2007./2008.m.g.

 • Zinību diena;
 • Dzejas diena;
 • Adaptācijas diena;
 • Tūrisma diena;
 • Skolotāju diena.

septembris.doc

 • Rudens izstāde;
 • Seminārs “Vardarbībai mūsu skolā Nē”;
 • Vienaudžu izglītotāji Dobelē;
 • Skolotāju ekskursija;
 • Vecāku sapulces;
 • Interaktīvā diskusija;
 • Skolā viesojas;
 • 10.klašu iesvētības;
 • Skolas dzimšanas diena.

oktobris.doc

 • Saldus rajona vsk.jauniešu konference;
 • Jauniešu festivāls;
 • Atceres pasākumi;
 • Karjeras izvēles pasākumi;
 • Skatuves runas konkurss;
 • Brocēnu novada skolu vadību tikšanās;
 • Comenius projekts;
 • Konkursi “Draudi jauniešu veselībai” un “Mēs Latvijā”.

novembris.doc

 • Ziemassvētku pasākumi;
 • Karjeras izvēles pasākumi;
 • Censonības balvas pasniegšana;
 • Latviešu valodas nedēļa.

decembris.doc

 • Konkurss “Domu pūce”;
 • Ābeces svētki;
 • Latviešu valodas nedēļa sākumskolā;
 • RIP darbinieku viesošanās.
 • Dabaszinību projekta seminārs;
 • Konkurss “Domu pūce”;
 • Konkurss “Etiķete”;
 • Mākslu metodiskās apvienības izstāde;
 • Projektu nedēļa;
 • Skolēni pret skolotājiem;
 • Vienaudžu izglītotāju aktivitātes;
 • Sākumskolas dziesmu festivāls “Zelta sietiņš”;
 • Gredzenu vakars 12.a kl.

februaris web.doc

Irēna Birgersone