2017./2018.mg.projekti

N.p.

k.

Projekta nosaukums

Koordinētājs,

finansētājs

Norises laiks Koordinators Mērķa grupa

 

1.

Kompetenču pieeja mācību saturā VISC, ES 2017.- 2021. Olita Ļitvinova 1.-12. kl. skolēni un skolotāji
2. „EFFeCT” – Eiropas metodiskā ietvarstruktūra pedagogu kopīgās mācīšanās prasmju pilnveidošanai VISC 2017. – 2018.

Laura Miķelsone

Mairita Neilande

Daiga Barančane

 Brocēnu vidusskolas skolotāji
3. UNESCO Asociēto skolu projekts. Virziens – Cilvēktiesības un vērtībizglītība UNESCO Latvijas Nacionālā komisija 2012.- 2016.

Laura Miķelsone

Mairita Neilande

1.-12.. kl. skolēni, skolotāji

 

4.

Dalība Nacionālajā Veselību veicinošo skolu tīklā

 

Veselības ministrija,

Slimību profilakses un kontroles centrs

2015.- 2020. Arta Zepa 1.- 12. klašu skolēni, skolotāji
5. Skolēnu projektu konkurss

Brocēnu novada pašvaldība

 

2003.-

2016.03.

Egons Valters 5.-12.klašu interesenti

 

6.

 

 

Dalība eTwinning projektā

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra

 

2016.11.

 

Daiga Barančane

1.-12. klašu skolēni un skolotāji

 

 

7. Zaļā josta Latvijas Valsts meži 1.09.2016.-

Arta Zepa

Daiga Barančane

1.-12. klašu skolēni un skolotāji

 

Irēna Birgersone