskolas posmā tālmācības programmā.

Interesentiem zvanīt direktoram , tālrunis 29123606 līdz 5.09.2018.
Vakance ievietota 31.08.2018.
Vakance slēgta.
Irēna Birgersone