2009./2010.m.g.projekti

N.p.

k.

Projekta nosaukums

Finansētājs

Norises laiks

Koordinātors

Mērķa grupa

 

1.


ESF projekts „Dabas zinātnes un matemātika” 7.-9.klasei

 

Eiropas Sociālais fonds

 

 

2009.03.-

2011.06.

 

Olita Ļitvinova

 

 

Skolēni, dabaszinību, matemātikas skolotāji

 

 

2.

 

Mamma daba

 

 

Latvijas Valsts Meži

 

2008. –

 

Vineta Dīriņa

Inga Zamberga

Daiga Staško

Vivita Ķezbere

 

 

1. – 4. klašu skolēni

 

3.


Veselību veicinošas skolas projekts „Mēs par cilvēka attīstību”

 

 

Brocēnu pašvaldība

 

2009.09.-

2010.05.

 

Inita Valtere

 

1.-12. kl. skolēni

 

4.

 

Zaļā punkta skola

 

Latvijas Zaļais punkts

 

 

2003.09.-

 

Vivita Ķezbere

 

1.-12.kl.skolēni

 

5.

 

Skolēnu projektu konkurss

 

 

Brocēnu pašvaldība

 

2003.11.-

2010.02.

 

 

Egons Valters

 

5.-12.kl. interesenti

 

6.

 

Mācīsimies dzīvot, izmantojot savas iespējas

 

Sorosa fonds Latvija

 

2009.10.-

2010.12.

 

Laura Miķelsone

 

Skolēni, skolotāji, vecāki, novada sabiedrība

 

7.

 

Mūsdienīgs mūzikas kabinets Brocēnu vidusskolā

 

CEMEX

 

1.12.2009.- 5.01.2010.

 

Egons Valters

Arta Zepa

 

Skolēni, mūzikas skolotāji, kora dalībnieki

 

8.

 

Brocēnu novada izglītības iestāžu informatizācija

 

IZM un Eiropas reģionālās attīstības fonds

 

2010.01. – 2010.06.

 

 

Irēna Birgersone

 

Skolēni, skolotāji

 

9.

 


Mūzikas instrumentu un apskaņošanas tehnikas iegāde – atbalsts sabiedrības muzikālajai pašizpausmei

 

 

Eiropas lauksaimniecības fonds lauku attīstībai (ELFLA)

 

2010.01.15. – 2010.06.15.

 

Inita Valtere

 

Skolēni, skolotāji, Brocēnu novada iedzīvotāji

Irēna Birgersone