Nedēļas notikumi

Laiks Pasākums
12.11.pirmdiena 8.40 Administrācijas sanāksme (201.)
11.40 Konsultatīvā padomes tikšanās(201.)
13.11.otrdiena
Valsts svētku pasākumi Latvijai-100
9.20 1.-4.klasēm(aktu zāle)
11.00 5.-12.klasēm(aktu zāle)
10.00 Kursi skolotājiem „Vērtību dimensija kompetenču pieejas īstenošanā mācību un audzināšanas darbā”(112.)
14.11.trešdiena 9.20-10.50 projekts par reproduktīvo veselību „Attiecības un lēmumu pieņemšana”8.b klasei
11.00-12.30 projekts par reproduktīvo veselību „Attiecības un lēmumu pieņemšana”8.b klasei
13.10-14.40 projekts par reproduktīvo veselību „Ieskats seksualitātē”11.a klasei
15.11.ceturtdiena 15.30 G21sanāksme
16.11.piektdiena 9.20 Mīti Latvijas vēsturē 10.-12.kl.(324.)

 

														
Irēna Birgersone