Svētku pasākums “Latvijai 100”

Šodien Latvija ir īpaši skaista, šodien latviešu soļos jūtams īpašs lepnums, bet acīs gandarījuma dzirksts un ne bez iemesla. Tieši pirms 100 gadiem piedzima sen lolots un gaidīts bērns – Latvija.
Kādu es vēlos redzēt mūsu Latviju nākotnē? Tikpat stipru, drošu, skaistu, vienotu – gluži tāpat kā šodien? Nē! Vēl stiprāku, drošāku, skaistāku, vienotāku! Es vēlos redzēt zemi, kurā bērni ne tikai ar lepnumu runā latviešu valodā, bet arī māca citiem runāt latviski. Es vēlos redzēt zemi, kurā mēs, latvieši, caur dziesmām, dejām un darbiem pārvaram visas grūtības! Es vēlos redzēt zemi, kuras iedzīvotāji brīvību un neatkarību neuzskata par kaut ko pašsaprotamu, jo ceļš līdz brīvai valstij ir bijis smags un ciešanu pilns. Es vēlos redzēt zemi, kura zina un pazīst savus varoņus, kuri ir pratuši izcīnīt un nosargāt pašu svētāko un dārgāko – brīvību! Saules mūžu Latvijai, ziedu laikus latviešiem! Dievs, svētī Latviju!

Vairāk foto –galerijā!

 

														
Irēna Birgersone