2015./2016.m.g.projekti

N.p.

k.

Projekta nosaukums

Koordinētājs,

finansētājs

Norises laiks Koordinators Mērķa grupa

 

1.

 

UNESCO Asociēto skolu projekts. Virziens – Cilvēktiesības un vērtībizglītība

 

 

UNESCO Latvijas Nacionālā komisija

 

2012.- 2015.

 

Laura Miķelsone

Mairita Neilande

 

1.-12.. kl. skolēni, skolotāji

 

2.

 

Globālā dimensija sociālo zinātņu mācību priekšmetos

 

 

Eiropas Komisija,

Izglītības attīstības centrs

 

2013.01.-2015.12.

 

Laura Miķelsone

Sociālo zinātņu māc.pr.skolotāji

un skolēni

 

3.

 

Dalība Nacionālajā Veselību veicinošo skolu tīklā

 

 

Veselības ministrija,

Slimību profilakses un kontroles centrs

 

2015.- 2020.

 

Arta Zepa

 

1.- 12. klašu skolēni, skolotāji

 

4.

 

Skolēnu projektu konkurss

 

Brocēnu novada pašvaldība

 

 

2003.-

2016.03.

 

Egons Valters

 

5.-12.klašu interesenti

 

5.

 

ZAĻAIS TĪKLS

Viduskurzemes atkritumu apsaimniekošanas organizācija (VAAO)

 

2014.02.-

2016.06.

 

Arta Zepa

Daiga Barančane

 

1.-12.kl.skolēni un skolotāji

 

6.

 

Inovatīvās pieredzes skolu tīkls. Skolēnu kompetences matemātikā un dabas zinībās sākumskolā.

 

VISC

 

2014.-2016.

 

Olita Ļitvinova

 

Sākumskolas skolēni un skolotāji

7. Rotaļu laukuma izveide Brocēnu vidusskolas teritorijā Vietējie uzņēmēji un Brocēnu novada pašvaldība 01.05.2015.-1.10.2015. Egons Valters Sākumskolas skolēni
8. Nometne Latvijas un diasporas bērniem „Pa Laimes zemi staigājot”

 

Sabiedrības integrācijas fonda

1.06.15. – 30.09.15.

Olita Ļitvinova

 

1.-6. klašu klātienes un tālmācības skolēni.

 

Irēna Birgersone