2013./2014.m.g.projekti

Brocēnu vidusskolas

projekti 2013./2014. māc.g.

N.p.

k.

Projekta nosaukums

Finansētājs

Norises laiks

Koordinātors

Mērķa grupa

 

1.


Atbalsta pasākumu īstenošana jauniešu sociālā atstumtības riska grupu integrācijai izglītībā Brocēnu novadā


 

Eiropas Sociālais fonds

 

 

2012.01.-

2013.12.

 

Laura Miķelsone

 

 

1.-12.. kl. skolēni, skolotāji

 

2.

Mēs cits citam Brocēnos

Sorosa fonds Latvija, Atvērtās sabiedrības fonds (Open Society Foundations – OSF)

 

2012.12-2013.12.

 

 

 

Laura Miķelsone

 

 

Brocēnu novada sabiedrība

 

3.


UNESCO Asociēto skolu projekts. Virziens – Cilvēktiesības un vērtībizglītība


 

UNESCO Latvijas Nacionālā komisija

 

2012.- 2015.

 

Laura Miķelsone

Mairita Neilande

 

1.-12.. kl. skolēni, skolotāji

 

 

4.


Inovatīvās (Ekselences) pieredzes skola


 

Brocēnu novada pašvaldība,

VISC

 

2011.09.- 2013.09

 

Olita Ļitvinova

 

Brocēnu vidusskolas dabaszinību skolotāji un skolēni

 

5.

Globālā dimensija sociālo zinātņu mācību priekšmetos

Eiropas komisija,

Izglītības attīstības centrs

2013.01.-2015.12.

 

Laura Miķelsone

 

Sociālo zinātņu māc.pr.skolotāji

un skolēni

 

6.


Veselību veicinošas skolas projekts

 

Brocēnu novada pašvaldība

 

 

2013.09.- 2014.05.

 

Inita Valtere

 

1.- 12. klašu skolēni

 

7.


Skolēnu projektu konkurss

 

Brocēnu novada pašvaldība

 

 

2003.-

2013.03.

 

Egons Valters

 

5.-12.klašu interesenti

 

8.


Zaļā punkta skola

 

Latvijas Zaļais punkts

 

2003.09.-

 

Vivita Ķezbere

 

1.-12.kl.skolēni

 

Irēna Birgersone