Mācības

  • Pamatizglītības programma (2101111);
  • Pamatizglītības programma (21011113);
  • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem (2101561);
  • Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena (31013011);
  • Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma (31011011);
  • Vispārējās vidējās izglītības humanitārā un sociālā virziena programma (31012011);
  • Vispārējās vidējās izglītības humanitārā un sociālā virziena programma (neklātiene) 31012013; 
  • Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma (neklātiene) 31011013;

Irēna Birgersone