2012./2013.m.g.projekti

 

Brocēnu vidusskolas projekti 2012./2013. māc.g.

N.p.

k.

Projekta nosaukums

Finansētājs

Norises laiks

Koordinātors

Mērķa grupa

 

1.

 

Atbalsta pasākumu īstenošana jauniešu sociālā atstumtības riska grupu integrācijai izglītībā Brocēnu novadā

 

 

Eiropas Sociālais fonds

 

 

2012.01.-

2013.12.

 

Laura Miķelsone

 

 

1.-12.. kl. skolēni, skolotāji

 

 

2.

 

UNESCO Asociēto skolu projekts. Virziens – Cilvēktiesības un vērtībizglītība

 

 

UNESCO Latvijas Nacionālā komisija

 

2012.- 2015.

 

Laura Miķelsone

Mairita Neilande

 

1.-12.. kl. skolēni, skolotāji

 

3. Mēs cits citam Brocēnos Sorosa fonds Latvija, Atvērtās sabiedrības fonds(Open Society Fundations OSF)

2012.12.-

2013.12.

Laura Miķelsone Brocēnu novada sabiedrība

 

4.

 

Ne skolai, bet dzīvei mācāmies!

 

 

CEMEX Iespēju fonds

 

2012.05.-

2012.11.

 

Olita Ļitvinova

 

6.-12.klašu skolēni, dabaszinību  skolotāji

 

5.

 

Inovatīvās (Ekselences) pieredzes skola

 

 

Brocēnu novada pašvaldība

VISC

 

2011.09.- 2013.09

 

Olita Ļitvinova

 

Brocēnu vidusskolas dabaszinību skolotāji un skolēni

 

 

6.

 

Veselību veicinošas skolas projekts

 

Brocēnu novada pašvaldība

 

 

2011.09.- 2013.05.

 

Inita Valtere

 

1.- 12. klašu skolēni

 

7.

 

Skolēnu projektu konkurss

 

Brocēnu novada pašvaldība

 

 

2003.-

2013.03.

 

Egons Valters

 

5.-12.klašu interesenti

 

8.

 

Zaļā punkta skola

 

Latvijas Zaļais punkts

 

 

2003.09.-

 

Vivita Ķezbere

 

1.-12.kl.skolēni

Irēna Birgersone