Konkurss sākumskolas bērniem

Sekmējot skolēnu lasītprasmi un interesi to darīt, aicinājām trešklasniekus visu janvāra mēnesi cītīgi lasīt žurnāla “Ilustrētā Junioriem” janvāra numura. Arī mācību stundās aktualizējām žurnālā aprakstītās tēmas. Februāra sākumā skolēni piedalījās konkursā, kurā noskaidrojām, kuri tad ir uzcītīgākie, vērīgākie žurnāla lasītāji. Un, lai gan galvenās balvas saņēma tikai daži, ieguvēji esam mēs visi, jo atklājām daudz interesantu faktu par vikingiem, lidaparātiem, sarkano pandu, Alpu ledājiem un daudz ko citu. Par to, ka iniciatīva ir izdevusies, liecina tas, ka liela daļa trešklasnieku jau nopirkuši “Ilustrētā Junioriem” februāra numuru. 🕵️📚😀

Paldies skolotājām: E. Bisterei, D. Nīmanei, V. Ķezberei

Dita Dubulta